DERECE BEKLEYEN MEMURLARA MÜJDELİ HABER

1 Derece Bekleyenlere Müjde

DERECE BEKLEYEN MEMURLARA MÜJDELİ HABER
Memurlar ve diğer kamu görevlilerinden, ilave derece yükselmesinden yararlanmamış olanlara 1 derece verilmesi ve bundan sonra göreve başlayacakların da bu haktan yararlanmasının sağlanması amacıyla hazırlanan Kanun Teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu.

 
Memurlar ve diğer kamu görevlilerinden, ilave derece yükselmesinden yararlanmamış olanlara 1 derece verilmesi ve bundan sonra göreve başlayacakların da bu haktan yararlanmasının sağlanması amacıyla hazırlanan Kanun Teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu.
 
Milletvekili Hasan Hüseyin TÜRKOĞLU ve Milletvekili arkadaşları tarafından hazırlanan “Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerine Bir Derece Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi” ile; 15.01.2005 tarihinden sonra göreve başlayan Devlet memurları ile diğer kamu çalışanlarına ve bundan sonra göreve başlayacak olanlara ilave bir derece verilerek, daha önce 1 derece yükselmesi verilenlerle eşitsizliğin giderilmesi amaçlanıyor.
 
 
Derece yükselmesi daha önce de uygulanmıştı
 
Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri hakkında ilave derece yükselmesi uygulamasına daha öncede gidilmiş, son olarak 5289 sayılı “Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerine Bir Derece Verilmesi Hakkında Kanun”la; 15.01.2005 tarihinde görevde bulunan ve daha önce benzer düzenlemelerden yararlanarak ilave derece yükselmesi yapmamış olanlara bir derece verilmişti. 
 
Çalışanlar arasında eşitsizlik oluştu
 
15.01.2005 tarihinden sonra işe başlayanlar ile ilave derece uygulamasından yararlananlar arasında, ilave derece uygulamasından kaynaklanan eşitsiz durum 9 yıldan beridir devam etmektedir. 
 
Teklif ile adaletsizliğin giderilmesi isteniyor
 
Hazırlanan Kanun Teklifinin gerekçesinde, ilave bir derece uygulamasından kaynaklanan söz konusu adaletsizliğin giderilebilmesi ve gelecekte de aynı şekilde yeni adaletsizliklerin ortaya çıkmaması için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nda kalıcı bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğundan söz edilerek, daha önce verilmiş olan ilave dereceler nedeniyle, verilecek ilave bir derecenin bir lütuf olmayacağı ve memurların en doğal hakkı olduğu belirtildi. 
 
Söz konusu Kanun Teklifi 
 
MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNE BİR DERECE VERİLMESİ HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 
 
MADDE 1- (1) 457 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek geçici madde, 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen mülga ek geçici madde ve 459 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa eklenen ek geçici madde hükümleri; anılan ek geçici maddeler kapsamında belirtilen (sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar dahil) ve bu ek geçici maddelerin hükümleri ile 2/2/2005 tarihli ve 5289 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmamış olanlardan bu maddenin yayımı tarihinde görevde bulunanlar (aylıksız izinde bulunanlar dahil) ile bunlardan anılan tarihten önce emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile dul ve yetim aylığı alanlar hakkında da uygulanır. 
 
(2) Bu maddenin yayımı tarihinden sonra birinci fıkra kapsamındaki görevlere başlayanlardan, anılan hükümlerden daha önce yararlanmamış olanlar göreve başladıkları tarihten itibaren birinci fıkra hükümlerinden yararlandırılır. 
 
MADDE 2- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 
MADDE 3- (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER