MEMURA İLAVE 1 DERECE NE ZAMAN UYGULANACAK VE MAAŞLARI NE ZAMAN ETKİLEYECEK?

Memurlara verilen 1 derece maaşlara ne zaman yansıyacak.

MEMURA İLAVE 1 DERECE NE ZAMAN UYGULANACAK VE MAAŞLARI NE ZAMAN ETKİLEYECEK?
Bu yıl imzalanan Toplu Sözleşmede, 15 Ocak 2005 tarihinde sonra göreve başlayan kamu görevlilerinin emekli keseneğine esas dereceleri ile kazanılmış hak aylık derecelerinin 1 derece yükseltilmesi kararı da yer aldı. İlave derece verilmesine ilişkin düzenleme, 15 Ocak 2016 tarihinde görevde bulunan (aylıksız izinde olanlar dahil) ve daha önce ilave derece ilerlemesine ilişkin düzenleme hükümlerinden yararlanmamış olanların; emekli keseneklerine esas aylıkları ile kazanılmış hak aylıklarının bir defaya mahsus olmak üzere öğrenim durumlarına bakılmaksızın ve kadro şartı aranmaksızın bir üst derecenin aynı kademesine getirilmesine imkan veriyor. 1 derece yükselmesi maaşları ne zaman etkileyecek? Kamu görevlilerinin emekli keseneklerine esas aylıklarının ve/veya kazanılmış hak aylıklarının bir üst dereceye yükselmesi, ilgililerin aylık ücretlerinde değişikliğe neden olacak. Emekli keseneğine esas aylığın yükselmesi, aylık maaştan kesilecek prim miktarını artıcağı için aylık net maaşlarda azalmaya neden olurken, kazanılmış hak aylık derecesindeki yükselme, ilgili personelin derece ve kadro durumuna göre değişecek olmakla birlikte; gösterge, ek gösterge, ek ödeme, zam ve tazminat gibi maaş unsurlarından birinde ya da bir kaçında artışa neden olabilecek.

NE ZAMAN MAAŞA YANSIR?
 
İlave 1 derece hükmü, 15 Ocak 2016 Cuma günü itibariyle görevde olanlar ve o gün mesai saati bitimine kadar göreve başlayacak olanlar hakkında uygulanacaktır. Bu nedenle, ilgililere ilave derece verilmesi işlemi en erken 15 Ocak 2016 tarihinde yapılabileceğinden, bu tarih itibariyle maaşlar alınmış olacağından, 1 derece yükselmesinin ilk etkisi 15 Şubat 2016 maaşında görülecek. Derece yükselmesinden dolayı, Ocak ayına ilişkin herhangi bir fark ödemesi de söz konusu olmayacak.

Toplu Sözleşmenin ilave derece verilmesine ilişkin maddesi

Madde 28- (1) 457 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen ek geçici madde, 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen mülga ek geçici madde ve 459 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa eklenen ek geçici madde hükümleri; anılan ek geçici maddeler kapsamında belirtilen (sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar dahil) ve bu ek geçici maddeler ile 2/2/2005 tarihli ve 5289 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmamış olanlardan 15/1/2016 tarihinde görevde bulunanlar (aylıksız izinde bulunanlar dahil) ile bunlardan anılan tarihten önce emekli, adî malûllük, vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile dul ve yetim aylığı alanlar hakkında da uygulanır.” Derece verilmesine ilişkin düzenlemede sözü edilen KHK’ların ilgili hükümleri Toplu Sözleşmenin ilave derece verilmesine ilişkin maddesinde, 457,458 ve 459 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelere atıfta bulunulmaktadır. KHK/457: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek geçici madde eklenmiştir.

"Ek Geçici Madde - Bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli II sayılı cetvelde yer alan pozisyonlarda halen çalıştırılan sözleşmeli personelden 20/2/1979 tarihli ve 226 sayılı kanunların hükümlerinden yararlanmamış olanların emekli keseneklerine esas aylıkları bir defaya mahsus olmak üzere, öğrenim durumlarına bakılmaksızın bir üst derecenin aynı kademesine getirilir ve alt derecede bulunulan kademede geçirilen süre üst derecedeki kademede geçmiş sayılır.

Birinci fıkra hükmü, bu fıkra kapsamına girenlerden bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bağlanmış olan emekli, adi malüllük, vazife malüllüğü aylıkları ile dul ve yetim aylıkları alanlar hakkında da uygulanır. Daha önce memuriyeti olanlardan 2182 ve 2260 sayılı kanun hükümlerinden yararlanmamış bulunanlardan bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır." KHK/458: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki ek geçici madde eklenmiştir.

"Ek Geçici Madde- Bu Kanun ve ek geçici maddelerine göre aylık almakta olan personelden (2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ile 2914 sayılı Yüksek Öğrenim Personel Kanununa tabi olanlar dahil) 20/2/1979 tarihli 2182 sayılı, 19/2/1980 tarihli ve 2260 sayılı kanunların hükümlerinden yararlanmamış olanların kazanılmış hak aylıkları bir defaya mahsus olmak üzere öğrenim durumlarına bakılmaksızın ve kadro aranmaksızın bir üst derecenin aynı kademesine getirilir ve alt derecede bulunulan kademede geçirilen süre üst derecedeki kademede geçmiş sayılır. Birinci fıkra esaslarına göre verilen derece, ek geçici 12 ve 13 üncü maddeler kapsamına giren personelden 20/2/1979 tarihli ve 2182 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmamış olanların emekli keseneklerine esas aylık derece ve kademelerine eklenir. Emekli keseneklerine esas aylıkları kazanılmış hak aylıklarının üzerinde bulunanlara, birinci fıkra esaslarına göre verilecek derece kazanılmış hak aylıkları ile emekli keseneklerine esas aylık derece ve kademelerine ayrı ayrı uygulanır.  Birinci, ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri, bu fıkraların kapsamına girenlerden bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bağlanmış olan emekli, adi malüllük, vazife malüllüğü aylıkları ile dul ve yetim aylıkları alanlar hakkında da uygulanır.  Daha önce memuriyeti olanlardan 2182ve 2260 sayılı kanun hükümlerinden yararlanmamış bulunanlardan bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır." KHK/459: 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa aşağıdaki ek geçici madde eklenmiştir. “Ek Geçici Madde 58- Bu Kanuna göre aylık almakta olan personelden 19/2/1980 tarihli ve 2260 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmamış olanların kazanılmış hak aylıkları bir defaya mahsus olmak üzere rütbe ve kıdemlerinde değişiklik yapılmamak kaydıyla bir üst derecenin aynı kademesine getirilir ve alt derecede bulunulan kademede geçirilen süre üst derecedeki kademede geçmiş sayılır. Yukarıdaki fıkra kapsamına girenlerden bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten önce emekli, adi malüllük, vazife malüllüğü aylığı bağlananlar ile dul ve yetim aylıkları alanlar hakkında da bu Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanır. Çeşitli kanun veya kanun hükmünde kararname hükümlerine göre kazanılmış hak aylık dereceleri bir üst derecenin aynı kademesine yükseltilmiş olanların bu hakları, daha sonra Türk Silahlı Kuvvetlerine muvazzaf veya sözleşmeli olarak atanmaları halinde intibaklarında ayrıca dikkate alınır. Daha önce memuriyeti olanlardan 2182 ve 2260 sayılı kanun hükümlerinden yararlanmamış olup da bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlardan daha sonra Türk Silahlı Kuvvetlerine atananlar hakkında da bu madde hükmü uygulanır.”
Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2015, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
ALİ Ç İLLİOĞLU
ALİ Ç İLLİOĞLU - 7 yıl Önce

15 OCAK 2005 TARİHİNDEN İTİBAREN GÖREVE BAŞLAYANLARA 1 DERECE V ERİLİYOR DA DAHA ÖNCE İŞE GİRENLERE NİYE VERİLMİYOR TÜM MEMURLARA VERİLSİN SADECE O TARİHTEN İTİBAREN MEMURLARA 1 DERECE VERİLİRSE BU HAKSIZLIK.BU YAZIMIZ DİKKATE ALINIRSA ÇOK İYİ OLUR İLGİLENEN KİŞİLERE TEŞEKKÜR EDERİM.....

SIRADAKİ HABER