ANAYASAL DÜZENE KARŞI SUÇ İŞLEYEN MEMURLARIN DURUMU

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, işledikleri bazı suçlardan dolayı hapis cezası alanlar ile kasten işledikleri suçlardan dolayı 1 yıl veya daha uzun süreli hapis cezası alanlar Devlet memuru olamıyor.

ANAYASAL DÜZENE KARŞI SUÇ İŞLEYEN MEMURLARIN DURUMU
Devlet Memurları Kanununun memurluğa atanacaklarda aranan genel şartları düzenleyen 48/A maddesinde, bazı suçlar nedeniyle ya da belli sürelerle alınmış hapis cezalarının memuriyete girmeye engel olacağı düzenlenmiştir.
 
Ayrıca, Kanunun 98 inci maddesinde ise; memurluğa alınma şartlarından her hangi birini taşımadığı sonradan anlaşılan veya memuriyetleri sırasında bu şartlardan her hangi birini kaybedenlerin memurluğunun sona ereceği hususu düzenlenmiştir.
 
Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar ile anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçların memuriyete etkisi
 
657 sayılı Kanunda yer alan düzenlemelerde, memuriyete girmeye ve memur olarak kalmaya engel suçlar arasında; “Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar”, “anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar”a da yer verilmiştir.
 
Kanundaki düzenlemeye göre, Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar veya anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar nedeniyle hapis cezası almak, memuriyete girmeye ve memur olarak kalmaya engeldir.
 
Öte yandan, memuriyete giriş ve memuriyette kalış bakımından değerlendirme yapılırken;
 
-Bu suçlardan dolayı verilen hapis cezasının süresinin ne kadar olduğuna bakılmaz.
 
-Bu suçlardan dolayı hapis cezası alanların, söz konusu suçları kasten işleyip işlemediklerine bakılmaz.
 
-Bu suçlardan dolayı hapis cezası alanların, cezalarının sonradan affedilmiş olup olmadığına bakılmaz.
 
-Bu suçlarla ilgili olarak verilen mahkeme kararlarında, verilen mahkûmiyete ilişkin cezanın uygulanmasının tecil edilmiş (ertelenmiş) olup olmadığına bakılmaz.
 
-Bu suçlarla ilgili olarak verilen mahkeme kararlarında, hükmün açıklanmasının geriye bırakıldığına dair bir hüküm yer almış olması halinde, bu durumda bir mahkûmiyet hükmünün varlığından söz edilemeyeceğinden, bu mahkumiyet kararı memurluğa girmeye ve memur kalmaya engel sayılmaz.
 
Söz konusu suçlardan hüküm giyenlerin durumu
 
“Devletin güvenliğine karşı” veya “anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı” işledikleri bir suçtan dolayı haklarında mahkumiyet kararı (hükmün açıklanması geri bırakılmayanlar) verilenlerden;
 
**Memuriyette bulunmayanlar, 657 sayılı Kanunun 48/A/5 maddesi Devlet memuriyetine hiçbir şekilde giremezler.
 
**Memuriyette bulunanların memuriyeti, 657 sayılı Kanunun 98/b maddesi uyarınca sona erer. Memuriyeti bu şekilde sone erenler, Kanunun 48/A/5 maddesi uyarınca bir daha Devlet memuriyetine giremezler.
 
memurunyeri
Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2016, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER