MEB'İN ATAMA YÖNETMELİĞİNDE BAZI MADDELERİ MAHKEME İPTAL ETTİ

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, MEB Yönetmeliğindeki bazı hükümlerin yürürlüğünü durdurdu

MEB'İN ATAMA YÖNETMELİĞİNDE BAZI MADDELERİ MAHKEME İPTAL ETTİ
 
Eğitim-Sen tarafından 06.5.2010 günlü ve 27573 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 1) 4.maddenin 1.bendinin r alt bendinin, 2)6.maddesinde yer alan "22nci maddesine göre oluşturulan Kurum İdari Kuruluna katılmaya hak kazanan" ibarelerinin, 3)9.maddenin 2.bendinde yer alan "atama ve yer değiştirmelere açılacak eğitim kurumlarını belirleyerek" ibarelerinin, 4)   10.maddenin, 5) 11.maddenin 1.bendinin f alt bendinde yer alan "adli sicil kaydı bulunanlar ile işlediği suçlardan dolayı görevine son verilenler bakımından ise Sicil Kaydını İnceleme Komisyonunca atanması uygun bulunmak" ibarelerinin, 6)11.maddenin 1.bendinin g alt bendinin ilk tümcesinin, 7)"İlk atama" başlıklı 13.madde kapsamında KPSS puanıyla 657 sayılı yasanın 4/A maddesine tabi asıl devlet memurlarının ilk atama yoluyla öğretmenlik başvurularına yer vermemek suretiyle eksik düzenlemenin, 8)32.maddenin 1.bendinin g alt bendinin, 9)33.maddenin 3.bendinin,  10)34.maddesinin 1.bendinde "Temmuz ve Ağustos" aylarına yer vermemek suretiyle eksik düzenlemenin, 11)35.maddenin 3.bendinin, 12) 35.maddenin 4.bendinin, 13)38.maddenin 3.bendinin son tümcesinin, 14)39.maddesinin 2.bendinde yer alan "açıkça tehlike oluşturan olay nedeniyle Cumhuriyet Savcılığına yaptığı başvuru sonucunda soruşturma açılması halinde" ibarelerinin, 15)39. maddesinin 9.bendinde yer alan "çocuğunun yatılı öğrenim görme imkanı yoksa" ibarelerinin ve "gerekli diğer şartları taşımaları kaydıyla kesin kaydını yaptırdığı yılla sınırlı olmak üzere" ibarelerinin, 16) 40.maddenin 2.bendinde yer alan "dışındaki" ibaresinin,  17)40.maddenin 3.bendinde yer alan "özür durumu da dahil olmak üzere" ibarelerinin, 18)41.maddenin 3.bendinin ikinci tümcesinin ve 5.bendinin son tümcesinin, 19)Yönetmeliğin 44.maddesinin 4.bendinde yer alan "isteklerine bakılmaksızın" ibaresi yönünden, 20) 45.madenin 2.bendinin birinci ve ikinci tümcesinin,  21)55.maddenin 3.bendinin, 22)Zorunlu çalışma yükümlüğünü yerine getirmekte iken bu yönetmeliğin yayımlanmasıyla bu yükümlülükten muaf hale gelen öğretmenlere süre koşulu olmaksızın yer değiştirme hakkı tanınmaması suretiyle eksik düzenlemenin, 23) Zorunlu çalışma yükümlüğünü yerine getirmekte iken bu yönetmeliğin yayımlanmasıyla bu yükümlülükten muaf hale gelen öğretmenler arasında yürürlükten kaldırılan yönetmelik uyarınca eşdeğer bir zorunlu hizmet bölgesine yer değiştirme hakkı olan öğretmenlerin bu hakkına yer vermemek suretiyle eksik düzenlemenin iptali ve öncelikle yürütmenin durdurulması istemiyle dava açılmıştı. 

 

Bu davada Danıştay 2.Daire ve 12.Daire`nin Müşterek Kurulu 8.6.2012 günlü ve E: 2010/2779 sayılı kararıyla 40/3 maddesinde yer alan "özür durumu da dahil olmak üzere" ibaresinin anılan yönetmelik maddesinin a bendi kapsamındakilerin sağlık durumu özrü yönünden yürütmesinin durdurulması kararı vermiştir. Böylece soruşturma gerekçesiyle görev yerleri il dışına atama şeklinde değiştirilenler atandıkları ilde üç yıl görev yapmalarına gerek kalmadan sağlık özrüyle önceki görev yaptıkları ile yer değiştirme isteme olanağı kazanmıştır.

 

Sendikamız söz konusu davada yürütmeyi durdurma isteminin reddine karar verilen yönetmelik hükümleri için Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu`na itirazda bulunmuştu. Bu itiraz sonucunda Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu anılan yönetmeliğin bazı hükümlerinin daha yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir. Bu hükümler şunlardır;

 

1)Anılan yönetmeliğin 35.maddesinin 3.ve 4.fıkralarının sağlık özrü yönünden  yürütmesi durdurulmuştur.  Böylece aday öğretmenler adaylıklarının sona ermesine ve anılan yönetmeliğin 14.maddesi kapsamında atananlar ise atandıkları ilde bir yıl görev yapmalarına gerek kalmadan sağlık özrüyle yer değiştirme isteme olanağı kazanmıştır. 

 

2) Anılan yönetmeliğin 39.maddesinin 2.fıkrasının yürütmesi durdurulmuştur. Böylece öğretmenlerin özel hayatı etkileyen nedenlere bağlı olarak yer değiştirme isteğinde bulunabilmesini görev yaptıkları yerde özel hayatında açıkça tehlike oluşturan olay nedeniyle Cumhuriyet Savcılığına yaptığı başvuru sonucunda soruşturma açılması koşulu istenemeyecektir. 

 

3) Anılan yönetmeliğin 39/9 maddesinde yer alan "kesin kaydını yaptırdığı yıl ile sınırlı olmak üzere" ibaresinin yürütmesi durdurulmuştur.  Böylece görevli olduğu yerleşim yeri dışında bir ortaöğretim kurumunu merkezi sınavla kazanan çocuğu bulunan öğretmenler, çocuğunun öğrenim göreceği yerde çocuğunun yatılı öğrenim görme olanağı yoksa buralarda alanlarında ihtiyaç bulunması ve gerekli diğer koşulları taşımaları kaydıyla çocuğu öğrenim gördüğü sürece yer değiştirme isteğinde bulunabilme olanağı kazanmıştır. 

 

4) Anılan yönetmeliğin 44/4 maddesinde yer alan "isteklerine bakılmaksızın"  ibaresinin yürütmesi durdurulmuştur. Böylece Talim ve Terbiye Kurulu kararıyla dersi ya da alanı kaldırılan, ancak mezun olduğu yüksek öğretim programı itibarıyla birden fazla alana atanabilme hakkı bulunan öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak alanları değiştirilebilecektir. 

 

Danıştay kararını okumak için tıklayınız.  

Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2013, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER