HUKUKSUZ GÖZETLEMEYE DUR DİYORUZ

HUKUKSUZ GÖZETLEMEYE DUR DİYORUZ

Sendikamıza yapılan başvurularda İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından İstanbul Anadolu İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi’ne güvenlik kamerası yerleştirildiği, söz konusu güvenlik kameralarının sağlık çalışanlarının çalışma ortamlarını ve bilgisayar ekranlarını tamamen görecek şekilde ayarlandığı, özel hayatın gizliliğini hiç sayan, Anayasa, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve yasaları dikkate almayıp, görev yapılan alanın adeta “Biri Bizi Gözetliyor” evine döndüğü bildirilmiş ve Sendikamızın desteği talep edilmiştir. Sendikamızca , 15.08.2016 tarihinde güvenlik kameralarının kaldırılması istemiyle İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne başvurulmuştur.


Sağlık çalışanlarının özel hayatının gizliliğini hiçe sayan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, bu olumsuz tutumunu, başvurumuz karşısında da göstererek, başvurumuza olumsuz cevap vermiştir. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, personelin görev yaptığı alana güvenlik kamerası yerleştirmekle kalmamış, yanıt verdiği cevabi yazıdaki değerlendirmesiyle “özel hayat” kavramına nasıl “dar” bir düşünceyle yaklaştığını da gözler önüne sermiştir. Özel hayatın, kişisel konutla sınırlı olduğunu belirterek Anayasayı uluslararası sözleşmeleri görmezden gelmiştir. Halbuki bilindiği üzere kişilerin kendilerine ait konutlarında özel hayatlarının gizliliğinin korunması temel olmakla birlikte çalışma alanlarında da özel hayatlarının gizliliğinin korunmasını talep etme hakları bulunmaktadır. Bu haliyle KKM’nde çalışma alanlarına konulan güvenlik kameraları sağlık emekçilerinin özel hayatlarının gizliliğini ihlal etmektedir.


“Üyelerinin ortak ekonomik, sosyal, kültürel, mesleki, sendikal, hukuksal ve özlük hak ve çıkarlarını korumayı ve geliştirmeyi” kendisine ilke edinen Sendikamız, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün bu olumsuz tutumu ve hukuka aykırı işlemi karşısında da sessiz kalmamıştır. Anayasa ve uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınmış olan özel hayatın gizliliği ilkesinin, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünce açıkça ihlal edildiği, sağlık emekçilerinin çalıştığı alana güvenlik kamerası konulmasına ilişkin işleme karşı Sendikamızca İstanbul İdare Mahkemesi nezdinde yürütmenin durdurulması ve söz konusu işlemin iptali istemiyle dava açılmıştır.


Genel Sağlık-İş; üyelerinin ve sağlık sosyal hizmet çalışanlarının hakkını ve hukukunu koruma ilkesini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


                                                                                  
Zekiye BACAKSIZ


                                                                          
Genel Sağlık-İş Genel Başkanı
Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2016, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER