SAĞLIK BAKANLIĞI ANAYASAL SUÇ İŞLİYOR !

Sağlık Bakanlığı Anayasal Suç İşliyor

SAĞLIK BAKANLIĞI ANAYASAL SUÇ İŞLİYOR !

Tüm Sağlık-Sen Genel Başkanı Okay Erözgün, 5 ay önce Anayasa Mahkemesi tarafından Tam Gün Yasası'nın Kanun Hükmünde Kararname (K.H.K.) ile düzenlenemeyeceği gerekçesiyle iptal edilmiş olmasına rağmen iptal edilen maddelerle ilgili olarak T.B.M.M.'ye herhangi bir yeni düzenleme sunulmadığını belirtti. Bu nedenle iptal edilen maddelerin Anayasa'ya aykırı olarak düzenlendiği Yüksek Yargı tarafından tespit edildiği halde yerine yeni yasa konulmadığı için halen yürürlükte bulunduğunu kaydeden Erözgün, yüzlerce hekim ve diş hekiminin iptal edilen maddelerin uygulanmasıyla muayenehaneleri kapatılmaya devam etmekte olduğunu vurguladı.

İdare mahkemelerinde onlarca dava açıldığını, muayenehanelerin kapatılamayacağı Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen yasa hükümlerine göre, “idare tarafından işlem tesis edilemeyeceği” belirtilerek kapatma işlemlerinin iptal edilmekte olduğunu belirten Erözgün, “Ancak bu süreç içerisinde yüzlerce, binlerce hekim mağdur edilmekte ve hukuksuz olarak işyerleri kapatılmaya devam etmektedir. Bu aynı zamanda ülkemizdeki en yüksek mahkemenin kararlarının bile siyasi irade tarafından hiçe sayıldığını dikkate alınmadığının ve Anayasal suç işlendiğinin kanıtıdır” dedi.

Erözgün, Anayasa Mahkemesi'nin, “devlet hastanesinde çalışan doktorlarla üniversite hastanelerindeki öğretim üyelerinin özel muayenehane açmalarını yasaklayan”, Adalet Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararname'nin (KHK) 27 maddesinin “söz konusu düzenlemelerin kararname ile yapılmayacağı” gerekçesiyle iptal ettiğini hatırlattı. Mahkeme'nin iptal kararının, Resmi Gazetede yayımlanmasından 6 ay sonra yürürlüğe gireceğinin belirtildiğine dikkat çeken Erözgün, şunları söyledi:

“Bu süre içerisinde T.B.M.M. söz konusu düzenlemeleri yasa yoluyla yeniden getirebilecekken şu ana kadar herhangi bir yeni teklif T.B.M.M.'ye sunulmadı.

Mahkeme, K.H.K.'nın 38. maddesinde düzenlenen ve kamuoyunda ‘tam gün düzenlemesi' olarak bilenen maddeyi de iptal etmişti. Söz konusu madde ile devlet ve üniversite hastanelerindeki doktor ve öğretim üyeleri özel muayenehane açamıyordu. Ancak söz konusu düzenlemenin iptaliyle bu grupta bulunanlara özel muayenehane açma olanağı gelmiş olmasına karşın idareler tarafından birçok hekim ve diş hekiminin muayenehaneleri kanunsuz olarak kapatılmaya devam edildi. Meclis 6 ay içinde söz konusu düzenleme tekrar yasa hükmü getirmediği ve yerine yeni bir yasa tesis edilmediği halde Anayasa Mahkemesi kararı dikkate alınmadan Bakanlık tarafından mahalli idareciler suç işlemeye ve yargı kararlarını hiçe saymaya zorlandı. Böylece birçok mağduriyetler oluştu. Yüksek mahkemenin kararını bile dikkate almadan işlem tesis etmek bir hukuk devletinde asla söz konusu olmaması gerekirken, hukuk devleti yerine “ben yaptım oldu” yolunda emin adımlarla ve süratle ilerliyoruz.

Binlerce sağlık çalışanının yasal haklarını ben yaptım oldu mantığı ve bir gece baskını ile Adalet Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararname içinde sağlık sistemini düzenlemeyi beceren Sağlık Bakanlığı yüce meclise hala yeni bir düzenleme getirememiş ve sağlık çalışanlarını Anayasal suç işleyerek mağdur etmiştir.”

Read more: http://www.personelsaglik.com.tr/sendika/saglik-bakanligi-anayasal-suc-isliyor-

Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2012, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER