KAMU GÖREVLİLERİNDEN HANGİLERİ GELİŞTİRME ÖDENEĞİNDEN YARARLANIYOR?

Kamu görevlilerinden bazılarına izleyen ayın maaşıyla birlikte ödenen geliştirme ödeneğinden, sadece Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim elemanları yararlanabiliyor.

KAMU GÖREVLİLERİNDEN HANGİLERİ GELİŞTİRME ÖDENEĞİNDEN YARARLANIYOR?
Geliştirme ödeneği, diğer yükseköğretim kurumlarına göre sosyo-ekonomik açıdan daha az gelişmiş yerlerde öğretim yapan ve/veya yeterli sayıda öğretim elemanı sağlanamayan yükseköğretim kurumları ile bunların bölümlerinde görevli öğretim elemanlarına ödenirken; hangi yükseköğretim kurumlarında görev yapanlara ve hangi oranlarda ödeneceği ise Bakanlar Kurulu tarafından belirleniyor.
 
19/04/2005 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe konulmuş olan “Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı”nda, daha sonra BKK ve toplu sözleşmelerle bazı değişiklikler yapılmıştır.
 
Geliştirme ödeneğinden kimler yararlanıyor?
 
-Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen yükseköğretim kurumlarına ait öğretim elemanı kadrosuna atanıp o kurumda fiilen çalışanlar,
 
-Kadrosu başka bir yükseköğretim kurumunda olmakla birlikte, geliştirme ödeneğinden yararlanılan  yükseköğretim kurumlarına rektör veya dekan olarak usulüne uygun şekilde atananlar,
 
-Yükseköğretim Kanununun 35, 40/b ve 41 inci maddeleri kapsamında diğer yükseköğretim kurumlarında görevlendirilenler,
 
-Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesi uyarınca gerçekleştirilen yurtiçi öğrenci değişim programlarına bir yarıyıldan az olmamak üzere katılan öğretim üyeleri,
 
-Yükseköğretim Kanununun 40/a maddesi kapsamında yükseköğretim kurumlarında ders vermek üzere görevlendirilen öğretim elemanları
 
asıl görevli oldukları yükseköğretim kurumunun bulunduğu yer için belirlenen oranlar esas alınarak geliştirme ödeneği alırlar.
 
Fiilen görev yapma şartı
 
Geliştirme ödeneğinden yararlanabilmek için görevin ilgili yükseköğretim kurumunda fiilen yapılıyor olması gerekir. Ancak;
 
-Yıllık izin sürelerinde,
 
-Bir takvim yılında toplam 15 günü aşmayan mazeret izni sürelerinde,
 
-Hastalık izni sürelerinde, tedavi kurum veya kuruluşlarında yatmak suretiyle tedavi görülen sürelerde, Harcırah Kanunu hükümlerine göre refakatçi izni kullanılan sürelerde (bu hallerin tümüne ilişkin toplam sürenin bir takvim yılında en fazla 30 günü için ödeme yapılır),
 
-Yükseköğretim Kanununun 39 uncu maddesi ve mevzuatı uyarınca yurt içi veya yurt dışında geçici görevlendirme sebebiyle ayrılmalarda, 15 güne kadar olan sürelerde (bu hallerin tümüne ilişkin toplam sürenin bir takvim yılında en fazla 30 günü için ödeme yapılır),
 
-Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 35 inci maddesinde belirtilen işlerde görev alınması halinde, bu işlerde görev yapılan sürelerde
 
fiilen çalışma şartı aranmıyor.
 
Hangi hallerde ödenmez?
 
Geliştirme ödeneği ödenmesi öngörülen yükseköğretim kurumlarında görev yapmakla birlikte;
 
-Yükseköğretim Kanununun 33 üncü maddesine göre lisansüstü eğitim-öğretim için yurt dışına gönderilenlere,
 
-Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesine göre görevlendirilenlere,
 
-Özel kanunlardaki hükümlere dayanılarak yükseköğretim kurumları dışında görevlendirilenlere,
 
-Kısmi statüde çalışanlara
 
Geliştirme Ödeneği ödenmemektedir.
 
Geliştirme ödeneğinin miktarı
 
Bakanlar Kurulu, ilgili öğretim elemanının aylık gösterge ve ek gösterge toplamının aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın 5 katı tutarına kadar olmak üzere, çeşitli oranlarda geliştirme ödeneği ödenmesini kararlaştırabiliyor.
 
Geliştirme ödeneği, görev yapılan günleri izleyen aybaşında ödenmekte ve sadece damga vergisi kesintisine tabi tutulmaktadır. Görevden ayrılma halinde ise o ay içinde çalışılan günler itibarıyla hesaplanarak ödenir.
 
Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent ve Araştırma Görevlisi dışındaki kadrolara atanmış öğretim elemanları, haklarında hesaplanacak geliştirme ödeneğinin yarısını alabiliyorlar.
 
Bir öğretim elemanı için ödenecek geliştirme ödeneğinin miktarını hesaplarken= (öğretim elemanının gösterge ve ek göstergesi toplamı  X memur maaş katsayısı) X Geliştirme Ödeneği oranı/100 şeklinde bir formül kullanılabilir.
Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2016, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER