ŞUBE MÜDÜRÜ GÖREVLENDİRMELERİ ÇERKEZKÖY'DEKİ TORPİLLİ KURUCU MÜDÜR GÖREVLENDİRMELERİNE BENZEMESİN!

ŞUBE MÜDÜRÜ GÖREVLENDİRMELERİ ÇERKEZKÖY'DEKİ TORPİLLİ KURUCU MÜDÜR GÖREVLENDİRMELERİNE BENZEMESİN!
 Bilindiği gibi Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı 652 sayılı kanun hükmünde kararname ile merkez ve ilçe teşkilatları hizmet birimleri yeniden yapılandırılmıştı. Bu yapılandırılma sonunda ilimiz merkez ve ilçelerinde 30’a yakın Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve Şube Müdürü kadroları münhal bulunmaktadır. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde bu kadrolara yapılacak gelişi güzel atamaların Tekirdağ eğitim-öğretimine darbe vuracağı kaygısıyla,Türk Eğitim Sen Tekirdağ Şubesi Tekirdağ Valiliğine bir yazıyla müracaat ederek Milli Eğitim Bakanlığında şube müdürlükleriyle yapılan son değişikliklerde izlenecek yol hakkında görüşlerini belirtti. Konu ile ilgili olarak görüşlerine başvurduğumuz Türk Eğitim Sen Tekirdağ Şube Başkanı Muzaffer DOĞAN ; “652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girmesinden sonra Bakanlığın merkez teşkilatı birimleri ile bunların alt birimleri olan grup başkanlıkları ve bunların görevleri hizmet birimleri yeniden belirlenmiştir. Bakanlığın taşra teşkilatında oluşturan il/ilçe müdürlüklerinde kurulacak birimler ve bu birimlerin bağlanacağı şube müdürlükleri ile bunların görev alanları ve sorumlulukları ise 18.11.2012 tarihli Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği ile düzenlenmiştir. Ancak, Bakanlığınıza illerde uygulamada birliğin sağlanması amacı ile İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce 04.12.2012 tarih, 202358 sayı ve 2012/43No’lu,  İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin Teşkilatlanması konulu genelge yayınlanmıştır. Anılan genelgede İl/İlçe milli eğitim müdürlüklerinde şube müdürlüğü sayılarının nasıl belirleneceği, ve bu şube müdürlerine bağlı birimlerin nasıl teşkilatlandırılacağı anlatılmaktadır.
 
04.03.2006 günlü, 26098 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin "Tanımlar" başlıklı 4. maddesinin 1. fıkrasının (g) bendinde, görevler arası geçişin, farklı hizmet sınıflarında olmakla birlikte görevde yükselme sınavı gerektiren görevler ile daha üst veya daha alt görevlere sınavsız atamayı ifade ettiği, "Görev grupları" başlıklı 5. maddesinin 2. fıkrasında, merkez ve taşra teşkilatı şube müdürlüğünün görevde yükselmeye tabi kadrolar olduğu belirtilmiş, 6 ve 7. maddelerinde ise görevde yükselme sınavı suretiyle atanacaklarda aranacak genel ve özel şartlar belirtilmek suretiyle kurala bağlanmıştır.Aynı Yönetmeliğin "Görev Grupları Arası Geçişler" başlıklı 24. maddesinin 1. fıkrasında da, " Bu Yönetmeliğin 5. maddesinde belirtilen görevler arasındaki geçişler aşağıdaki esaslara göre yapılır. En az iki yıl il veya ilçe milli eğitim şube müdürlüğü görevinde bulunanlar ile (A) tipi eğitim kurumlarında asaleten müdür olarak en az üç yıl hizmeti bulunanlar, ilçe milli eğitim müdürü, il milli eğitim müdür yardımcısı, Bakanlık şube müdürlüğü görevlerine, A) tipi eğitim kurumlarında asaleten müdür olarak en az sekiz yıl hizmeti bulunanlar, il milli eğitim' müdürlüğü görevine, B) tipi eğitim kurumlarında müdür olarak en az beş yıl hizmeti bulunanlar, ilçe milli eğitim müdürlüğü görevine, ç) İl veya ilçe milli eğitim şube müdürlüğü görevlerinde en az beş yıl, ilçe milli eğitim müdürü, milli eğitim müdür yardımcısı, Bakanlık şube müdürü görevlerinde en az iki yıl veya bu yöneticilik görevlerinde toplam en az dört yıl hizmeti bulunanlar daire başkanlığı(bağımlı) ve il milli eğitim müdürlüğü görevine, Milli eğitim müdürlükleri bünyesinde en az beş yıl süreyle mimar ve mühendis olarak görev yapmış olanlar yatırımlardan sorumlu olmak üzere milli eğitim müdür yardımcılığına atanabilir hükümleri yer almaktadır. Ayrıca; 11.6.2003 günlü, 25135 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve anılan Yönetmelikle yürürlükten kaldırılan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinin 8. maddesinin b/4. bendinde de şube müdürü kadrosuna atanabilmek için görevde yükselme sınavında başarılı olmak şartı getirilmiştir.”
 
DOĞAN konuşmasının devamında;”Şube müdürlüğü haklarının sınavla kazanıldığını, tüm eğitim çalışanlarının ve sendikamızın şube müdürlüğü görevlendirmelerinde Çerkezköy kurucu müdürlüklerinde olduğu gibi kayırmacılık yaşanabileceğini, dolayısıyla şube müdürlüğü sınavı yapılana kadar yapılacak görevlendirmelerde şartları taşıyanlara duyuru yapılarak puan üstünlüğü esas alınmalıdır. Aksi haldeki uygulamalar çalışanlar arasındaki huzuru bozacağı gibi verimsizliğe sürükleyecektir.” dedi.
Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2012, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER