MEB'in haftasonu seminerine dava açıldı

Öğretmenlerin mesleki çalışmalarının hafta sonu tatilinde yapılmasına olanak sağlayacak hukuksal dayanak bulunmadığından bir angaryadır...

MEB'in haftasonu seminerine dava açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlerin sene sonu seminer programı 29.05.2018 tarihinde ilan edilmişti. Eğitim Sen Genel Yükseköğretim ve Eğitim Sekreteri Özgür Bozdoğan ve Genel TİS ve Hukuk Sekreteri Varol Öztorun, MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Semih Aktekin ile Öğretmenlerin 2018 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Programı ile ilgili görüşmüştü.

Eğitim Sen MYK üyeleri Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü ile yaptıkları görüşmede 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda çalışma günlerinin 99. maddede düzenlendiğini ve buna göre öğretmenlerin hafta sonu çalışma için çağrılmasının hukuki olmadığını ifade etmişler, böyle bir uygulamanın, gerekçesi ne olursa olsun, keyfiyetin ve angaryanın önünü açacağı için bizler açısından kabul edilemez olduğunun altı çizmişlerdi. Rsmi yazı ile de durumun MEB’e iletildiği görüşmede, sorunun kısa sürede çözülmesi için çeşitli yöntemler olduğu ve Bakanlığın mutlaka bu yolları kullanması gerektiği ifade edilmişti. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü konuyu yeniden değerlendireceklerini ve bununla ilgili bilgilendirme yapacaklarını söylemiş olmasına rağmen bugüne kadar konu ile ilgili bakanlıktan bir açıklama yapılmadı.

Bunun üzerine Eğitim Sen konuyu yargıya taşıdı ve yürütmenin durdurulması istmiyle dava açarak bir basın açıklması yaptı.

Eğitim Sen'in Basın Açıklaması:

Seminer Dönemi Angaryasına Dava Açtık

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün web sayfasında 24.05.2018 tarihinde Öğretmenlerin 2018 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Programı duyurusu ve bu duyurunun ekinde de çalışma programı yayımlanmıştır. Bu duyuruda öğretmenlerin mesleki çalışmalarını 09-13 Haziran 2018 tarihleri arasında görev yaptıkları okullarda yapacakları, 18 Haziran-22 Haziran tarihleri arasında istemeleri halinde farklı il/ilçelerdeki okullarda yapabilecekleri, 14 Haziran 2018 tarihi ile 25-29 Haziran 2018 tarihleri arasında idari izinli sayılacakları belirtilmiştir. Bu duyuru hafta sonu tatiline denk gelen 9-10 Haziran 2018 tarihlerinde öğretmenlerin mesleki çalışma yapmalarını öngörmektedir. Bu, öğretmenlerin mesleki çalışmalarının hafta sonu tatilinde yapılmasına olanak sağlayacak hukuksal dayanak bulunmadığından bir angaryadır. Angarya Anayasa'nın 18. maddesince yasaklanmış, çalışanların dinlenme hakkı Anayasa'nın 50. maddesi uyarınca güvence altına alınmışken böyle bir uygulama kabul edilemez. Bu konuda sendika olarak hukuk dışılığın, angaryanın olağanlaşmaması için Milli Eğitim Bakanlığı'na gerek yazılı, gerekse bire bir görüşme yoluyla birçok kez makul önerilerle başvuruda bulunmamıza rağmen bakanlık hukuk dışılıkta ısrar etmiştir. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı Öğretmenlerin 2018 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Programı duyurusu uyarınca öğretmenlerin mesleki çalışmalarını 09-13 Haziran 2018 tarihleri arasında görev yaptıkları okullarda yapacaklarına ilişkin emrinin 9-10 Haziran 2018 tarihlerine ilişkin kısmının iptali ve öncelikle yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay'a dava açtık. Olası yürütmeyi durdurma kararının sorumluğu hukuk dışılıkta ısrar eden Milli Eğitim Bakanlığı'na aittir.

Dava dilekçesi için TIKLAYINIZ...

Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2018, 04:56
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER