AİLE HEKİMLERİNİN YÜZDE 50'Sİ NÖBET NEDENİYLE AYRILMAK İSTİYOR

Türk Sağlık Sen Isparta Şube Başkanı Hayati Yıldız yaptığı açıklamada şunları söyledi:

AİLE HEKİMLERİNİN YÜZDE 50'Sİ  NÖBET NEDENİYLE AYRILMAK İSTİYOR
 2005 yılında Düzce ilinde pilot bölge uygulaması ile başlayan Aile Hekimliği sisteminde 8 yıl geride kaldı.  Bu 8 yıllık süreçte aile hekimlerinin ve aile sağlığı çalışanlarının iş yükü sürekli arttırıldı.
Çıkarılan her yönetmelikte iyileştirme yerine  sürekli yeni mağduriyetler hayata geçirildi. Şimdide Kamuoyunda tam gün yasa tasarısı olarak bilinen düzenleme ile aile hekimlerine ve aile sağlığı çalışanlarına nöbet uygulaması getirilmektedir. 
Görüşülen torba yasada nöbetlerle ilgili maddede Aile Hekimi ve Aile Sağlığı elemanları ayda 16 saat asgari nöbet tutması zorunludur.  Nerede ve hangi koşullarda nöbet tutacakları da belli değildir.
Türk Sağlık-Sen olarak son yaşanan bu gelişmeler karşısında aile hekimlerinin ve aile sağlığı çalışanlarının düşüncelerini öğrenmek, şikâyet ve beklentilerini tespit etmek için bir anket çalışması gerçekleştirdik.
 
Sendikamızın internet sitesi üzerinden yapılan ve 598’i Aile Hekimi, 830’u Aile Sağlığı Çalışanı olmak üzere toplam 1428 kişinin katıldığı anketten dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı. 
Anketimizin sonuçlarına göre çalışanların yüzde 79’u Sağlık Bakanlığı’nın aile hekimliği sisteminde çalışanların sorunları ile ilgilenmediğini düşünüyor.  Aile hekimliğinde çalışanların yüzde 68’ine göre iş yükü oldukça fazla, yüzde 23’üne göre fazla, yüzde 6’sına göre normal ve yüzde 3’üne göre az. Yani  aile hekimliği sisteminde görev yapan çalışanların yüzde 91’i iş yüklerinin fazla olduğunu düşünüyor. 
Ankette TBMM genel kurulunda görüşülmekte olan Tam Gün Yasa Tasarısında yer alan aile hekimlerine ve aile sağlığı çalışanlarına nöbet uygulaması getirilmesi ile ilgili düşünceleri de soruldu. 
Ankete katılanların  yüzde 91’i aile hekimliği sistemi çalışanlarına nöbet uygulaması getirilmesinin yanlış bir karar olduğu düşünüyor.
Katılımcıların yaklaşık yüzde 55’i aile hekimliği sistemine nöbet getirilmesi nedeniyle sistemden ayrılmayı düşünmekte. Yüzde 15’i nöbet uygulaması gelse bile sistemden ayrılmayacağını belirtmiş, yüzde 30’u ise bu konuda kararsız. Aile hekimlerinin yüzde 50’si, aile sağlığı çalışanlarının ise yüzde 59’u nöbet nedeniyle aile hekimliği sisteminden ayrılmayı düşünüyor.
Ankette ayrıca aile hekimliği çalışanlarına sistemin geleceği hakkında da düşünceleri soruldu. Sonuçlara göre çalışanların yüzde 67’si aile hekimliği sisteminin daha da kötüye gideceğini düşünüyor. Yüzde 21’i sistemin sorunlarla devam edeceğini belirtiyor. Yüzde 2’lik bir kesim bu konuda fikir beyan etmiyor.  Çalışanların sadece yüzde 10’u aile hekimliği sisteminin düzelerek iyileşeceğini belirtiyor.
Kıymetli Basın Mensupları;
Anket sonuçları da açıkça göstermektedir ki Aile hekimliği sisteminde görev alan  çalışanların çok büyük bir bölümü iş yükünü fazla bulmaktadır. Bunun üstüne bir de nöbetlerin gelmesine aile hekimleri haklı olarak tepki göstermektedirler.  Bu konuda iş bırakma eylemi bile yapmaları konu üzerinde ne kadar hassas olduklarının bir göstergesidir. Sağlık Bakanlığı çalışanların memnuniyeti için adım atması gerekirken hala çalışma hayatını zorlaştıracak uygulamalara gitmesi yanlıştır.  Aile hekimleri sabırlarının sonundadır. Yapılan eylemler ve iş bırakmalar bunu anlatmaya yeterlidir. 
 Sağlık Bakanlığı çalışanların feryadına ve taleplerine kulak vermelidir. Sistemdeki sorunları, çalışanların sıkıntılarını ve taleplerini değerlendirmeye almalıdır.
Hepinize Teşekkür Ediyor, Saygılar Sunuyorum.
Hayati YILDIZ
Türk Sağlık-Sen
Isparta Şube Başkanı
Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2013, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER