Türk Eğitim-Sen'den 1. Maarif Kongresi'nin 8. Çalıştayı

Türk EğitimSen 2. Maarif Kongresi Kapsamında “2023’e Doğru Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme Çalıştayı düzenliyor.

Türk Eğitim-Sen'den 1. Maarif Kongresi'nin 8. Çalıştayı

Türk Eğitim Sen Genel Merkezi olarak Türk eğitim sisteminin ana yüklenicisi olan öğretmenlerimizin 2023 vizyonu ve sonrasında ortaya koyulan Türkiye hedefine uygun olarak hazırlanması sürecini, geçmişten geleceğe bütün boyutları ile tartışmak ve ideal bir öğretmen yetiştirme sistemi önerisi ortaya koymak amacıyla 30 Nisan – 2 Mayıs 2021 tarihleri arasında çevrimiçi platformlar üzerinden 2. Maarif Kongresi kapsamında “2023’e Doğru Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme Çalıştayı” düzenliyoruz.

Milli mücadelenin cephe sonrasını planlamak amacıyla düzenlenen 1. Maarif Kongresi’nde, Türk milletinin savaş sonrası kendi ayakları üzerinde durabilecek hür ve güçlü bir devlet kurabilmesinin anahtarı oluşturulmaya çalışılmıştı. Şüphesiz ki Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve çalışma arkadaşları bu sürecin sorumluluğunu omuzlarına yükleyeceği Türk muallimlerini belirlenen ilkeler çerçevesinde çağın gereklerine göre yetiştirmeyi başat ilkelerden birisi olarak görmüşlerdi. Geçmiş ve bu gün arasında ruh ve hedef olarak benzerliğinin olduğu değerlendirildiğinde sistemin aksayan yönleri ve Türk devletinin gereksinimlerine göre “Türk Öğretmen Yetiştirme Stratejisi”nin belirlenmesi ve bu doğrultuda uzak ve yakın hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik planlamanın yapılması elzem bir hal almıştır.

Türk eğitim sistemi üzerine çalışmalar yapan, ya da bir şekilde bu sürecin paydaşı olan hemen hemen her kesimin ortak kanaati, öğretmen yetiştirme sistemimizde aksayan yönlerin bulunması yanında çağın ve ülkemizin gereklerine göre bir düzenlemenin şart olduğu yönündedir. Bu amaçla alanında uzman akademisyen, müfettiş ve öğretmenlerden oluşan münevverlerimizle bu süreci değerlendirmeyi amaçlamaktayız. Böylece Türk milletinin geçmişteki tecrübeleri, günümüz beklentileri, aksaklıklar ve gelecek tasavvuru bağlamında Türkiye’de öğretmen yetiştirme sistemine dair görüş alışverişinde bulunarak 2023 ve sonrası sürece dair bir “Öğretmen Yetiştirme Sistemi” önerisi ortaya koymayı amaçlamaktayız. Bu bağlamda aşağıdaki konular tartışılarak elde edilecek sonuçlar hem ilgililerle hem de kamuoyu ile paylaşılacaktır.

2. Maarif Kongresi Kapsamında “2023’e Doğru Türkiye’de Öğretmen Yetiştirme Çalıştayı ” Konu Başlıkları

Öğretmenlerin Sayısal ve İstihdam Sorunları

Öğretmen Yetiştirme Boyutuyla Eğitim Fakültelerinin Nicelik ve Nitelik Açısından Analiz Edilmesi ve Sorun Çözme Odaklı Değerlendirilmesi

Öğretmenlerin Yetiştirme Sorunları

Geçmişten Günümüze Öğretmen Olma Süreçleri

Cumhuriyet Dönemi Öğretmen Yetiştiren Kurumlar

Köy Muallim Mektepleri - Eğitmen Kursları

Köy Enstitülerinde Öğretmen Eğitimi

Yüksek Öğretmen Okulu

Eğitim Fakülteleri ve Programları

Eğitim Fakültesi Lisans Programlarına Genel Bakış

Eğitim Şuralarında Öğretmen Sorunları

Öğretmenlerin Mesleki Gelişimine Yönelik Modelleri: Uygulamalar ve Analizler”

Öğretmenlerin Hukukî Sorunları

Öğretmenlik Meslek Kanunu

Türkiye’de Öğretmenlik Meslek Etiği

Öğretmenlerin Ekonomik Sorunları

Öğretmenlerin Örgütlenme Sorunları

Eğitim Sendikaları ve Öğretmen Yetiştirme Programları

Cumhuriyet Dönemi Öğretmenlerin Mesleki Örgütlenmeleri

Meslek Dışı Sorunlar

Öğretmenlerin Kişilik Özellikleri

Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi ve Saygınlığı

Kadın Öğretmen Sorunları

Farklı Ülkelerin Öğretmen Yetiştirme Programları

Eğitimin Yeni Paydaşı Teknoloji ve Öğretmen

Öğretmenlerin Teknoloji Kullanma Yeterlilikleri

21. Yüz Yıl Öğretmeni Olmak

Öğretmenlerin ve Müfettişlerin Gözünde Öğretmen Sorunları

Rehberlik ve Teftişin Öğretmen Üzerindeki Önemi 

Kaynak: Türk Eğitim Sen

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER