ANGARYAYA HAYIR

BASIN AÇIKLAMASI : "ANGARYAYA HAYIR! " “ EMEĞİMİN HAKKINI İSTİYORUM

ANGARYAYA HAYIR
Sendikamız tarafından “ Angaryaya Hayır! Emeğimizin Karşılığını İstiyoruz “ diyerek başlattığımız nöbet görevi karşılığı 6 saat ek ders talebimizle ilgili olarak topladığımız yaklaşık 5 bin civarındaki dilekçeyi 18 Nisan tarihinde Milli Eğitim Bakanlığına göndermiştik. Devam eden dilekçe eylemimiz süreci içerisinde 13 Mayıs itibariyle toplanmış bulunan yaklaşık 2 bin civarındaki dilekçeyi Milli Eğitim Bakanlığına gönderiyoruz.
Talebimiz nettir. ILO Sözleşmesinin 1. maddesinde, çalışanların haftalık ve günlük çalışma sürelerinin tahdidi olarak belirtilmesi yoluyla, haftalık normal mesai süresini aşan çalışmalar “fazla mesai’' kavramı adı altında uluslararası hukuka ve iç hukukumuza yerleşmiş ve bu fazla mesailerin ancak belli bir ücret mukabilinde yapılacağı kabul edilmiştir. Ülkemizde bu sözleşmelere taraf konumundadır.
Bu sözleşmeye de istinaden meslek gruplarının hemen hepsi nöbet görevinin karşılığı olarak ek ücret-fazla mesai ücreti almaktadır. Ancak öğretmenler bu durumdan müstesnadır. Öğretmenler tuttukları nöbet için ek ücret alamamaktadır. Bu ise vicdani olarak kabul edilemeyeceği gibi hukuken de kabul edilebilir değildir.
Mevcut durum Anayasamızca koruma altına alınmış olan “Kanun Önünde Eşitlik” ilkesine ve “Zorla Çalıştırma Yasağı” ilkesi içerisinde yer alan angarya yasağına aykırılık teşkil etmektedir. Yine “Ücrette Adalet Sağlanması” başlıklı 55. Maddede “Ücret emeğin karşılığıdır. Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır.” denilmekledir. Mevcut durum bu maddeye de açıkça aykırılık teşkil etmektedir.
Haftalık normal çalışma süresini aşan mesailere karşılık fazla mesai ücreti ödenmesi, taraf olduğumuz uluslararası sözleşmeler ile iç hukuk mevzuatının ve hakkaniyet anlayışının gereğidir. Bu izah olunanlara istinaden tuttuğumuz nöbet görevi için 6 saat ek ücret talep etmekteyiz. Bakanlığımızdan bu konuda gerekli düzenlemelerin yapılmasını beklemekteyiz.
           Kamuoyuna saygıyla duyurulur.          
                               
 
Merih Eyyup DEMİR
Türk Eğitim-Sen İzmir 1.Nolu.
 Şube Başkanı
Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER