MAHKEME ATAMA İŞLEMİNİ HUKUKSUZ BULDU

Mahkeme, Eş Durumu Özründen Atanmama İşlemini Hukuksuz Buldu

MAHKEME ATAMA  İŞLEMİNİ  HUKUKSUZ BULDU
 

Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü emrinde zorunlu atamaya tabi ihtisaslı personel olan ve görevi gereği Burdur İl Jandarma Komutanlığı karargâhı haricinde kadrosu bulunmayan Eğitim-Bir-Sen üyesinin eş durumu özründen atamasının yapılmaması üzerine açılan davada, mahkeme, atamanın yapılmaması işlemini hukuka aykırı bularak iptal etti.

Isparta İdare Mahkemesi, Anayasa’nın 41. maddesinde yer alan “Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulamasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar” hükmü ile İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 16/3 maddesindeki “Aile, cemiyetin tabii ve temel unsurudur; cemiyet ve devlet tarafından korunmak hakkını haizdir” hükümlerine de atıfta bulunarak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun, “Yer değiştirme suretiyle atanma” başlıklı 72. maddesini dayanak göstererek, “…Bu durumda yukarıda yer alan mevzuat hükümleri uyarınca zorunlu atamaya tabi uzman jandarma olarak görev yapan eşinin durumu gerekçe gösterilerek eş durumu mazereti gerekçesiyle yapılan il içi atma talebinin mer’i mevzuat uyarınca kadro durumuna bakılmaksızın öncelikli olarak yerine getirilmesi gerekirken yasal süresi içerisinde yapılan başvurunun puan düşüklüğü ve kadro durumu gerekçe gösterilerek reddine ilişkin tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır...” gerekçesiyle işlemin iptaline karar verdi.

Dava dilekçesinde, üyemizin eşinin görevi nedeniyle Burdur merkezde ikamet etmek zorunda olduğunu, eşinin zorunlu atamaya tabi personel olduğunu ve bu nedenle eş durumu özründen atanma talebinde bulunduğunu ancak başvurusunun “puan yetersizliği” gerekçesiyle hukuka aykırı olarak reddedildiğini belirterek, işlemin iptalini talep etmiştik.

Kararı Görüntülemek İçin Tıklayınız

Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER