EĞİTİM-BİR-SEN DEN AÇIKLAMA...

KİK Kararları Uygulanıyor Sorunlar Çözülüyor

EĞİTİM-BİR-SEN DEN AÇIKLAMA...
Milli Eğitim Bakanlığı ile yetkili sendika Eğitim-Bir-Sen arasında imza altına alınan Kurum İdari Kurulu Nisan 2013 Çalışma Raporu’nun bazı maddeleri hayata geçirilirken, bazı öneriler üzerinde ise İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü’nün çalışması konusunda mutabakat sağlanmıştı. 30 Nisan 2013 tarihinde mutabakata varılarak imza altına alınan KİK Raporu ile ilgili sekretarya çalışmaları 10 Haziran 2013’te tamamlandı.
Nisan 2013 Çalışma Raporu’nda yer alan;
-“İlköğretim kurumlarındaki haftalık ders saati sayısı 30 iken, 5 ve 6. sınıflarda 36 saate, 7 ve 8. sınıflarda ise 37 saate çıkarılmıştır. Uygulama sonuçları, bu durumun pedagojik açıdan olduğu kadar eğitim kurumlarındaki fiziki yetersizlik açısından da olumsuz neticelere sebebiyet verdiğini ortaya koymaktadır. Yapılan değişiklik ile öğrencilerin dinlenme ve sosyal faaliyetlere ayıracak zamanları kalmamıştır. Bu nedenle, haftalık ders saati sayısı yeniden 30’a düşürülmeli ya da haftalık ders saati azami 35 saat olarak düzenlenmelidir” önerisi, 22 sayılı ve 28/05/2013 tarihli ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın “İlköğretim Kurumları (İlkokul ve Ortaokul) Haftalık Ders Çizelgesinin Ortaokul Kısmında Değişiklik yapılması” ile ilgili Kurul Kararı gereği ilkokullar 30 saat, ortaokullar 35 saat olarak belirlenmesi,
-“İl içi ve iller arası atama ve yer değiştirme işlemleri başlamadan evvel, başta 6287 sayılı Kanun sonrasında ilkokul ve ortaokul olarak ayrıştırılan eğiştim kurumları olmak üzere tüm eğitim kurumlarının hizmet alanları ve hizmet puanlarının yeniden belirlenmesi,
-Genel liselerin Anadolu liselerine dönüştürülmesine ilişkin 2010/30 sayılı Genelge gereği söz konusu dönüşüm süreci bu yıl (2013) itibarıyla sonuçlanacaktır.  19.12.2010 tarihli ve 27790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin Öğretmenleri ile Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi, Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik’in 26. maddesiyle, 19.09.2009 tarihli ve 27354 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri, Sosyal Bilimler Liseleri, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile Her Türdeki Anadolu Liseleri Öğretmenlerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmakla Anadolu liselerine sınavla öğretmen ataması uygulamasına son verilmiştir. Ancak, uygulamada Anadolu liseleri bünyesinde “Düz Lise (Genel Lise)-Anadolu Lisesi” ayrımı yapılmakta, özellikle norm kadro uygulamasında dönüşüm süreci devam eden Anadolu liselerindeki alanlar bazındaki norm kadroların ayrı ayrı tutulduğu görülmektedir. Yasal anlamda hiçbir dayanağı bulunmayan bu uygulamaya son verilerek, 2013 yılı il içi ve iller arası atama ve yer değiştirme süreci başlamadan önce eğitim kurumlarının alanlar bazında normları yeniden güncellenmeli, alanları itibarıyla atanabilecek durumda bulunan öğretmenlerin Anadolu liselerine yer değiştirmelerinin önündeki fiili engel bir an önce kaldırılmalıdır. Bu kapsamda ivedilikle Anadolu liselerinde norm kadro kargaşasına son verecek bir düzenleme yapılmalı, beraberinde Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik hükümleri 2010/30 sayılı Genelge sonuçları gözetilerek yeniden düzenlenmesi,
-657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken KPSS puan üstünlüğüne göre memuriyet kadrolarına ilk defa atananlara 632 sayılı KHK ile memuriyet kadrolarına geçirilenlere tanınan hakların aynısının tanınması,
-2010 KPSS ile ilgili şaibeden dolayı 4 ay geç ataması (Aralık 2010 ataması) yapılan öğretmenlerin, kendi istek ve iradeleri haricinde gelişen bir olay nedeniyle üç yıllık hizmet sürelerini tamamlayamamalarından doğan mağduriyetlerin giderilmesi, isteğe bağlı yer değişikliği hakkı verilmesi konularında somut adımlar atıldı.
Aynı KİK Raporu’nda yer alan, ‘yönetmeliklerin paydaşların görüşleri de alınacak şekilde düzenlenmesi’ kararı da, ‘Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Millî Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaları Hakkında Yönetmelik’ taslaklarında uygulanarak, yeni düzenlemelerin öncesinde taslaklar sendikaların önerilerine açıldı.
Nisan 2013 KİK kararlarından hayata geçenlerin yanında aşağıdaki konularda da Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından çalışma başlatılması üzerinde görüş birliğine varıldı: 
 “-Mili Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ile genel idare hizmetleri sınıfı, teknik hizmetler sınıfı ve yardımcı hizmetler sınıfı çalışanlarının atama ve yer değiştirme işlemlerine ilişkin yönetmelik çalışmalarının, başta yetkili sendika olmak üzere, sendikaların görüşlerinin alınmak suretiyle tamamlanması sağlanmalıdır.
-İl içi ve iller arası alan değişikliği ve bu suretle yer değişikliği yapmış olmakla birlikte yeni alanlarına uyum sağlayamayan öğretmenlere Haziran ayı içinde bir defaya mahsus olmak üzere isteğe bağlı alan değişikliği iptal hakkı verilmelidir (Talep geçerli, tarih değişebilir).
-Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik’te değişiklikler bir an önce yapılmalıdır. İlköğretim kurumlarının 6287 sayılı Kanun sonrası ilkokul ve ortaokul olarak ayrılmasından dolayı özellikle yönetici normları belirlenirken mevcut şartlar gözden geçirilmelidir. Bu kapsamda;
a)İlkokul yöneticileri için 150 öğrenci sayısının 100’e, 601 sayısının ise 400 sayısına çekilmesine yönelik değişiklik yapmalıdır.
b)Aynı şekilde rehber öğretmen normu için 250 olan öğrenci sayısı 150 öğrenciye düşürülmelidir.
c)6287 sayılı Kanun’la ilkokul ve ortaokul olarak belirlenen okullar ile genel liselerin Anadolu liselerine dönüşmesine bağlı olarak sınıf, şube ve ders yükü bazında seçmeli dersler dikkate alınarak norm kadrolar bir an önce belirlenmeli(geç de olsa normlar belirlenmiş ve bu madde kısmen gerçekleşmiştir), il içi ve iller arası yer değiştirmeler başlamadan önce ilan edilmelidir.
KİK kararlarının uygulanması, eğitim çalışanlarının sorunlarının birikmemesi demektir. Eğitim-Bir-Sen olarak, Kurum İdari Kurulu Nisan 2013 Çalışma Raporu’nda imza altına alınan tüm kararların hayata geçirilmesini bekliyor, Müsteşar değişikliği ile başlayan icracı yaklaşımı son derece olumlu buluyor ve kararların uygulanmasında katkısı olanlara teşekkür ediyoruz.
Eğitim-Bir-Sen Genel Merkezi
Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2013, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER