YÖNETİCİ ATAMALARININ PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ!

Türk Eğitim Sen İzmir şubeleri adına açıklama yapan Merih Eyyup DEMİR sğrecin takipçisi olma konusunda hassa olduklarını belirtti.

YÖNETİCİ ATAMALARININ PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ!

İlimizde yapılan yönetici değerlendirme sürecinde kamuoyu tarafından yakından bilindiği üzere 480 okul müdürümüz görevlerinden alınmıştır. 10 Haziran 2014 tarihli 29026 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Değerlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik ekinde yer alan EK-1 Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri için Değerlendirme Formu üzerinden yapılan değerlendirmeler sonucu 75 ve altı puan ile değerlendirilerek okul müdürlüğünden alınan yöneticilerimizin tamamına yakını idare mahkemelere başvuru yolu ile haklarını arama yoluna gitmişlerdir. Sendikamız tarafından ise değerlendirmeyi yapanlarla ilgili suç duyuruları yapılmıştır.

 

İzmir İdare Mahkemesi tarafından verilen kararlar neticesinde Bölge İdare Mahkemesine yapılan itirazlar sonuçlanmıştır. Bölge İdare Mahkemesi kararında ” “ hayır “ cevabı verilen, ancak somut bilgi ve belgeye dayanması gereken konularda bilgi-belge sunulamadığı görülmektedir. Bu durumda, dava konusu değerlendirme işleminin nesnel, somut ölçme ve değerlendirme kriterlerine dayanmadığı ve bu haliyle objektiflikten uzak, soyut ve dayanaksız olması nedeniyle hukuka aykırı olduğu sonucuna varılmıştır. “Denilmektedir.

 

Yine aynı kararda “ yöneticilik görevi 2013-2014 ders yılının bitiminde sona eren müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları, bu Yönetmelikte öngörülen usul ve esaslara göre yerlerine görevlendirilen yöneticiler göreve başlayana kadar görevlerine devam eder. Düzenlemesi göz önüne alınarak, idarece yeniden yapılacak değerlendirme işlemi neticesine göre işlem tesisine kadar, davacının bulunduğu yerde göreve devamının da sağlanması gerekmektedir.” Denmektedir. Ancak, yönetmelikte öngörülen usul ve esaslar dışına çıklmış olduğu da görülmektedir.

 

Yapılan değerlendirmeler akıllara yeni soruları getirmiştir?

 

Değerlendirme sonucunda ilimizde yaklaşık 20 yöneticimiz 75 ve üzeri puan alarak görevlerine iade hakkı kazanmışlardır. Aynı mahkeme kararı sonucu yeniden değerlendirmeye tabi tutulan ve ilk değerlendirme puanlarına yakın puan alanlar ile puanları yükselenler arasındaki tutarsızlığın izahı nedir?

 

İkinci değerlendirme sonucunda 75 ve üzeri puan alan arkadaşlarımızın iki değerlendirme arasında yaptıkları işlerinde sorgulanması gerekmektedir. İkinci değerlendirmede 75 altında ve üzerinde puan alanların yaptıkları ve yapamadıkları neler olmuştur? İkinci değerlendirmeden 75 puan üstünde alan bazı mesai arkadaşlarımızın bu puanlarının mevcut iktidar partisi aday adayı eski Memur-Sen İl Başkanı Sayın Abdurrahim Şenocak ile adaylık açıklama sürecinde parti ilçe binalarında verdikleri fotoğraflarla ilişkisi var mıdır?

 

Bölge İdare Mahkemesi kararı gereği ilimizde yeniden değerlendirmeler yapılmış, ancak kararda anılan göreve devam eder ibaresi uygulanmamıştır.

 

Yeniden değerlendirme sürecinde de Bölge İdare Mahkemesinin kararında anılan somut bilgi-belge konulamadan değerlendirme yapıldığı görülmektedir.

 

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında değerlendirmeye tabi tutulan arkadaşlarımız değerlendirme sonuçlarını talep etmişlerdir. İlk değerlendirme sonucunda verilmeyen EK-1 formlar Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu kararı sonucu ancak alınabilmiş iken, ikinci değerlendirme sonuçlarının ilk başvuru sonucu verilmiş olması da ayrıca değerlendirilmesi gereken bir konudur.

 

EK-1 formlar incelendiğinde birçok arkadaşımızın değerlendirmelerinde ilk değerlendirme ile aynı sonuçların oluştuğu görülmektedir. Burada sorgulanması gereken mahkemenin açık kararına rağmen bilgi-belge eklemeden işlem yapanların “ yapanın yanına kar kalır “ mantığından hareketle ülkemizde son yıllarda kamuda sıkça rastladığımız “ sehven “ der geçerim ile hareket etme özgüveni midir? İnsanların hayat akışlarını değiştiren bu işlemlere sebep olanlara bu özgüveni sağlayanların bunun sonucunun gelebileceği noktaları da doğru hesap etmeleri gerekmektedir.

 

Eğitim camiasındaki huzursuzluğun kimseye bir yarar sağlamayacağı açıktır. Bu süreçten zarar gören sadece geleceğimiz olacaktır.

 

İlk değerlendirme sonucu sendikamız tarafından yapılan işlemi tesis edenlerle ilgili suç duyuruları sonucunda bazı yetkililer hakkında işlem başlatılmış olup; yeniden değerlendirme sonucu hayır verdikleri cevaplarla ilgili bilgi-belge koymadan işlem tesis edenlerle ilgili arkadaşlarımız tarafından bireysel suç duyurusunda bulunmaya başlanılmıştır.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

 

      Merih Eyyup Demir

         Şube Başkanı

     İzmir Şubeleri Adına

Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER