11 KURUMUN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI DURDURULDU

11 kurumun şube müdürlüğü sınavı durduruldu

11 KURUMUN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SINAVI DURDURULDU

ENERJİ VE TABİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI YÜRÜTMEYİ DURDURMA

Konfederasyonumuza bağlı Türk Eğitim-Sen ve Türk Enerji-Sen'in Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin yürütmesinin durdurulması ve iptali konulu davalarda Danıştay 5. Dairesi davamızı haklı bularak yürütmeyi durdurma kararı verdi.

http://www.turksagliksen.org.tr/-gorevde-yukselme-yonetmeliginde-yargi-zaferi_70.html

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA

12/B maddesinde yer alan “(Başarı puanı) şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer kadrolara atanacaklar için sözlü sınav; diğer kadro veya pozisyonlara atanacaklar için (yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve kurumların resmi internet sitesinde ilan edilir)” ibaresinin yürümesi durdurulmuş olup, sözlü sınavın görevde yükselmede tek atama kriteri olamayacağına karar verilmiştir. Danıştay 5. Daire'nin 15.10.2014 tarih ve 2014/4863 E. sayılı kararı ektedir.Karar için lütfen tıklayınız...

http://www.esm.org.tr/index.php/esm/mali/667-turk-patent-enstitusu-personeli-gorevde-yukselme-ve-unvan-degisikligi-yonetmeliginde-yurutmeyi-durdurma

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KÜLTÜR BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNİN BAZI MADDELERİNİN İPTALİNE İLİŞKİN ‘YÜRÜTMEYİ DURDURMA’ TALEBİYLE DAVA AÇILMIŞTIR.
http://www.kultursanatsen.org.tr/index.php/hukuk/item/891-y%C3%BCr%C3%BCtmeyi-durdurma-talepli-dava.html#sthash.BWJQoUSs.dpuf

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

MAHALLİ İDARELER GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA İPTAL DAVASI

Danıştay Daireleri ve İdare Mahkemelerince verilen "yürütmeyi durdurma" kararları Yönetmeliğin bazı maddeleri için olup, Yönetmeliğin tamamının iptali söz konusu değildir.

Bu itibarla, mahalli idarelerin görevde yükselme Yönetmeliği kapsamındaki görevlere görevde yükselme eğitim ve sınavına katılıp başarılı olmadan atama yapılması mümkün değildir.

http://www.migm.gov.tr/Dokumanlar/2003_gorevde_yukselme_gen_hk_2.doc

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

GIDA TARIM VE HAY. BAK. GYY YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin Hukuka Aykırı Maddesinin Yürütülmesinin Durdurulmasına Karar Verilmiştir.Danıştay 2. Dairesinin 2014/3170 esasında açtığımız davada;

04.03.2014 tarih ve 28931 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Personelin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 7. Maddesinin, 12. Maddesinin 1. Fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “ Şube Müdürü kadrolarına atanacaklar için Sözlü Sınav puanı; diğer” ibaresinin ve 14. Maddesinin 3. Fıkrasının Yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

http://www.tos.org.tr/haberler/genel-merkez-haberleri/481-gthb-unvan-de%C4%9Fi%C5%9Fikli%C4%9Fi-y%C3%B6netmeli%C4%9Finde-y%C3%BCr%C3%BCtmeyi-durdurma-karar%C4%B1-ald%C4%B1k.html

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SAĞLIK BAKANLIĞI GYY YÜRÜTMEYİ DURDURMA

Sağlık Bakanlığı personeli Görevde Yükselme Sınavı duyurusu üzerine sendikamızın açmış olduğu davada Danıştay 5. Dairesi’nin 2010/398 E sayılı ve 31.05.2010 tarihli yürütmeyi durdurma kararı ile duyuru ekindeki değerlendirme formu ve ilgili yönetmeliğe ekli değerlendirme formunun bazı bölümlerinin yürütmesi durdurulmuştur.

http://www.ses.org.tr/index.php/arv/1661-sb-goerevde-yuekselme-sinavi-na-yueruetmey-durdurma.html

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ADALET BAKANLIĞI GÖRDE YÜKSELME SINAVINA Y.D.

2011 yılında yapılan Görevde Yükselme Eğitimi ve Sınavına başvuran ancak Adalet

Komisyonlarınca başvurusu kabul edilmeyenler, başvuruları kabul edilip ilan edilen

listelerden isimleri çıkartılanlar ya da muhtelif nedenlerle listedeki sıralamaya

giremeyenler tarafından açılan idari davalar sonucunda mahkemelerce verilen

yürütmenin durdurulması ve iptal kararlarının yerine getirilmesini teminen

Ortaköy/Aksaray, Havza, Beykoz, Gaziantep, Adıyaman, Antalya, Adana ve Sakarya

Adliyelerinde ki yazı işleri ve idari işleri müdürlüğü kadrolarına atanmak üzere müracaat edip haklarında yargı kararı bulunan ilgililere yönelik yapılacak olan Görevde Yükselme Sınavı Duyurusu.

http://www.meb.gov.tr/sinavlar/dokumanlar/2013/duyuru/AdaletBak_PGY.pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SGK’NIN GÖREVDE YÜKSELME SINAVININ YÜRÜTMESİ DURDURULDU

Görevde yükselme yönetmeliği 2013 ve 2014 yıllarında iki kez değiştirilmiştir.2013 yılında yapılan değişiklikte, sınavda kaç puan alanların başarılı sayılacağı kuruma bırakılmıştır. Danıştay bu düzenlemeyi iptal edince 2014 yılında yazılı sınandan 70 puan alma şartı getirilmiştir.

SGK, 2013 yılındaki görevde yükselme yönetmeliğindeki düzenlemeye göre ilana çıkmış ve taban puanı 60 olarak ilan etmiştir. Ancak Danıştay kararı ve 2014 yılındaki yönetmelik değişikliği, SGK'nın görevde yükselme sürecine denk gelmiştir. SGK değişen yönetmelik nedeniyle daha önce başarılı ilan ettiği 60-70 arasında puan alan 170 kişiyi başarısız saymıştır.

Bu memurlar adına TÜRK-BÜRO-SEN tarafından açılan davada Ankara Bölge İdare Mahkemesi, adayları haklı bulmuş ve 60-70 puan alanların başarılı sayılması gerektiğine karar vermiştir.

http://www.memurlar.net/haber/500010/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

İŞKUR’UN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI İPTAL EDİLDİ

Ankara 1. İdare Mahkemesi, 2013 yılında yapılan İŞKUR görevde yükselme sınavını iptal etti.

http://www.memurlar.net/haber/505695/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

DİYANET’İN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DA İPTAL EDİLDİ

Ankara 18. İdare Mahkemesi, görevde yükselme sınavının 3'er kişilik 3 farklı heyet tarafından yapılmasını gerekçe göstererek, Diyanet'in tüm şube müdürlüğü sözlü sınavlarını iptal etti.   25 Şubat 2015

http://www.memurlar.net/haber/502779/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

MEB ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLÜ SINAVI İPTAL EDİLDİ

Daha önce Türk Eğitim Sen tarafından açılan davada, Danıştay'ın hem genel çerçeve hem de MEB yönetmeliğine yönelik kararı yürütmeyi durdurma (Y.D.) kararı sonrasında, yapılan şube müdürlüğü atamalarının iptal istenmişti. Ankara İdare Mahkemesi şube müdürlüğü atamalarıyla ilgili olarak yürütmeyi durdurma kararı vermiş ancak MEB'in itirazı üzerine Bölge İdare Mahkemesi MEB lehine karar verecek idare mahkemesi kararını bozmuştu. (Bölge İdare Mahkemesi 9 Aralık'taki idare mahkemesine yapılan itirazı 23 Ocak'ta karara bağlamıştır.)Bugün aşağıda yayınladığımız karar ise sözlü sınava ilişkindir. Ankara İdare Mahkemesi daha önce Y.D. vermediği dosyanın esasına dair görüşmesinde, sözlü sınavların iptaline karar vermiştir. İdare Mahkemesinin bu kararı, Danıştay'a yapılacak temyiz sonrasında kesinleşecektir.

http://www.memurlar.net/haber/499964/

Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER