4/B'liler nasıl yer değiştirir?

Haziran ayında çıkarılan KHK ile tüm 4/B'li sözleşmeliler kadroya alındı. Ancak, kamu kurumları 4/B'li personel alımından vazgeçmiyor.

4/B'liler nasıl yer değiştirir?

Geçtiğimiz hafta içinde Sağlık Bakanlığı 16 bine yakın sözleşmeli personel alımı için ilana çıktı. İlan sırasında gelen yorumlarda, bir çok ziyaretçinin sözleşmelinin hangi hallerde yer değişikliği yapabileceğini sorduğunu gördük. Bu nedenle bir açıklama yapılmasının uygun olacağını düşünüyoruz. 4/B'li personelin özlük hakları, Bakanlar Kurulu Kararı ile düzenlenmektedir. 12 Haziran 2011 tarihinde önemli bir değişiklik yapılmış ve 6 nedenden dolayı sözleşmeli personelin, nakil talebinde bulunabileceği, hüküm altına alınmıştır.

Aşağıda yer alan açıklamalar, Sağlık Bakanlığı gibi her ilde teşkilatı olan kamu kurumları için geçerlidir. Üniversitelerin başka bir ilde teşkilatı olmadığı için, üniversitelerde çalışan personel aşağıda sayılan imkanlardan yararlanamamaktadır.

BECAYİŞ

Aynı unvan ve hizmet niteliklerini haiz sözleşmeli personelin kurum içi karşılıklı yer değiştirme talepleri, pozisyonunun vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olmaları şartıyla yerine getirilebilir.

Madde metni "getirilebilir" demiştir. Bir kamu kurumu için bu ibare takdir hakkı oluşturmaktadır. Yani sözleşmeli personel becayiş bulsa dahi, her iki ilin yöneticinin de bu geçişe Olur vermesi gerekmektedir. Verilmez ise yapılabilecek olan tek şey dava açmaktır.

EŞ DURUMUNDAN NAKİL

İlgili hüküm

"b) Personelin eş durumuna bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; vizeli olduğu birimde fiilen en az bir yıl çalışmış olması, geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması ve kamu personeli olan eşin, kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması kaydıyla yerine getirilebilir."

- Eş durumundan nakil isteyebilmek için sözleşmeli personelin en az 1 yıl çalışmış olması gerekmektedir. Bu çalışmanın vizeli olduğu yerde geçirilmiş olması gerekmektedir.

- Ayrıca her statüdeki eş için, eş durumundan nakil istenememektedir. Eş durumundan nakil isteyebilmek için eşin kamu personeli olması gerekmektedir. Ayrıca sadece kamu personeli olması da yetmemekte, kamu personeli olan eşin kurum içi görev yeri değişikliği mümkün olamaması veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması gerekmektedir. Bu düzenlemeden dolayı eşi özel sektörde çalışanlar, eş durumundan nakil isteyememektedir.

SAĞLIK DURUMUNDAN NAKİL

İlgili hüküm

"c) Sağlık sebebine bağlı kurum içi yer değişikliği talebi; mazeret süresince geçerli olmak üzere, personelin geçiş yapacağı hizmet biriminde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması, pozisyonunun bulunduğu ildeki Devlet ve üniversite hastanesinde kendisi, eşi ve çocukları ile mevzuat uyarınca bakmakla yükümlü olduğu ana ve babasının hastalığının tedavisinin mümkün olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporunu kuruma ibraz etmesi halinde yerine getirilebilir. Sağlık mazeretinin sona ermesi durumunda, eski pozisyonun bulunduğu il sınırları içerisindeki aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyona yeniden atama yapılır."

Bu maddeyi detaylandıracak olursak;

1- Sözleşmeli personel çalıştığı yerdeki Devlet veya üniversite hastanesinden kendisi, eşi, çocukları ile bakmakla yükümlü olduğu ana veya babası için rapor alacaktır. Raporda tedavinin burada mümkün olmadığı belirtilecektir. Rapor, sağlık kurulu raporu olmalıdır.

2- Sağlık durumu özrü için 1 yıl çalışma zorunluluğu bulunmamaktadır.

3- Sağlık durumundan nakil yapılsa dahi, bu nakil mazaret süresince geçerlidir. Kurumun her yıl, personelden sağlık özrünün devam edip etmediği konusunda, sağlık raporu istemesi gerekmektedir. Bu raporu yeniden getiremeyenlerin eski görevinin bulunduğuı ildeki uygun bir yere atanması gerekmektedir.

EŞİ ŞEHİT OLAN PERSONEL

İlgili hüküm

"ç) Aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması halinde, eşi şehit olan personelin kurum içi yer değişikliği talebi, bir defaya mahsus olmak üzere yerine getirilir."

Eşi şehit olan personelin talepte bulunması yeterlidir. Belirli bir süre çalışmış olmak şartı bulunmamaktadır. Ancak bu özürden dolayı, bir defa tayin istenebilmektedir.

CAN GÜVENLİĞİNİN TEHLİYE DÜŞMESİ VEYA EŞİN VEFAT ETMESİ

İlgili hüküm

"d) (Ek: 12 Haziran 2011 tarihli Resmi Gazete) Pozisyonun bulunduğu yerde, kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocukların can güvenliğinin tehliye düştüğü adli veya mülki idari makamlarca belgelendirilen personel ile eşi vefat eden personelin kurum içi yer değişikliği talebi, geçiş yapacağı birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunması kaydıyla kurumun hizmet gerekleri dikkate alınarak yerine getirilir."

Bu maddeyi detaylandıracak olursak;

1- Pozisyonunun bulunduğu yerde, kendisi, eşi veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının can güvenliği tehlikeye düşmelidir. Bu husus adli veya mülki idare makamlarınca teyit edilmelidir. Bu halde nakil talebi yerine getirilebilmektedir.

2- Eşi vefat eden sözleşmeli personel de, nakil talebinde bulunabilmektedir.

3- Her iki durum içinde, belirli bir süre çalışma şartı bulunmamaktadır.

İSTEK ÜZERİNE NAKİL

İlgili hüküm

"e) (Ek: 12 Haziran 2011 tarihli Resmi Gazete) Kamu idareleri adına vizeli boş pozisyonlara sözleşmeli personel alımı yapılmadan önce yılda bir kez, pozisyonun vizeli olduğu ilde en az üç yıl hizmet süresi bulunan personelin geçiş yapmak istediği birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyona kurum içi yer değişikliği talebi, ilgili idarece hizmet gereklerine göre belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirilebilir. İdareler, il gruplarından oluşan görev bölgeleri ve bu bölgeler için en az 3 yıldan başlamak üzere farklı hizmet süreleri belirleyebilir."

Bu maddeye göre, sadece en az 3 yıl o sözleşmeli pozisyonda çalışmış olanlar istek üzerine nakil talebinde bulunabilmektedir. 3 yıl şartının, sözleşmeli pozisyonun vizeli olduğu yerde geçirilmiş olması gerekmektedir. Kurumların bu tür bir yer değişikliğini yapabilmek için şimdiden hazırlık yapması gerekmektedir. Zira, örneğin Sağlık Bakanlığı, istek üzerine nakilleri yapmadığı müddetçe, 2014 yılının Eylül ayından itibaren sözleşmeli personel alamayacaktır.

 


 

Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2011, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER