Kurum İdari Kurulu Mutabakat Metni İmzalandı

Milli Eğitim Bakanlığı ile sendikamız arasında yapılan Kurum İdari Kurulu (KİK) toplantısında önemli kararlara imza atıldı.

Kurum İdari Kurulu Mutabakat Metni İmzalandı

Kurum İdari Kurulu, 17 Mayıs 2011 tarihinde Kurul Başkanı ve Müsteşar Yardımcısı Salih Çelik başkanlığında yapılmış, Bakanlığa sunduğumuz önerilerin çokluğu ve merkez teşkilatında birden fazla birimin görev alanına girmesi nedeniyle Kurul’un sekretaryasını yürüten Personel Genel Müdürlüğü Mevzuat Dairesi Başkanlığı’nca bir çalışma yapılması ve bu çalışma sonucu elde edilen bilgiler çerçevesinde, Kurul’un ileri bir tarihte toplanması kararı alınmıştı.

 

Sekretaryanın çalışmalarını tamamlaması sonucu Kurul 8 Temmuz 2011 tarihinde tekrar toplanarak, Çalışma Raporu’nu sonuçlandırdı.

 

Mutabakat Metni’nde;

-“Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği’nin, ‘öğretim yılının başladığı ay içinde sadece öğretmenlere’ verilmesine ilişkin sınırlama kaldırılarak, öğretim yılı içerisinde göreve başlayan ve sadece öğretmenleri değil, tüm eğitim çalışanlarını (hizmetli, memur, şef, şube müdür, eğitim müfettişi vb.) kapsayacak şekilde düzenleme yapılmalı, verilen bu ödenek bir maaş tutarına çıkarılmalıdır”,

 

- “İl Milli Eğitim Müdür yardımcıları, İlçe Milli Eğitim müdürleri, Şube müdürleri ek ödeme alamadıkları için idari hiyerarşide ücret dengesizliği yaşanmaktadır. Vekaleten görev yapan bir şube müdürü ek ödemeden yararlanarak, kadrolu şube müdüründen daha fazla maaş almaktadır, ayrıca vekaleten görev yapan şube müdürü kadrolu şube müdürüyle aynı ek dersi almaktadır. Eşit işe, eşit ücret ilkesine ve hukuk ilkelerine aykırı olan bu durumun giderilmesi için gerekli tedbirler alınmalı, 5793 sayılı Yasa ile verilen ek ödeme kapsamına ek ödemeden yararlanamayan yöneticiler de dahil edilmelidir”,

 

- “Yaz döneminde havaların aşırı ısınmasından dolayı merkez ve taşra teşkilatı birimlerindeki bürolarda çalışan personel aşırı sıcaklıktan olumsuz etkilenmektedir. Merkez ve taşra teşkilatlarındaki işyerlerine klima takılmalıdır” önerileri hakkında çalışma başlatılması,

 

-Hizmetli ve memurlarda; gerek il içi, gerekse iller arası yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esaslar bir yönetmelikle düzenlenerek atama ve yer değiştirme usulü öğretmenlerde olduğu gibi belli dönemlerde puan esasına göre il içinde valiliklerce ve iller arasında ise Bakanlıkça yapılacak şekilde düzenlenmesine ilişkin olarak Personel Genel Müdürlüğü’nce başlatılan çalışmaların bir an önce sonuçlandırılması üzerinde görüş birliğine varıldı.

 

Yüksek İdari Kurulu’na Sunulacak Konular

-“Öğretmenliğin yıpratıcı bir meslek olması nedeniyle, bazı meslek gruplarında olduğu gibi, yasalarca belirlenecek ölçülerde özel eğitim öğretmenlerine meslek güçlüğü zammı verilmeli, bazı özendirici önlemler alınarak öğretmenlerin istemeleri halinde erken emeklilikleri sağlanmalıdır” önerisi ise Yüksek İdari Kurulu’nda görüşülecek konular arasına alınması için Makama arz edilmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

 

Bu arada, ‘Özlük ve Sosyal Haklar’ bölümünde yer alan ‘sözleşmeli öğretmenlere yönelik önerilerimiz, sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesi nedeniyle,

‘Uzman öğretmenlik unvanını alamayan tüm öğretmenlere, uzman öğretmenlik sertifikası düzenlenmesi’ yönündeki önerimiz ise, ‘uygulamada bu yönde işlem yapılması’ nedeniyle Çalışma Raporu’na alınmadı.

 Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2011, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER