MEMURA EK ZAM AÇIKLAMASI

Bu Yıl Maaşlara İlave Zam Yapılıp Yapılmayacağını Bakan Açıkladı

MEMURA EK ZAM AÇIKLAMASI
Devlet memurlarının maaşlarına 2014 yılı için belli bir oranda zam yapma yerine seyyanen 175 TL'lik brüt artış yapılmasının yarattığı mağduriyetlerin giderilmesi için çalışma yapılıp yapılmadığı yönündeki soru önergesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından cevaplandırıldı.

Milletvekili Kadir Gökmen ÖĞÜT tarafından verilmiş olan soru önergesinde; önceki yıllardan farklı olarak seyyanen zam yapılmasının nedeni sorulurken, maaşlara önceki yıllarda yapılan yüzdelik artışlar tüm gelire uygulanırken bu yıl sadece taban aylıkta artış yapılmasının mağduriyet yarattığı belirtilmiş ve bu mağduriyetin giderilmesi yönünde çalışma olup olmadığı sorulmuştu.

Önergeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk ÇELİK tarafından verilen cevapta, özetle “ilave zam yapılması hususunda yürütülen herhangi bir çalışma bulunmamaktadır” denildi.

Söz konusu cevap metni

Anayasanın 128'inci maddesinde memurlar ve diğer kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarının kanunla ve/veya toplu sözleşme hükümleri ile belirleneceği, 54'üncü maddesinde de memurlar ve diğer kamu görevlilerinin, toplu sözleşme yapma hakkına sahip olduğu ifade edilmiştir.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun 28'inci maddesinde ise toplu sözleşmenin, kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarını düzenleyen mevcut mevzuat hükümleri dikkate alınarak kamu görevlilerine uygulanacak katsayı ve göstergeler, aylık ve ücretler, her türlü zam ve tazminatlar, ek ödeme, toplu sözleşme ikramiyesi, fazla çalışma ücreti, harcırah, ikramiye, doğum, ölüm ve aile yardımı ödenekleri, cenaze giderleri yiyecek ve giyecek yardımları ve diğer mali ve sosyal hakları kapsadığı belirtilmiştir.

Bu kapsamda 14.08.2013 tarihli ve 28737 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2'nci Dönem Toplu Sözleşme ile de 2014 ve 2015 yıllarında memur maaşlarına yapılacak artış tutarları belirlenmiştir. Söz konusu toplu sözleşmenin 5'inci maddesi ile de 2014 yılında memur maaşlarında yüzdelik oranda artış yapılması yerine, tüm memur maaşlarına seyyanen (eşit olarak) brüt 175 TL zam yapılması öngörülmüştür.

Tüm memur maaşlarında seyyanen brüt 175 TL artış yapılması; yüksek maaş alan memurlar için yüzdelik olarak daha az artış, düşük maaş alan memurlar için ise yüzde olarak daha fazla zam yapılması anlamına gelmektedir.

Görüldüğü üzere, memurların mali ve sosyal hakları kanunla ve/veya toplu sözleşme hükümleri ile belirlenmekte olup, bu çerçevede 2014 yılında memur maaşlarında seyyanen 175 TL artış yapılması toplu sözleşme hükümleri ile tespit edildiğinden, görece daha yüksek maaş alan memura ilave zam yapılması hususunda yürütülen herhangi bir çalışma bulunmamaktadır.
Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER