" DEVLET MEMURU MUSUNUZ YOKSA BANKA TAHSİLAT MEMURU MU ?"

" DEVLET MEMURU MUSUNUZ YOKSA BANKA TAHSİLAT MEMURU MU ?"
T.C. Başbakanlığının 2010/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi hükümlerine göre, banka promosyon tutarının tamamının çalışanlara ödenmesi hükme bağlanmıştır.
            2013 yılında, Niğde Milli Eğitim Müdürlüğü, merkez ve merkeze bağlı okul ve kurumlar adına üç yıllık promosyon ihalesi yapmıştı. Yapılan bu ihale sonucunda Milli Eğitim çalışanlarına promosyonlarının ödenmesi karşılığında zorla taahhütname imzalattırılmaya kalkılmış; taahhütname imzalayanlara Haziran-2013 itibariyle promosyon ödemeleri yapılmış, taahhütname imzalamayan personele ödeme yapılmamıştı.
            Promosyonları ödenmeyen eğitim çalışanları adına Türk Eğitim-Sen Niğde Şubesi olarak birkaç defa Milli Eğitim yetkilileri ile görüşmüş, ancak bir çözüm bulamamıştık. Bunun üzerine 26 Haziran 2013 tarihinde Niğde Valiliği’ne, konu ile ilgili resmi yazı ile başvurmuş, ancak yine bir netice alamamıştık. Temmuz-2013 tarihinde Türk Eğitim-Sen Niğde Şubesi olarak yaptığımız basın açıklamasında dokuz tane soru sormuş ve demiştik ki:
            Türk Eğitim-Sen Niğde Şubesi olarak yetkililere soruyoruz:
1-      “Taahhütname” adı altında imzalattırılmaya çalışılan, ancak ne promosyon şartnamesinde ne de maaş ödeme protokolünde bahsi geçmeyen uygulamanın yasal bir dayanağı var mıdır?
2-      “Taahhütname” imzalamayan personele promosyon ödenecek midir? Ödenecekse hakları olan promosyon paraları ne zaman hesaplarına yatırılacaktır?
3-      “Taahhütname” imzalamayan personele promosyon ödenmeyecekse, ödenmeme sebebinin yasal dayanağı nedir?
4-      “Taahhütname” imzalamayan personele ödenmeyen promosyon paraları hangi hesapta bulundurulacaktır? Ödenmediği takdirde ödenmeyen bu paralar hangi hesapta ve hangi işler için kullanılacaktır? Promosyon antlaşmasının bitim tarihine kadar ödenmemesi durumunda bu paralar bankanın hesabına mı aktarılacaktır?
5-      “Taahhütname” imzalamayan personele promosyon ödenmemesinin sorumlusu İl Milli Eğitim Müdürlüğü müdür, yoksa ilgili banka mıdır?
6-      İlk promosyon ödemeleri Haziran-2013 maaşlarının ödenmesinden sonra gerçekleştirilmiştir. “Taahhütname” imzalamayan personelin promosyonları henüz ödenmemiştir. “Taahhütname” imzalamayan personele eğer promosyon ödenecekse, Haziran-2013 tarihinden itibaren hesaplanan yasal faizleri de eklenerek ödenecek midir?
7-      Niğde Valiliği’ne yaklaşık bir ay önce resmî yazı ile başvurmamıza rağmen neden gerek İl Valiliği ve gerekse İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından herhangi bir girişimde bulunulmamıştır? Konu ile ilgili olarak olumlu veya olumsuz sendikamıza herhangi bir cevap verilmemiştir?
8-      Hiçbir yasal dayanağı olmayan “Taahhütname”yi imzalamadıkları için hakları olan promosyonu alamayan eğitim çalışanı sayısı ne kadardır?
9-      Promosyonları yatırılmadığı için mahkemeye gidecek eğitim çalışanlarının mahkemeyi kazanmaları durumunda mahkeme ve avukat masrafları İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından mı yoksa ilgili banka tarafından mı karşılanacaktır? İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından karşılanacaksa bu “Devleti Zarara Uğratmak” olmayacak mıdır?”
 
Bu yaptığımız basın açıklaması üzerine, birkaç gün sonra taahhütname imzalamayan personelin promosyon hak edişleri, hesaplarına yatırılmıştı.
      Temmuz-2014 itibariyle, taahhütname imzalamayarak promosyonlarını alan ve il dışına tayini çıkan personele, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından promosyonların bankaya geri iade edilmesi, promosyonlarını iade etmeyen personelin ilişiklerinin kesilmeyeceği konusunda baskı yapılmaktadır. Konu ile ilgili görüştüğümüz İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, “Kamu Kurumları Maaş Ödeme Protokolü”nü öne sürerek, alınan promosyon miktarlarının bankaya geri iade edilmesi konusunda görüş bildirmişlerdir.
      Oysa ki, ilgili protokolün 3. Maddesinin 1. Fıkrasında “Kurum, kadrosuna yeni katılan personel ile kurumla ilişkisi kesilen personele ait bilgileri 15 (on beş) gün içerisinde bankaya bildirmekle yükümlüdür” ibaresi vardır.
      Yine aynı protokolün 4. Maddesinin 5. Fıkrasında “Kurumdan protokol süresinden önce ayrılan personelden kıst hesaplama ile geri kalan promosyon BANKACA iade alınacaktır” demektedir.
      “Kamu Kurumları Maaş Ödeme Protokolü”nün 4. Maddesi 6. Fıkrasında “Banka, bu protokol kapsamında genel olarak doğacak hak ve alacakları ile personele fazla ödenen tutarları, kurumun ya da ilgili personelin Bankamız nezdindeki hak ve alacaklarından tahsilde tekerrür olmaması kaydıyla ve takdiri Banka'ya ait olmak üzere dilediği hesaptan takas-mahsup yolu ile tahsil etme hakkına sahiptir. Kurum ve protokole konu edilen personeli bu durumda Banka'ya hiç bir itiraz ve talep hakkı bulunmadığını kabul beyan ve taahhüt eder” ifadesi bulunmaktadır.
      Türk Eğitim-Sen Niğde Şubesi olarak soruyoruz:
1-      İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan “Banka Promosyon İhalesi Komisyon Toplantı Karar Tutanağı”nda “taahhütname” imzalattırılması, belirli şartlarda promosyonların geri alınacağı gibi konular ile ilgili herhangi bir ibare bulunmamasına rağmen, “Kamu Kurumları Maaş Ödeme Protokolü”ne, komisyon tutanağında olmayan hükümler neden eklenmiştir?
2-      Buna rağmen imzalanan protokol tüm personeli bağladığı halde neden ayrıca taahhütname imzalattırılmıştır?
3-      “Kamu Kurumları Maaş Ödeme Protokolü”nün 3. Maddesi 1. Fıkrası, 4. Maddesi 5. ve 6. Fıkraları gereği ödenen promosyon miktarlarının tahsil edilme işi ilgili bankaya ait olmasına rağmen, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından promosyonların geri iade edilmesi için neden baskı yapılmaktadır?
4-      İl dışına tayini çıkan personelin ilişiklerinin kesilmesi konusunda, promosyon paralarının iade edilmesi şartı ne zaman ve kim tarafından getirilmiştir?
5-      T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın 43942091/45.03/1946247 sayılı “Banka Promosyonları” konulu İl Valiliklerine gönderdiği yazıda:
“2- Promosyon sözleşmelerinde;
"Banka; anlaşma yapıldığı tarihten sonra Kuruma naklen, açıktan ve ilk defa atama yoluyla göreve başlayanlar ile aylıksız izinden dönen personelin göreve başlama tarihi baz alınarak hesaplanan promosyon tutarını, izleyen aybaşında peşin olarak tek seferde ödeyecektir."
"Banka: Kurum'dan ayrılan emekli olan, naklen atanan, istifa eden, ücretsiz izne ayrılan v.s.) personelden promosyon tutarını geri istemeyecektir "İfadesi açıkça yer almasına rağmen, İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri tarafından, naklen atanan personelden promosyon miktarları neden geri istenmektedir.
6-      İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri MEB çalışanlarının haklarını korumakla  mı yükümlüdürler, yoksa bankaların promosyonları geri almaktan sorumlu memuru mudurlar?
Kamuoyu ve eğitim çalışanları bu soruların cevaplarını beklemektedir.
 
İhsan UĞRAŞ
Türk Eğitim-Sen Niğde Şube Başkanı
Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER