KİM NEREYE ATANDI !

İŞTE ATAMA KARARLARI

KİM NEREYE ATANDI !

Karar Sayısı : 2012/3994
Boş bulunan Rekabet Kurulu üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere, ekli listede adı yazılı kişinin atanması; 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 22 nci ve 24 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 26/11/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ
Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı
S. ERGİN F. ŞAHİN E. BAĞIŞ N. ERGÜN
Adalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Avrupa Birliği Bakanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. ÇELİK E. BAYRAKTAR B. ATALAY M. Z. ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı V. Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ S. KILIÇ M. ŞİMŞEK H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı V. Gümrük ve Ticaret Bakanı
İ. N. ŞAHİN C. YILMAZ E. GÜNAY M. ŞİMŞEK
İçişleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı
Ö. DİNÇER İ. YILMAZ V. EROĞLU
Milli Eğitim Bakanı Milli Savunma Bakanı Orman ve Su İşleri Bakanı
R. AKDAĞ B. YILDIRIM
Sağlık Bakanı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı


26/11/2012 TARİHLİ VE 2012/3994 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ
LİSTE
ADI SOYADI ADAY GÖSTEREN KURUM
Kenan TÜRK Yargıtay

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Karar Sayısı : 2012/4053
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkan ve üyeliklerine ekli listede adları yazılı kişilerin atanması; 25/5/2004 tarihli ve 5176 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 10/9/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ
Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı
S. ERGİN Ö. DİNÇER E. BAĞIŞ N. ERGÜN
Adalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı V. Avrupa Birliği Bakanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. ÇELİK E. BAYRAKTAR A. DAVUTOĞLU M. Z. ÇAĞLAYAN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ S. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Gümrük ve Ticaret Bakanı
İ. N. ŞAHİN C. YILMAZ E. GÜNAY E. BAĞIŞ
İçişleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı V.
Ö. DİNÇER İ. YILMAZ V. EROĞLU
Milli Eğitim Bakanı Milli Savunma Bakanı Orman ve Su İşleri Bakanı
R. AKDAĞ B. YILDIRIM
Sağlık Bakanı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

10/9/2012 TARİHLİ VE 2012/4053 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

 

ADI SOYADI KONTENJANI GÖREVİ

1- Prof. Dr. Sedat MURAT Öğretim Üyesi Başkan

2- Lütfü ESENGÜN Bakan Üye

3- Asım AYKAN İl Belediye Başkanı Üye

4- Dr. E. Aydın ÖZKUL Yargıtay Üye

5- Selçuk HONDU Danıştay Üye

6- Erdoğan KESİM Sayıştay Üye

7- Metin İlyas AKSOY Müsteşar Üye

8- Filiz DİNÇMEN Büyükelçi Üye

9- Muharrem GÖKTAYOĞLU Vali Üye

10- Prof. Dr. Mahmut ÖZDEMİR Öğretim Üyesi Üye

11- Hasan BÜYÜKDEDE Kamu Kurumu Niteliğindeki Üye

Meslek Kuruluşu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2012/828
1 - Açık bulunan 5 inci derece İş Müfettişi kadrolarına, İş Müfettişliği Yeterlik Sınavında başarı gösteren İş Müfettiş Yardımcıları Tuğba ÖLMEZ, Leyla ÇİLİNGİR, Ufuk ÇETİNKAYA, Doğu BAKKAL, Turgay MERDİVEN, Serhat KAHRAMAN, Volkan ÇİÇEK, Halis BAŞOL, Onur TETİK, Onur SEMERCİ, Güngör AKALIN, Halil Berker KANMAZ, İhsan DEVECİ, Ufuk YÜKSEKOVA, Hakan KÜÇÜKTÜRK, Anıl Burak ÖZCAN, Mustafa AKBAL, Ömer BULUT'un atanmaları, 657 sayılı Kanunun değişik 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrası, 45 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 - Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
17/12/2012
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Faruk ÇELİK
Başbakan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
-- • --
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2012/829
1 - Açık bulunan 5 inci derece İş Müfettişi kadrolarına, İş Müfettişliği Yeterlik Sınavında başarı gösteren İş Müfettiş Yardımcıları Sercan PEŞAN, Devrim ERTÜRK, Mehmet Orhan ÖZKAN, Turgut AKTÜRK, Ezgi ALEMDAR, Fatih UĞURLU, Serdar ÖCELAN Necdet AKTAY, Yasin ZENGİN, Yurder ŞENOL, Ömer Faruk GÖÇER, Duygu ÇELGİN, Ömür AKTAŞ, Muhammed Said ÖZER, Mustafa Görkem ŞİMŞEK, Salur EŞKİN, Gözde YURTTAGÜL, Dilşad AKAL, Ali YÜKSEKKALAYCI, Hakan ÜNAL, Elif Şeyda SARAÇ'ın atanmaları, 657 sayılı Kanunun değişik 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrası, 45 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 - Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
17/12/2012
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Faruk ÇELİK
Başbakan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
-- • --
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2012/830
1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığına Kamran KURU'nun atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 - Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
17/12/2012
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Faruk ÇELİK
Başbakan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
-- • --
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2012/831
1 - Açık bulunan 5 inci derece İş Müfettişi kadrolarına, İş Müfettişliği Yeterlik Sınavında başarı gösteren İş Müfettiş Yardımcıları Ahmet NARİN, Emine ÇARHOĞLU, Hanife Burcu AVCI, Sinan EKŞİ, Mustafa AYDIN, Ömer UÇEV, Canan BAYRAM, Egemen Çağdaş TÜRK, Nadire KAMALIOĞLU, Recep TOPSAKAL, Mustafa AKDEMİR, Hasan CİVAN, Seda ERKOÇOĞLU, Yahya KULAKSIZ, Büşra ÖZKUL, Hamdi ŞEVKETBEYOĞLU, Güneş AKGÜN, Mustafa AŞCI'nın atanmaları, 657 sayılı Kanunun değişik 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrası, 45 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 - Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
17/12/2012
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Faruk ÇELİK
Başbakan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
-- • --
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2012/832
1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Personel Dairesi Başkanlığına, Hamza GÜNEŞ'in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 - Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
17/12/2012
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Faruk ÇELİK
Başbakan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
-- • --
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2012/833
1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Strateji Geliştirme Başkanlığına, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Mustafa APAYDIN'ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 - Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
17/12/2012
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Faruk ÇELİK
Başbakan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
-- • --
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2012/834
1 - Açık bulunan 3 üncü derece İş Müfettişi Kadrolarına, İş Müfettişliği Yeterlik Sınavında başarı gösteren İş Müfettiş Yardımcıları Ali Kemal TERZİ, Muhammed Vahit ÖZKAN, Mustafa GÜNÖZ, Osman BEŞİRLİ'nin atanmaları, 657 sayılı Kanunun değişik 36 ncı maddesinin (A) bendinin 11 inci fıkrası, 68 (B) ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 - Bu Kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
17/12/2012
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Faruk ÇELİK
Başbakan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
-- • --
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2012/864
1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcılığına, Dr. Nevzat BİRİŞİK'in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 - Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
17/12/2012
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Mehmet Mehdi EKER
Başbakan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
-- • --
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2012/865
1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Siirt İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne, İzzet MURAT'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 - Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
17/12/2012
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Mehmet Mehdi EKER
Başbakan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
-- • --
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2012/866
1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Hakkari İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne, Hacı Dursun YILDIZ'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 - Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
17/12/2012
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Mehmet Mehdi EKER
Başbakan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
-- • --
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2012/867
1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Batman İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne, Ömer TERCAN'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 - Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
17/12/2012
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Mehmet Mehdi EKER
Başbakan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
-- • --
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2012/868
1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Diyarbakır İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne Mustafa Ertan ATALAR'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 - Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
17/12/2012
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Mehmet Mehdi EKER
Başbakan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
-- • --
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2012/869
1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Niğde İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne, Murat TÜRKMEN'in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 - Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
17/12/2012
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Mehmet Mehdi EKER
Başbakan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
-- • --
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2012/870
1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Yozgat İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne, Ziyaettin ÖZDEMİR'in atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 - Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
17/12/2012
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Mehmet Mehdi EKER
Başbakan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
-- • --
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2012/871
1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Kırşehir İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne, Kenan ŞAHİN'in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 - Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
17/12/2012
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Mehmet Mehdi EKER
Başbakan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
-- • --
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2012/872
1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Kütahya İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne, Halil YORULMAZ'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 - Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
17/12/2012
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Mehmet Mehdi EKER
Başbakan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
-- • --
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2012/873
1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Isparta İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne, Cenk ŞÖLEN'in atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 - Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
17/12/2012
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Mehmet Mehdi EKER
Başbakan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
-- • --
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2012/874
1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Hatay İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne, Aydın TÜFEKÇİ'nin atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 - Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
17/12/2012
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Mehmet Mehdi EKER
Başbakan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
-- • --
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2012/875
1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Edirne İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne, Orhan SARI'nın atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 - Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
17/12/2012
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Mehmet Mehdi EKER
Başbakan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
-- • --
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2012/876
1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Tekirdağ İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne, Cevdet SOYAK'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 - Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
17/12/2012
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Mehmet Mehdi EKER
Başbakan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
-- • --
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2012/877
1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Trabzon İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne, Sabri TOPBAŞ'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 - Bu Kararı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
17/12/2012
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Mehmet Mehdi EKER
Başbakan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
-- • --
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2012/840
1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Gümrük ve Ticaret Başmüfettişliğine, Gümrük ve Ticaret Müfettişi Ömer AĞZIBÜYÜK'ün atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 - Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
17/12/2012
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Hayati YAZICI
Başbakan Gümrük ve Ticaret Bakanı
-- • --
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2012/841
1 - Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi İlter KUŞOĞLU'nun başka bir göreve atanmak üzere bu görevden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2 - Bu Kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
17/12/2012
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN Hayati YAZICI
Başbakan Gümrük ve Ticaret Bakanı 

Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2012, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER