MOBBİNGE DUR DE !

MOBBİNGE DUR DE !
Mobbing ülkemizde, maalesef ki, aşağı yukarı her kurumda yaşanıyor. Kamu ya da özelde çalışan arkadaşlarımız mobbinge maruz kalıyor, maddî ve manevî kayba uğruyorlar. Çalışma hayatımızın temel sorunu olmasına karşın işçi ve memurlarımızın az bilinmesinden dolayı mobbing şikâyetlerinin ve haliyle davalarının sayısı istenilen düzeyde değil!
 
İşçi ya da memur fark etmez çalışan arkadaşlarımızın mobbingi tanıması ve yasal haklarını iyi bilmesi gerekiyor. Çünkü mobbing sadece idarî değil aynı zamanda adlî bir suçtur! Dolayısıyla mobbing uygulayan kişinin kurtuluşu yok, hâkim karşısına çıkar! Onlarca örneği var, kesinlikle disiplin cezası alır. En iyi ihtimalle tazminat öder, daha önceden ceza almışsa veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmışsa hapse girer, başka şekilde yakayı kurtaramaz!
 
Mobbing sebebiyle bezen, bıkan arkadaşlarımız davalar açıyor ve davalar %100’ e yakın oranda müştekî çalışanlar lehinde sonuçlanıyor! Hal böyle olunca ulaşabildiğimiz ya da basına düşen İş Mahkemesi, Yargıtay, İdare Mahkemesi ve Danıştay’ dan çıkan her mobbing kararı; yüzümüzü güldürüyor. Aynı kertede mobbingcileri de köşeye sıkıştırıyor, kara kara düşündürüyor!
 
Çalışan arkadaşlarımız, özelde de kamuda da olsanız önemli değil, herhangi bir iş yerinde çalışıyorsanız hiç kimsenin size mobbing uygulama hakkı yoktur. Mobbing,
 
-İş Kanunu,
-1982 Anayasası,
-Türk Ceza Kanunu,
-Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu,
-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
-Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü,
-Başbakanlık Genelgeleri,
-Türk Borçlar Kanunu,
-Kamu Görevlileri Etik Mevzuatı,
-Türk Medenî Kanunu,
-ülkemizin imzaladığı ILO sözleşmeleri,
-İnsan Hakları Evrensel Beyannâmesi,
-2709 sayılı kanun ile bu kanunlara dayanarak hazırlanan yönetmelik, yönerge ve diğer hukukî metinlerde bir suç olarak karşımıza çıkmaktadır. Size baskı yapan kişinin anayasamıza göre kanunları bilmemesi mazeret değildir. Mobbingci kişi devlet memuru ise çalıştığı iş koluna ait tüm mevzuatı bildiği kabûl edilir. Görüldüğü üzere mobbing uygulayan tıyneti bozuk zavallı kişinin saklanabileceği hiçbir liman, öne sürebileceği hiçbir geçerli gerekçe bulunmamaktadır! Zaten Yargıtay 22. Dairesi de bu minvâlde bir karara imza atarak mobbing davalarının diğer ceza davaları gibi görülmemesine hükmetti. Yargıtay’ a göre mobbinden şikâyetçi olan çalışanın beyanı esas ve doğru kabûl edilerek diğer ceza davalarında istenen somut belgelere ihtiyaç olmadığı kararı çıktı.
 
Mobbing şikâyetleri arttıkça mahkemeler, mobbingin anayasamızda yer alan tanım ve cezaları dışında da kararlar vererek mobbingin kapsamını genişletiyorlar. Düşüncem o ki önümüzdeki yıllarda TBMM, mahkemelerin sert kararlarına kayıtsız kalamayacak, mobbinge dair yeni bir düzenleme yapacaktır. İşte bunlardan biri de geçtiğimiz günlerde Yalova’ da yaşandı. Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’ nde bilgisayar işletmeni olarak çalışan devlet memuru;
 
-görev yerinin 7 ayda gerekçesiz 3 defa değiştirilmesi,
-odasının koridora taşınarak bilgisayar/internet/elektrikten mahrûm bırakılması,
-görev tanımında bulunmayan arşiv ve kontrol işlerinin verilmesi,
-yaşadıklarından ruh sağlığının etkilenmesi,
-her personelin yakını vefat ettiğinde yapılan duyurunun kendi annesi öldükten sonra yapılmaması,
-işe geç kaldığında amirinin hakaretine maruz kalması,
-kurumda alay konusu olup incinmesi,
-bilgisayarının elinden alınarak depoya kaldırılması,
-kendisine yokmuş gibi davranılması,
-görev yeri değişikliğiyle ilgili yazıların kendisine tebliğ edilmemesi,
-istifaya zorlanması,
-yakınının düğününe gitmek için talep ettiği izinde zorluk çıkartılması,
-takma isimle yazılmış ve fotokopi makinasında unutulan bir evrakta fakülte yönetimine hakaret içermesi sebebiyle soruşturma açılması,
-depresyon ilaçları kullanmaya başlaması,
-AÜ’ de devam eden öğrenimine davalı idare tarafından destek verilmemesi,
-öğrenimini yıllık izinlerle sürdürmeye çalışması gibi gerekçelerle açtığı davayı kazanmıştır. Bursa Bölge İdare Mahkemesi davalı idareyi yasal faiziyle birlikte 5000 TL tazminat ödemeye mahkûm etti. Görüldüğü üzere mobbingci idarelerin kaçışı yok. Bu sonuç, devam eden veya açılma aşamasında olan tüm mobbing davaları için bulunmaz bir emsal karardır. Benzer karar sayısının hayli artması önümüzdeki süreçte mobbing davalarında patlamaya yol açacağı gibi önüne mobbing dosyası gelen hâkimlerin de işini kolaylaştıracaktır. O yüzden, azizim, her şey lehinizde; kurumunuzda çalışma barışı bozuksa mobbinge dur de!
 
 
Yücel ÖNDER
Türk Eğitim-Sen
Esenler İlçe Başkanı
Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER