Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Yeni Düzenleme Devamsızlık Yapmayan Öğrenciye Ödül

Milli Eğitim Bakanlığı'nca yapılan yeni düzenleme ile liselerde okuyan öğrencilerin teşekkür, takdir ve üstün başarı belgesi almaları için başarı ortalamaları yanında özürsüz devamsızlık süreleri 5 günü geçmemesi gerekecek. Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız olarak sayılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Yeni Düzenleme Devamsızlık Yapmayan Öğrenciye Ödül

Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) yapılan yeni düzenleme ile liselerde okuyan ve devamsızlık yapmayan öğrenciler için yeni bir ödül mekanizması hayata geçiyor. 

Bu kapsamda, öğrenciler teşekkür, takdir ve üstün başarı belgesi almaları için başarı ortalamaları yanında özürsüz devamsızlık süreleri 5 günü geçmemesi gerekecek.

DEVAMSIZ ÖĞRENCİLERİN DURUMU

Yönetmelik değişikliğiyle devamsızlık yapmayanların ödüllendirilmesi ve okula devamın sağlanması için özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen öğrenciler için düzenleme yapıldı. 

Buna göre, okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerde gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanların ağırlıklı ortalaması 70'ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden, 70 ile 84.99 arasındakiler teşekkür belgesi, 85.00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi, orta öğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirecek. 

Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilecek.

HAMİLE VE ENGELLİ ÖĞRETMENLERİN NÖBETİ

Hamile öğretmenler ile engelli öğretmenler ve engelli çocuğu olan öğretmenler nöbet tutma konusuna açıklık getirildi. Hamile öğretmenlere, hamileliğin 24'üncü haftasından itibaren ve doğumdan itibaren bir sene süre ile nöbet görevi verilmeyecek. 

Engelli öğretmenler ile engelli çocuğu olan öğretmenlerden istekli olanların nöbetlerin belirlenmesinde tercihlerine öncelik verilerek düzenleme yapılacak.

Kaynak : Takvim

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER