5 MAYIS 2016 TARİHLİ ATAMA KARARLARI

5 MAYIS 2016 TARİHLİ ATAMA KARARLARI
2016/8523 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, İç Denetim Koordinasyon Kurulu Üyeliğine, Dr. Ahmet Kalkınma Bakanlığından Sabri EROĞLU atandı.
 
Müşterek kararnamelerle yapılan atamalar ise şunlar:
 
Başbakanlıktan:
 
Karar Sayısı : 2016/179
 
1-Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Başbakanlık Müşavirliğine Saliha ERKUL’un atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 
2-Bu Kararı Başbakan yürütür.
 
04/05/2016
 
Recep Tayyip ERDOĞAN
 
CUMHURBAŞKANI
 
Ahmet DAVUTOĞLU
 
Başbakan
 
-------*------
 
Başbakanlıktan:
 
Karar Sayısı : 2016/193
 
1-Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Başbakanlık Müşavirliğine, Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Kemal ULUDAĞ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 
2-Bu Kararı Başbakan yürütür.
 
03/05/2016
 
Recep Tayyip ERDOĞAN
 
CUMHURBAŞKANI
 
Ahmet DAVUTOĞLU
 
Başbakan
 
-------*------
 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından:
 
Karar Sayısı : 2016/196
 
1-Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Uşak Aile ve'Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne Mardin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mustafa PELTEK’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 
2-Bu Kararı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.
 
04/05/2016
 
Recep Tayyip ERDOĞAN
 
CUMHURBAŞKANI
 
Ahmet DAVUTOĞLU          Sema RAMAZANOĞLU
 
Başbakan                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
 
-------*------
 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
 
Karar Sayısı : 2016/183
 
1-Açık bulunan 6 ncı derece kadrolu Müfettişliklere, Müfettiş Yardımcıları İlker TURA, Serhun MISIRLIOĞLU, Himmet AKKAYA, Nurullah DEMİRKIRAN, Cengizhan TÜRK, Seyhan BAYRAMCI, Fatih ÇELİK, Gülsün GÜMÜŞBOĞA TOKAÇ ve Adem Afşin ULU’nun atanmaları, 657 sayılı Kanunun 36-A/11, 67 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 
2-Bu Kararı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
 
04/05/2016
 
Recep Tayyip ERDOĞAN
 
CUMHURBAŞKANI
 
Ahmet DAVUTOĞLU                 Fikri IŞIK
 
Başbakan                           Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
 
-------*------
 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
 
Karar Sayısı : 2016/231
 
1-Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Dr. Abdullah ÇALIŞKAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 mcı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 
2-Bu Kararı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
 
03/05/2016
 
Recep Tayyip ERDOĞAN
 
CUMHURBAŞKANI
 
Ahmet DAVUTOĞLU                 Fikri IŞIK
 
Başbakan                           Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
 
-------*------
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
 
Karar Sayısı : 2016/59
 
1- Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Sigorta Primleri Genel Müdür Yardımcısı İsmail YILMAZ’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 5502 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 
2- Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
 
03/05/2016
 
Recep Tayyip ERDOĞAN
 
CUMHURBAŞKANI
 
Ahmet DAVUTOĞLU                 Süleyman SOYLU
 
Başbakan                           Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
 
-------*------
 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
 
Karar Sayısı : 2016/170
 
1-Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Emine ÇİFT’in atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 mcı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 
2-Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
 
04/05/2016
 
Recep Tayyip ERDOĞAN
 
CUMHURBAŞKANI
 
Ahmet DAVUTOĞLU                 Süleyman SOYLU
 
Başbakan                           Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
 
-------*------
 
Dışişleri Bakanlığından:
 
Karar Sayısı : 2016/63
 
1-Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Andlaşmalar Genel Müdürlüğüne, Büyükelçi Songül OZAN’m atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
 
2-Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.
 
03/05/2016
 
Recep Tayyip ERDOĞAN
 
CUMHURBAŞKANI
 
Ahmet DAVUTOĞLU        Mevlüt ÇAVUŞOĞLU
 
Başbakan                                 Dışişleri Bakanı
 
-------*------
 
Dışişleri Bakanlığından:
 
Karar Sayısı : 2016/64
 
1-Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Ortadoğu Genel Müdür Yardımcılığına, Kemal Onur ÖZÇERİ’nin atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
 
2-Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.
 
04/05/2016 
 
Recep Tayyip ERDOĞAN
 
CUMHURBAŞKANI
 
Ahmet DAVUTOĞLU        Mevlüt ÇAVUŞOĞLU
 
Başbakan                                 Dışişleri Bakanı
 
 
 
-------*------
 
Dışişleri Bakanlığından:
 
Karar Sayısı : 2016/65
 
1-Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Irak ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına, Muhittin Ahmet YAZAL’m atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
 
2-Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.
 
04/05/2016
 
Recep Tayyip ERDOĞAN
 
CUMHURBAŞKANI
 
Ahmet DAVUTOĞLU        Mevlüt ÇAVUŞOĞLU
 
Başbakan                                 Dışişleri Bakanı
 
-------*------
 
Dışişleri Bakanlığından:
 
Karar Sayısı : 2016/138
 
1- Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Denizcilik, Havacılık ve Hudut Genel Müdür Yardımcılığına, Haldun TEKNECİ’nin atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
 
2-Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.
 
04/05/2016
 
Recep Tayyip ERDOĞAN
 
CUMHURBAŞKANI
 
Ahmet DAVUTOĞLU        Mevlüt ÇAVUŞOĞLU
 
Başbakan                                 Dışişleri Bakanı
 
 
 
-------*------
 
Dışişleri Bakanlığından:
 
Karar Sayısı : 2016/139
 
1-Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Orta Asya ve Kafkasya Genel Müdür Yardımcılığına, Gökhan TURAN’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
 
2-Bu Karan Dışişleri Bakanı yürütür.
 
04/05/2016
 
Recep Tayyip ERDOĞAN
 
CUMHURBAŞKANI
 
Ahmet DAVUTOĞLU        Mevlüt ÇAVUŞOĞLU
 
Başbakan                                 Dışişleri Bakanı
 
 
 
-------*------
 
Dışişleri Bakanlığından:
 
Karar Sayısı : 2016/140
 
1-Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Ortadoğu Genel Müdür Yardımcılığına, Korhan KARAKOÇ’un atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
 
2-Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.
 
04/05/2016
 
Recep Tayyip ERDOĞAN
 
CUMHURBAŞKANI
 
Ahmet DAVUTOĞLU        Mevlüt ÇAVUŞOĞLU
 
Başbakan                                 Dışişleri Bakanı
 
-------*------
 
Dışişleri Bakanlığından:
 
Karar Sayısı : 2016/141
 
1-Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Çevre ve İklim Değişikliği Genel Müdür Yardımcılığına, Özlem Gülsün ERGÜN ULUEREN’in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
 
2-Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.
 
04/05/2016
 
Recep Tayyip ERDOĞAN
 
CUMHURBAŞKANI
 
Ahmet DAVUTOĞLU          Mevlüt ÇAVUŞOĞLU
 
Başbakan                                 Dışişleri Bakanı
 
 
 
-------*------
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
 
Karar Sayısı : 2016/153
 
1-Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, İbrahim YILDIZ’m atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 
2-Bu Karan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
 
04/05/2016
 
Recep Tayyip ERDOĞAN
 
CUMHURBAŞKANI
 
Ahmet DAVUTOĞL U                        Faruk ÇELİK
 
Başbakan                                 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
 
-------*------
 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
 
Karar Sayısı : 2016/184
 
1-Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına, Muhammed ADAK’m atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 
2-Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
 
03/05/2016
 
Recep Tayyip ERDOĞAN
 
CUMHURBAŞKANI
 
Ahmet DA VUTOĞLU     Faruk ÇELİK
 
Başbakan                         Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
 
-------*------
 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
 
Karar Sayısı : 2016/184
 
1-Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Gümrük ve Ticaret Başmüfettişliğine, Gümrük ve Ticaret Müfettişi Tuğrul KAYNARCA’nm atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 
2-Bu kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
 
04/05/2016
 
Recep Tayyip ERDOĞAN
 
CUMHURBAŞKANI
 
Ahmet DA VUTOĞL U         Bülent TÜFENKCİ
 
Başbakan                             Gümrük ve Ticaret Bakanı
 
-------*------
 
İçişleri Bakanlığından:
 
Karar Sayısı : 2016/156
 
1-Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Fatih AKIN’m atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 
2- Bu Karan İçişleri Bakanı yürütür.
 
04/05/2016
 
Recep Tayyip ERDOĞAN
 
CUMHURBAŞKANI
 
Ahmet DA VUTOĞL U         Efkan ALA
 
Başbakan                             İçişleri Bakanı
 
-------*------
 
Milli Eğitim Bakanlığından:
 
Karar Sayısı : 2016/159
 
1-Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne Nazif YILMAZ'm atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 
2-Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.
 
03/05/2016
 
Recep Tayyip ERDOĞAN
 
CUMHURBAŞKANI
 
Ahmet DAVUTOĞLU                Nabi AVCI
 
Başbakan                             Millî Eğitim Bakanı
 
-------*------
 
Millî Eğitim Bakanlığından:
 
Karar Sayısı : 2016/189
 
1-Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğüne Bülent ÇİFTCİ'nin atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 
2-Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.
 
03/05/2016
 
Recep Tayyip ERDOĞAN
 
CUMHURBAŞKANI
 
Ahmet DAVUTOĞLU                Nabi AVCI
 
Başbakan                             Millî Eğitim Bakanı
 
-------*------
 
Orman ve Su İsleri Bakanlığından:
 
Karar Sayısı : 2016/163
 
1-Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Halil ÜRÜN’ün atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 inci maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
 
2. Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.
 
03/05/2016
 
Recep Tayyip ERDOĞAN
 
CUMHURBAŞKANI
 
Ahmet DAVUTOĞLU           Veysel EROĞLU
 
Başbakan                           Orman ve Su İsleri Bakanı
Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2016, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER