4/C`LİLERE EK ÖDEMEDE BİR KARAR DAHA

4/C`LİLERE EK ÖDEMEDE BİR KARAR DAHA
4/C’li personel statüsünde görev yapan Türk Eğitim Sen üyesi adına açılan davada, Ankara 2. İdare Mahkemesinin 2014/1352 E., 2015/34 K. Sayılı ve 16.01.2015 tarihli kararıyla; üyemizin diğer kurum çalışanlarına 375 sayılı KHK’nin Ek 9. Maddesi uyarınca ödenen ek ödemeden yararlandırılmamasına ilişkin işlemin iptaline, yoksun kalınan parasal hakların ise idareye başvuru tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalı idareden tahsiline karar verilmiştir. Kararın gerekçesinde; “..atanma şekli diğer memurlara göre farklı olmakla birlikte, 657 sayılı Yasa'nın 4/C maddesi uyarınca yapılan sözleşme uyarınca istihdam edilen personelin de, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aylık aldıklarının kabulü gerekmekte olup, memurlara tanınan aynı özlük haklarından yararlandırılmalarının hakkaniyete uygun olacağı açıktır.” denilmiştir.

İlgili karar için tıklayınız
Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER