Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı.

Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliğinde 18/4/1999 tarihinde görevde olan ortaokul mezunlarına ilişkin bir düzenleme yaptı.

Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı.
Mevcut düzenlemede 18/4/1999 tarihiyle görevde olanlar bilgisayar sertifikasına sahip iseler Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Veznedar, Ambar Memuru, Santral Memuru, Memur, Daktilograf ve Şoför" kadrolarına atanabilmekteydiler.
Yeni düzenleme ile 18/4/1999 tarihiyle Bilgisayar İşletmeni, Veznedar, Ambar Memuru, Santral Memuru, Memur, Daktilograf unvanlarında görev yapan ortaokul mezunları diğer şartları taşımaları kaydıyla Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna atanabilecekler.

Sağlık Bakanlığı'nın Görevde yükselme konusunda gerçekleştirilecek olan yeni sınav için yapılacak eğitime ortaokul mezunlarını almaması ve disiplin cezası alanlar ile daha önce sınava veya eğitime başvurusu kabul edilmesine rağmen katılmayanlardan puan düşürülmesi gibi mağduriyet yaratan uygulamaları çözüme kavuşturması gerekirken görevde yükselme yönetmeliği ile ilgili farklı bir düzenlemeye gitmesi çalışanlar tarafından hayal kırıklığı ile karşılanmıştır.

 

Sağlık Bakanlığından:


SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/3/2011 tarihli ve 27885 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"1) Uzman tabip olmak,"
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "11 inci" ibaresi "10 uncu" olarak değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"(2) 18/4/1999 tarihinde Bilgisayar İşletmeni, Veznedar, Ambar Memuru, Santral Memuru, Memur, Daktilograf unvanlarında görev yapan ve aynı tarih itibarıyla ortaokul mezunu olanlar diğer şartları taşımaları kaydıyla Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna atanabilirler."
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2011, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER