ALAN DEĞİŞİKLİĞİNDE ÖNEMLİ KONULAR !

Eğitim Bir Senden yapılan açıklama; Alan Değişikliğinde Tüm Alternatifler Dikkate Alınmalıdır

ALAN DEĞİŞİKLİĞİNDE ÖNEMLİ KONULAR !
Milli Eğitim Bakanlığı, alan değişikliğine ilişkin kılavuzu yayımladı. MEB, eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden alanlarında açık norm kadro olmaması sebebiyle özür durumundan yer değişikliği gerçekleştiremeyenlerin, özür gereklerini karşılamaya yönelik olarak  14-17 Eylül tarihleri arasında aşağıda belirtilen şekilde alan değişikliği ve bu değişikliğe bağlı olarak yer değişikliği yapabileceklerini duyurmuştur.
 
Bu kapsamda 2012 yılına mahsus olmak üzere;
 
1- Talim ve Terbiye Kurulunun 07/07/2009 tarihli ve 80 sayılı Kararı ile 12/09/2012 tarihli ve 5110 sayılı mütalaası doğrultusunda sınıf öğretmenleri;
 
1-a) Yüksek öğrenimleri diğer alanlara atanmaya kaynak teşkil edenler öğrenimlerine göre atanabilecekleri alana veya diplomalarında yan alan yazılı olanlar bu alana ya da öğretmen yetiştiren iki yıllık yükseköğretim kurumu mezunu olanlar lisans tamamladıkları alana, (örneğin; kimya öğretmenliği mezunu olup ta sınıf öğretmenliği yapan bir öğretmenin kimya alanına ya da diplomalarında yan alan mesela tarih yazılı ise tarih alanına alan değişikliği yapabileceklerdir. İki yıllık yükseköğretim kurumu mezunu olup ta lisans tamamlayan öğretmenler ise lisans tamamladıkları alana alan değişikliği yapabileceklerdir.)
 
1-b) Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği veya Teknoloji ve Tasarım alanına (örneğin; 4 yıllık sınıf öğretmenliği mezunu olup ta herhangi bir yan alanı olmayan öğretmenler Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği veya Teknoloji ve Tasarım alanına alan değişikliği yapabileceklerdir.) alan değişikliği suretiyle özür durumundan yer değiştirmek üzere başvurabileceklerdir.
 
1-a kapsamında başvuru yapacak olan sınıf öğretmenleri dilerlerse 1-b kapsamında da başvuru yapabileceklerdir. 
 
2- Diğer alan öğretmenleri;
 
2-a) Yüksek öğrenimleri başka alana veya alanlara atanmaya kaynak teşkil edenler bu öğrenimlerine göre atanabilecekleri alana veya diplomalarında yan alan yazılı olanlar bu alana ya da aylık karşılığı okutabilecekleri derslerin alanına, (örneğin; çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği bölümü mezunu olup ta, çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği alanında görev yapanlar TTK’nın 80 sayılı kararı gereğince yüksek öğrenimi okul öncesi ve eğlence hizmetleri alanına kaynak olduğundan bu iki alandan birisine alan değişikliği yapabileceklerdir.
 
Başka bir örnek vermek gerekirse alanı İmam Hatip Meslek Dersleri olanlar, yüksek öğrenimi din kültürü ve ahlak bilgisi alanına kaynak olduğundan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği alanına alan değişikliği yapabileceklerdir.
 
Psikoloji mezunu olup ta, psikoloji öğretmenliği yapanlar, yüksek öğrenimi rehber öğretmenliğe kaynak olduğundan rehber öğretmenlik alanına alan değişikliği yapabileceklerdir.
 
Yine alan öğretmeni olup ta diplomasında yan alanı bulunan örneğin coğrafya öğretmeni olup yan alanı sosyal bilgiler olanlar, sosyal bilgiler alanına alan değişikliği yapabileceklerdir.)
 
Veya mezuniyeti itibarıyla başka bir alana kaynak olmayan ve yan alanı bulunmayanlar ise aylık karşılığında okutabilecekleri alana alan değişikliği yapabileceklerdir. (Örneğin fizik, kimya, biyoloji öğretmenleri aylık karşılığında okutabilecekleri ders olan fen bilimleri/fen ve teknoloji alanına, fen bilimleri/fen ve teknoloji öğretmenleri ise aylık karşılığında okutabilecekleri ders olan fizik, kimya, biyoloji alanına, coğrafya ve tarih öğretmenleri aylık karşılığında okutabilecekleri ders olan sosyal bilgiler alanına, sosyal bilgiler öğretmenleri ise aylık karşılığında okutabilecekleri ders olan tarih ve coğrafya alanına alan değişikliği yapabileceklerdir.)
 
2-b) Teknoloji ve Tasarım alanına; (örneğin herhangi bir alan öğretmeni istemesi halinde teknoloji ve tasarım alanına alan değişikliği yapabilecektir.)alan değişikliği suretiyle özür durumundan yer değiştirmek üzere başvurabileceklerdir.
 
2-a kapsamında başvuru yapacak olan alan öğretmenler dilerlerse 2-b kapsamında da başvuru yapabileceklerdir. 
 
Öğretmenler başvurularında diploma ya da öğrenim belgesi ibraz edeceklerdir. Okul müdürlükleri tarafından öğretmenlerin diploma ya da öğrenim belgeleri yukarıdaki 1-a ve 2-a (yüksek öğrenimleri başka alan/alanlara kaynak olanlar, yan alanı olanlar, lisans tamamlayanlar ve aylık karşılığı okutabilecekleri dersin alanına geçmek isteyenler) maddeleri kapsamında olup olmadıkları yönünden değerlendirilecek, atanabilecekleri alana atanmak üzere başvuruları ve tercihleri bu alandan kabul edilecektir. Bu kapsama girmeyen öğretmenlerin başvuru ve tercihleri ise 1-b ve 2-b (sınıf öğretmeni olup zihin engelliler sınıfı öğretmenliği alanına geçmek isteyenler ile sınıf öğretmenleri dahil tüm alan öğretmenlerinden teknoloji ve tasarım alanına geçmek isteyenler) maddeleri kapsamında kabul edilecektir.
 
1-a ve 2-a maddeleri kapsamında olan öğretmenler atanmak istedikleri ilde/yerde açık ilan edilen en çok 25 eğitim kurumunu; 25’ten çok eğitim kurumunun ilan edildiği hallerde ise boş kalan diğer eğitim kurumlarına atanmak isteyip istemediklerini de ayrıca belirterek alan değişikliği yoluyla yer değiştirme talebinde bulunabileceklerdir.
 
Tercihlerine atanamayan sınıf öğretmenleri Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği veya Teknoloji ve Tasarım alanlarının her ikisinde ya da birinde, diğer alan öğretmenleri ise Teknoloji ve Tasarım öğretmenliğinde atanmak istedikleri il genelinde açık ilan edilen eğitim kurumlarına atanmak isteyip istemediklerini belirteceklerdir. Yani 1-a ve 2-a kapsamında başvuruda bulunan öğretmenler tercihlerine atanamamaları durumunda 1-b ve 2-b kapsamında atanmak isteyip istemediklerini belirteceklerdir.
 
Başvurular 14-17 Eylül 2012 tarihleri arasında http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tradreslerindeki Alan Değiştirme Elektronik Başvuru Formu doldurularak yapılacak ve yukarıdaki öncelik sıralamasına göre öğretmenlerin geçebileceği alan kontrol edilerek, okul, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince aynı gün onaylanacaktır. 15 Eylül 2012 Cumartesi ve 16 Eylül 2012 Pazar günleri de işlemlerin aksatılmaması bakımından il milli eğitim müdürlüklerince gerekli tedbirler alınacaktır.
 
Alan ve yer değişiklikleri, başvuruda bulunan öğretmenlerin 1-a ve 2-a maddeleri kapsamında geçebilecekleri alandaki tercihleri dikkate alınmak suretiyle hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecektir. Bu maddeler kapsamındaki alana atanamayan öğretmenler ise 1-b ve 2-b maddeleri kapsamında tercih ettikleri alanda/alanlarda atanmak istedikleri ilde boş kalan eğitim kurumlarına atanmak üzere değerlendirileceklerdir.
 
Hizmet puanlarının eşit olması durumunda, öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana öncelik verilecektir.
 
Alan ve yer değişikliği işlemi yapılan öğretmenlerin ayrılış/başlayış işlemleri, eğitim ve öğretimin 17 Eylül 2012 tarihinde başladığı da dikkate alınarak 19-21 Eylül 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
 
Öğretmenlerin il iç alan değişikliği başvurularının 10-13 Eylül 2012 tarihleri arasında alınacağı ilan edilmişti. Ancak, iller arası özür durumundan yer değişikliği alanlarında açık norm kadro olmaması nedeniyle ataması gerçekleştirilemeyen öğretmenlerin taleplerinin karşılanması ve 40.000 yeni öğretmen alımı ve okulların açılması sonrasında doğabilecek yeni öğretmen ihtiyaçları gözetilerek yapılan yeni değerlendirmeler üzerine il içi alan değişikliklerinin başvuruları 19-24 Eylül 2012 tarihleri arasında alınacak il içi alan değişiklikleri 25 Eylül 2012 tarihinde tamamlanacaktır.
 
Bakanlık il içi özür durumunu da dikkate alarak özür durumuna bağlı alan değişikliğini il içinde de yapmalıdır. Yayımlanan kılavuza göre şuan alanlarında özürlerinin olduğu ilde ihtiyaç olsa da branşlarına başvuruda bulunup bulunmamasına ilişkin bir açıklama olmaması ise bir eksikliktir. Uygulamada böyle bir durum olursa bir ile tarih öğretmenliği alanından mezun olmuş ve sosyal bilgiler öğretmeni olarak görev yapan öğretmenin tarih öğretmeni olarak alan değiştirebileceğinden ataması yapılabiliyorken, aynı ile tarih öğretmeni olan başka bir öğretmenin atanamaması gibi garip bir sonuç oluşması muhtemeldir. Oysa öğretmenler özür durumuna bağlı alan değişikliğinde özürlerinin olduğu ilde alanlarında ihtiyaç varsa alanlarında öncelikle tercih yapma imkânı sunulmalıydı.
 
Diğer bir husus ise 19-24 Eylül tarihlerinde yapılacak alan değişikliği il içinde yapılacağı gibi özür durumuna bakılmaksızın iller arasına da açılarak alternatifler dikkate alınmalıdır.
Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2012, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
sınıf öğretmeni
sınıf öğretmeni - 7 yıl Önce

2 yıl yan alan dersi aldım.Diplomayla beraber yan alan belgesi verdiler.Diplomamda yazılmadı diye alan değişikliği yapamıyorum.Yan alan belgesi acaba nerede geçerli olacak?Ayrıca hangi üniversiteler yazmış?Mustafa Kemal Üniversitesi mezunuyum.Benim üniversitemin belgesi neden geçersiz?

kadir-34
kadir-34 - 7 yıl Önce

bende aynı şekilde mezun oldum, ayrı bir belge verdiler ve diplomamda da yan alanı yazmıyor, fakat bunun belgesi olduğu için sorun olacağını sanmıyorum.

A. Fuat AKSOY
A. Fuat AKSOY - 7 yıl Önce

Sınıf öğretmeniyim ve benim de yan alanım Türkçe. Diplomamda yazmıyor ama ayrıca bir belge tarafıma verildi. İki defa yan alan değişikliği için elektronik başvuru yaptım. İkisinde de ilden reddedildi. Bu nasıl bir saçmalıktır?

SIRADAKİ HABER