MEB'DEN DİSİPLİN KURALLARI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ YAZI

MEB'den 'disiplin kurulları' görüş yazısı

MEB'DEN DİSİPLİN KURALLARI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ YAZI
Türk Eğitim-Sen olarak Bakanlığa yazdığımız 29.01.2014 tarih ve 348 sayılı yazımızla disiplin kurulları ve disiplin soruşturmaları ile ilgili bir takım hususlarda görüş talep etmiştik. Bakanlığın cevabi yazısında; İl Milli Eğitim Müdürü ve İl Eğitim Denetmenleri Başkanının muhakkik olarak yaptıkları soruşturma sonucunda düzenledikleri raporlarda disiplin yönünden ceza teklifinde bulundukları ilgililer hakkındaki dosyaların ve/veya teklif edilen disiplin cezalarının uygulanması durumunda cezalara yapılan itirazların değerlendirildiği ilgili disiplin kurullarına üye olarak katılmamalarının uygun olacağı; Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin “Toplantı yeter sayısı” başlıklı 10.maddesinin 1.paragrafında yer alan “Üç kişilik kurullar üye tam sayısı ile üye sayısı üçten fazla olan kurullar salt çoğunlukla toplanır.” hükmü dikkate alındığında; üç kişilik kurullarda üyelerden birisinin veya vekili/yedeğinin toplantıya katılamadığı durumlarda toplantının yapılamayacağı, üye sayısı üçten fazla olan kurullarda; üyelerden birisinin veya vekili/yedeğinin toplantıya katılmadığı durumlarda toplantının salt çoğunlukla yapılacağı ve toplantıda alınan kararların geçerli olacağı, anılan Yönetmeliğin “Kurulların toplantı ve çalışmalarına ilişkin esaslar” başlıklı 9.maddesinin 3. paragrafında yer alan;”… Üyeler kendilerine havale edilen dosyaları en geç 7 gün içinde incelerler.” hükmü gereğince; yapılacak olan İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu toplantısının gündemine alınan dosyaların kurul üyeleri tarafından incelenmesinin sağlanması gerektiği hususu tarafımıza cevap olarak iletilmiştir.
İlgili yazımız için tıklayınız
İlgili cevabi yazı için tıklayınız
Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER