Merkezi Yerleştirmeyle Personel Alacak Kamu Kurum ve Kuruşların Dikkat Edecekleri Konular

Tekniker, teknisyen, diş tabibi, eczacı, ÖSYM işlemleri Devlet Personel Başkanlığı'na karşı hangi süreçte gerçekleşmektedir. DPB aşağıdaki uyarıları Kamu Kurum ve Kuruluşlarına bildirmektedir.

Merkezi Yerleştirmeyle Personel Alacak Kamu Kurum ve Kuruşların Dikkat Edecekleri Konular
AÇIKTAN ATAMA İZNİ BULUNAN VE MERKEZİ YERLEŞTİRME TALEP EDECEK KAMU KURUM VE KURUŞLARININ DİKKATİNE!
 
(Yerleştirme talepleri  Ek-2 formu doldurularak yapılmalı ve bu form üst yazı ekinde manyetik
ortama aktarılmış -cd, disket vb.- halde DPB’na gönderilmelidir.)
 
1- Kamu kurum ve kuruluşları merkezi yerleştirme taleplerini hazırlarken;
-Tekniker kadrolarına önlisans düzeyinden
-Teknisyen kadrolarına ortaöğretim düzeyinden
-Önlisans düzeyinden talep edecekleri kadroları 7-10 (Tekniker kadroları 6-10) arası derecelerden ,
-Ortaöğretim düzeyinden talep edecekleri kadroları 13-10( meslek ya da teknik liselerin alanlarının tercih edildiği
kadroları (12-9) arası derecelerden
talep edebileceklerdir.
 
2- Tercihte bulunacak kamu kurumları; yerleştirme talep etikleri toplam kadro sayısını üst yazıda belirtecekler,
ayrıca Tablo Ek-2 de yer alan; kurum yetkilisinin adı soyadı, imza, telefon numarası ve gerektiğinde irtibata
geçilecek ilgilinin adı, soyadı, telefon numarası ve mail adresini muhakkak dolduracaklardır.
 
3- Kamu kurum ve kuruluşları kod kılavuzunda yer alan ancak “kapatıldı vb. açıklama yer alan alan ve programları
her hangi bir kadro için tek başına talep edemeyecekler (örneğin: 4909 “Büro Yönetimi ve Sekreterlik lisans
programından mezun olmak.” ya da 4139 “Eğitim Programları ve Öğretim lisans programından mezun olmak.”
gibi, ancak halen eğitime devam eden alan/programlarla birlikte 2 nci…… alan/program olarak yazabileceklerdir.
 
4- Tabip, Diş Tabibi, Eczacı kadrolarına Sağlık Bakanlığı aracılığıyla kura yöntemiyle atamaları yapıldığından, bu
kadrolara merkezi yerleştirme talep edilmeyecektir.
 
5- Kamu kurum ve kuruluşları yerleştirme talep edecekleri kadro/pozisyonlar için;
- öğrenime ilişkin en fazla (15) kod talep edebileceklerdir.
- öğrenim durumları itibariyle (2001)/(3001)/(4001) kodlarından birinin talep edildiği durumlarda ayrıca başka bir
öğrenim kodu talep edilmeyecektir.
 
6- Askerlik durumu ile ilgili herhangi bir kod kullanılmayacaktır.
 
7- Yerleştirme talep eden kamu kurum ve kuruluşları, Devlet Personel Başkanlığına gönderdikleri taleplerinde
sonradan herhangi bir değişiklik yapamayacaklardır.
 
8- Devlet Personel Başkanlığına intikal ettirilen talepler; Başkanlığımızca yapılacak incelemeyi müteakiben talep
sahibi kurumlarca yapılacak mutabakatı müteakip ilan edilmek üzere ÖSYM Başkanlığına gönderilecektir.
Mutabakat sağlanmayan talepler ÖSYM Başkanlığınca ilan edilmeyecektir.
 
9- Yerleştirme sonuç bilgileri, formlar başlığı altında yer alan ilgisine göre Ek-3, Ek-4 ve Ek-5 formları kullanılarak
bildirilecektir. Personel hareket onayları vb. belgelerle bildirim yapılmayacaktır.
 
10-Kamu kurum ve kuruluşları personel talebinde bulunurken, Ek-2 formda yer alan “İL ADI” bölümüne İl ve İlçe
adını birlikte yazabileceklerdir. (ANKARA Polatlı gibi)
 
11-Kamu kurum ve kuruluşlarının talepte bulunurken sitemizde yer verilen ve YÖK Başkanlığı ile Milli Eğitim
Bakanlığı kararları uyarınca güncellenen Nitelik Kod Kılavuzunun en son haline göre talepte bulunmalıdırlar.
Nitelik Kod Kılavuzunun ortaöğretime ilişkin kısmında yer alan “kod numaraları ve içeriği” Şubat 2011 itibarıyla
güncelleştirilmiş olup, bu öğrenim düzeyinde talepte bulunacak kamu kurumları bu hususa çok dikkat etmelidir.
 
12-Kamu kurum ve kuruluşlarınca önlisans seviyesinde talepte bulunulacak “ŞOFÖR” unvanlı kadro ve
pozisyonlar için Nitelik Kod Kılavuzunda var olan “Otobüs Şoförlüğü (Kaptanlık), Otobüs Kaptanlığı önlisans
programlarının birinden mezun olmak.” kodunu tercih etmeleri uygun olacaktır.
 
13- Sağlık Fizikçisi kadrolarını tercih edecek adayların, Yükseköğretim Kurulunun 13/04/2006 tarihli Kararı gereği
“Sağlık Fiziği, Radyasyon Onkolojisi Fiziği, Radyoloji ya da Nükleer Tıp” konularında lisans üstü (Bilim Uzmanlığı)
öğrenim görmüş olmaları gerekmekte olup, söz konusu kadro için aranılacak öğrenim nitelikleri arasında Fizik,
Fizik Mühendisliği, Nükleer Enerji Mühendisliği gibi lisans programlarının yanı sıra Fizik Öğretmenliği lisans
programının da talep edilmesi mümkün bulunmaktadır.
 
14- 3795 sayılı Kanun gereği “Teknisyen” kadrosuna Endüstri Meslek Lisesi, Kız Meslek Lisesi, Teknik Lise ve
Kız Teknik Lisesi mezunları atanabilmektedirler. Kadroların boş kalmaması için talepte bulunulurken bu hususa
dikkat edilmelidir.
 
15-Kurum ve unvan kodları, internet sayfasına eklenmiş olup, EK-2 formun ilgili yerleri bu tablolar esas alınarak
doldurulmalıdır.
 
16- Vardiyalı çalışma esasının uygulanacağı kadro ve pozisyonların belirtilebilmesi amacıyla Nitelik Kod
Kılavuzuna “7300 Bu kadro/pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır. ” kodu eklenmiştir.


 
Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2011, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER