Uzman erbaşlar memur olacak !

Yaş sınırı nedeniyle TSK`dan ayrılan ya da ayrılacak uzman erbaşlar, emekli aylığına hak kazandıkları tarihe kadar devlet memuru olarak istihdam edilebilecek

Uzman erbaşlar memur olacak !

Yaş sınırı nedeniyle TSK`dan ayrılan ya da ayrılacak uzman erbaşlar, emekli aylığına hak kazandıkları tarihe kadar devlet memuru olarak istihdam edilebilecek.

Milli Savunma Bakanlığının konuya ilişkin yönetmeliği, Resmi Gazete`nin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi.
Yönetmelik ile yaş sınırı nedeniyle TSK`dan ayrılan yalli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı (MSB ANT Başkanlığı) ve Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında emekli aylığına hak kazandıkları tarihe kadar devlet memuru olarak istihdam edilmeleri düzenleniyor.

Devlet memuru olarak istihdam edilmek isteyenlerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu`nun, 48. maddesinin birinci fıkrasının a bendi ve 6 numaralı alt bendi hariç bu maddede yer alan genel ve özel şartlar aranacak. Düzenlemeden yararlanmak isteyenler, sözleşme süresinin sona erdiği tarihten bir yıl önceki takvim yılının mayıs ayına kadar müracaatlarını, en son görev yaptıkları Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına yapacaklar. Müracaatlar, değerlendirilerek, müracaat sahiplerinin hizmet süreleri, nitelikleri, sicilleri gibi hususlar dikkate alınarak atanabilecekleri sınıfları ve branşları ile kadro ve görev yerleri belirlenerek Genelkurmay Başkanlığına gönderilecek. 

Genelkurmay Başkanlığı koordinatörlüğünde, Milli Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı temsilcilerinin katılımı ile her yıl haziran ayında yaş sınırı nedeniyle ayrılacak olan ve Devlet memuru olarak istihdam edilecek uzman erbaşlardan Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ile MSB ANT Başkanlığı kadrolarında Devlet memuru olarak istihdam edileceklerin sayıları ve hangi kadroda istihdam edilecekleri tespit edilecek. Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından miktar bildirerek istemde bulunulması halinde bu isteğin karşılanmasına öncelik verilecek. 

Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, tespit edilen Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, MSB ANT Başkanlığı kadroları ile birlikte kendi kadrolarında istihdam edecekleri personel sayısını belirleyecekler. Belirlenen kadrolar, sınıflar, branşlar ve görev yerleri yaş haddine gelmiş müracaat sahibi personele her yılın ağustos ayında Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı İnternet sitesinden yayımlanarak, duyurulacak. Müracaat sahibi personel, her yılın eylül ayı içerisinde tercihlerini yaparak Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderecek. Müracaatlar, personelin tercihleri, hizmet süresi, mesleki gelişimi, görev safahatı, kurs ve öğrenimi ile sicil ve nitelik durumu, emekli olması için gerekli olan süre gibi koşullar dikkate alınarak değerlendirilecek.

31 ARALIĞA KADAR TAMAMLANACAK

Devlet memurluğuna atama işlemleri, atamaya yetkili makamlar tarafından, yaş sınırının dolmasından önceki yılın 31 aralık tarihine kadar tamamlanacak. Devlet memurluğuna geçen personele, bu yönetmelikte hüküm bulunmayan durumlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinde çalışan Devlet memurlarına uygulanan hükümler uygulanacak. 

Müracaat edenlerin atamaları, merkezi yönetim bütçe kanunlarında yer alan sınırlamalara tabi olmaksızın yapılacak. Atama işlemleri yaş sınırının dolmasından önce gerçekleştirilecek. 

Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dışına atanacak olan personelin müracaatının değerlendirme neticeleri bu makamlar tarafından atamaya yetkili makamlara gönderilecek ve atamalar bu neticelere göre yapılacak. Atanılan görevin aylık ve diğer mali haklarına göreve başlanılan tarihten itibaren hak kazanılacak. 

Atananların uzman erbaşlıkta geçen hizmet süreleri 5289 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerine Bir Derece Verilmesi Hakkında Kanun hükümleri de dikkate alınmak suretiyle, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri tavanı aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilecek.
İstihdam edilenler hakkında emekli aylığına hak kazandıkları tarih itibarıyla ilgili sosyal güvenlik mevzuatı hükümleri uygulanacak. 

Ayrıca, 19 Haziran 2010 tarihli ve 6000 sayılı Kanun`un yürürlüğe girdiği tarihten önce yaş sınırı nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılan ve emeklilik aylığına hak kazanamamış olan uzman erbaşlar bu Kanunun 26. maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde Türk Silahlı Kuvvetlerinden yaş sınırı nedeniyle ayrıldığını gösterir terhis belgesi gibi belgeler ile Milli Savunma Bakanlığına müracaat edecekler. Bu personel ile 1 Ocak 2011 tarihine kadar yaş sınırı nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılmış olanlar kura çekilmesi yöntemiyle, öncelikli olarak Milli Savunma Bakanlığı ve MSB ANT Başkanlığının kadrolarında, Genelkurmay Başkanlığı tarafından talep edilmesi durumunda ise Genelkurmay Başkanlığı kadroları da kuraya dahil edilmek suretiyle devlet memuru olarak istihdam edilecekler. 

2011 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerinden 45 yaş sınırı nedeniyle ayrılacaklar müracaatlarını, görev yaptıkları Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına yapacaklar. Müracaatlar, Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından değerlendirilerek, müracaat sahiplerinin tercihleri, hizmet süresi, mesleki gelişimi, görev safahatı, kurs ve öğrenimi ile sicil ve nitelik durumu, emekli olması için gerekli olan süre gibi koşulları dikkate alınarak veya kura çekilmesi yöntemi ile atamaları yapılacak. Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığının, 2011 yılında yaş sınırı nedeniyle ayrılacak olanları istihdam etmek istemesi durumunda, Genelkurmay Başkanlığı koordinatörlüğünde toplantı yaparak, hangi kadroda istihdam edilecekleri tespit edilecek. 

Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2011, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
ömer demir
ömer demir - 13 yıl Önce

ben sunu anlamıyorum alımlar niye bu kadar geç sürüyor cevap verirseniz sevinirim mesenger şu [email protected]

SIRADAKİ HABER