DANIŞTAY'DAN, GÖREVDEN ALINAN OKUL MÜDÜRLERİ KARARI

"Danıştay kararını açıkladı, 8 bin 403 okul müdürü geri dönecek"

DANIŞTAY'DAN, GÖREVDEN ALINAN OKUL MÜDÜRLERİ KARARI
Türk Eğitim Sen tarafından, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmeliğin bazı maddelerinin iptali istemiyle açtığı dava sonuçlandı. Danıştay, görevden alınan 8 bin 403 okul müdürünün görevine dönmesinin kapısını açtı. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı o günlerde yaptığı açıklamada 16 bin 553 okul müdürü için puanlama yapıldığını, 8 bin 150'sinin başarılı olduğunu, 8 bin 403'ünün ise başarısızlık sebebiyle görevden alındığını bildirmişti.Türk Eğitim-Sen Bursa 2 No’lu Şube Başkanı Fatih Gümüş, Milli Eğitimin'in okul müdürlerine puan verdiği Ek-1 formunun objektif kıstas öngörmediği gerekçesiyle iptal edildiğini dile getirdi. Yönetmeliğin 10. maddesinin 9. fıkrasında, “Müdür görevlendirmesi yapılan eğitim kurumlarına müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirmeleri yeni görevlendirilen müdürün inhası, il milli eğitim müdürünün teklifi ve valinin onayı ile yapılır.” denildiğini hatırlan Gümüş, şunları kaydetti: “Danıştay İDDK kararının gerekçesinde; 652 sayılı KHK ile yöneticilerin görev süresi dört yıl olarak belirlenmişken, her yeni müdür görevlendirmesi yapılan eğitim kurumunda dört yıllık görev süresini doldurup doldurmadığına bakılmaksızın yeni görevlendirilen müdürün inhası, il milli eğitim müdürünün teklifi ve valinin onayı ile yeni müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirmelerinin yapılmasının 652 sayılı KHK’deki düzenlemeler aşılarak dört yıllık görev süresi dolmayan müdür başyardımcıları ve müdür yardımcılarının görevlerinin sonlandırılması sonucunu doğuran düzenlemede hukuka uyarlık bulunmadığı belirtilmiştir.” diye konuştu.KRİTERLERİN OBJEKTİF OLMADIĞI BELİRTİLDİYönetmeliğin 23. maddesinin 1. fıkrasında da madde hükmünde objektif kıstas öngörülmediğini belirten Gümüş, şöyle devam etti: “Danıştay tarafından, takdir yetkisine mutlak ölçüde bir etki kazandırması, hiçbir değerlendirme kriterine yer vermeyerek hukuka uygunluk denetiminin etkinliğini daraltması, kariyer ve liyakat ilkelerinin gözetilmemesi, ayrıca adayların görevlendirmelerden haberdar olmasını sağlayacak duyuruya yer vermeyerek geniş katılımı ve fırsat eşitliğini ortadan kaldırması nedeniyle hukuka uygunluk bulunmadığı belirtilmiştir.”GÖREVDEN ALINAN MÜDÜRLER ESKİ GÖREV YERLERİNE DÖNECEKGümüş, şunları dile getirdi: “Ayrıca, EK-1 değerlendirme formunda yer alan değerlendirme kriterlerine cevap verilebilmesi, okul müdürü hakkında objektif ve doğru bir değerlendirme yapılabilmesi için çok iyi tanınması, bunun için de makul bir süre birlikte çalışılması gerektiğinden bahisle, EK-1 Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri İçin Değerlendirme Formunun 'Açıklama' başlıklı kısmının 3. Maddesinde 'en az altı ay çalışmış olma' şartının İlçe Milli Eğitim Müdürü, Eğitim Kurumundan Sorumlu Şube Müdürü Ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Şube Müdürleri için aranmamasına ilişkin eksik düzenlemenin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Buna göre, Yönetmeliğin 10/9. Maddesi uyarınca, yeni müdür görevlendirmesi yapılan eğitim kurumunda dört yıllık görev süresi dolmadan görevleri sonlandırılan müdür başyardımcıları ve müdür yardımcılarının görevlendirmelerinin sonlandırılmasına ilişkin işlemlerin de dayanağı kalmadığından eski görev yerlerine geri döndürülmeleri gerekmektedir. Aynı şekilde, Yönetmeliğin 23/1 maddesine göre, boş bulunan normlar duyuruya çıkarılmadan, objektif kıstaslar gözetilmeden, eğitim kurumu müdürünün inhası ve il milli eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile gerçekleştirilen müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı görevlendirmelerinin de iptal edilmesi gerekmektedir. Diğer yandan, bulunduğu eğitim kurumunda görev süresi uzatılacak eğitim kurumu müdürlerinin EK-1 Değerlendirme Formu üzerinden yapılan değerlendirme işlemleri şayet altı aydan az süreyle çalışmış olan İlçe Milli Eğitim Müdürü, Eğitim Kurumundan Sorumlu Şube Müdürü ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Şube Müdürleri tarafından yapılmış ise bu değerlendirme işlemlerinin de iptali gereklidir.”Kararların uygulanmasının takipçisi olacaklarını belirten Gümüş, ülke genelinde 8 bin 403, Bursa’da ise 286 okul müdürünün göreve dönmesi gerektiğini belirterek, “Bakanlığın mahkeme kararını 30 gün içinde uygulaması gerekiyor. Bu müdürleri eski görev yerlerine iade etmesi gerekiyor.” dedi.
Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2015, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
Adalet
Adalet - 6 yıl Önce

görevden alınan tüm müdürler derhel eski görevlerine hiçbir iş eylem gerektirmeden verilmelidir.

SIRADAKİ HABER