TAYIN BEDELİ HANGİ MEMURA NE KADAR ÖDENİR?

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin bazılarına yemek yardımı yerine Tayın Bedeli verilmektedir.

TAYIN BEDELİ HANGİ MEMURA NE KADAR ÖDENİR?
Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin bazılarına yemek yardımı yerine Tayın Bedeli verilmektedir.
 
Kamu görevlilerine tayın bedeli verilmesi hususu, 2155 sayılı “Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun” ile düzenlenmiş; tayın bedelinin kimlere verileceğini, verilme şeklini, aylık miktarlarının hesaplanmasına ve yayınlanmasına ait ilke ve usulleri açıklamak amacıyla da “Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesine Ait Yönetmelik” yürürlüğe konulmuştur.
 
Tayın Bedeli verilen personelin, Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği kapsamında yiyecek yardımından yararlanması mümkün olmamakla birlikte, Emniyet Genel Müdürlüğü özel harekat birimi personeli ile çevik kuvvet birimlerinde çalışan personel ve bunlarla birlikte görev ve harekata katılan diğer personelden tayın bedeli almakta olanların yiyecek yardımından yararlanması ise mümkün olabilmektedir.
 
Tayın bedeli verilecek olan personel
 
2155 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmeliğe göre;
 
-Milli Savunma Bakanlığı bütçesine bağlı fiili kadrolarda bulunan subay, askeri memur, astsubay, uzman çavuş, sivil memur ve yardımcı hizmetler personeline,
 
-Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kıt'a ve kurumlarında görevli Maliye Bakanlığına bağlı muhasebeler teşkilatındaki memur ve yardımcı hizmetler personeline
 
-Milli Savunma Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri kıt’a ve kurumlarında görevli Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü kadrolarındaki memur ve yardımcı hizmetler personeline,
 
-Jandarma Genel Komutanlığı fiili kadrolarında görevli subay, askeri memur, astsubay, uzman jandarma çavuş, sivil memur ve yardımcı hizmetler personeli ile Jandarma Genel Komutanlığı kuruluşlarında görevli Maliye Bakanlığına bağlı muhasebeler teşkilatındaki memur ve yardımcı hizmetler personeline
 
-Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında görevli her sınıftaki personele,
 
-Milli İstihbarat Teşkilatında görevli sivil memurlara,
 
-Gümrük Muhafaza merkez ve iller kuruluşundaki muhafaza ve muamele sınıfı kadrolarına dahil memurlara ve muhafaza teşkilatında görevli gemi adamlarına,
 
-Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü hizmetlerinde çalışan orman muhafaza memurlarıyla bunlara refakat eden şoförlere
 
tayın bedeli ödenmektedir.
 
Öte yandan, “Kamu Görevlilerinin Geneline Ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali Ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 Ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşme”de, ''T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü posta dağıtıcılarından, merkez nüfusu 100.000’i aşan yerleşim yerlerinde mobil hizmet verenlere 2155 sayılı Kanuna göre tayın bedeli verilir.” denilmek suretiyle, 2155 sayılı Kanunda sayılmayan bazı personele de tayın bedeli ödenmesi imkanı tanınmıştır.
 
Tayın bedelinin aylık net miktarı
 
Tayın bedelinin aylık tavan tutarı Bütçe Kanunlarıyla belirlenmektedir. 2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda ise bu konuda “2155 sayılı Bazı Kamu Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ödenecek tayın bedelinin aylık tutarı, (2.100) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpılması sonucu bulunacak tutarı geçemez.” hükmüne yer verilmiştir.
 
Her ay başında maaşla birlikte peşin ödenen Tayın Bedelinin miktarı ise, Bütçe Kanununda belirtilen tavan tutarı aşmamak üzere, Ankara mahalli rayici esas alınarak Milli Savunma, İçişleri, Maliye, Orman ve Su İşleri Bakanlıkları tarafından müştereken belirlenmektedir.
 
2015 yılı ilk altı ayı için geçerli olan aylık katsayısı “0,079308” olduğundan, bu dönem içerisinde ödenecek aylık brüt Tayın Bedeli tutarı “2100 X 0,079308 = 166,55 TL” olacaktır. Bu ödemeden Damga Vergisi kesileceğinden, Tayın Bedelinin net ödeme tutarı aylık en çok “165,28 TL” olacaktır.
 
 
 
Memurunyeri.com
Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER