Öğretmenlerin seminer döneminde hafta sonu çalışması olacak mı?

MEB 29.05.2018 tarihinde ilan ettiği mesleki çalışma programında, daha önce görülmemiş şekilde hafta sonuna da çalışma koyarak bir ilke imza atmıştı.

Öğretmenlerin seminer döneminde hafta sonu çalışması olacak mı?

Eğitim Sen MYK Üyeleri MEB İle Seminer Dönemi Planlamasını Görüştü

Genel Yükseköğretim ve Eğitim Sekreterimiz Özgür Bozdoğan ve Genel TİS ve Hukuk Sekreterimiz Varol Öztorun, MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Semih Aktekin ile Öğretmenlerin 2018 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Programı ile ilgili görüştü. MEB 29.05.2018 tarihinde ilan ettiği mesleki çalışma programında, daha önce görülmemiş şekilde hafta sonuna da çalışma koyarak bir ilke imza attı.

Eğitim Sen MYK üyeleri Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü ile yaptıkları görüşmede 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda çalışma günlerinin 99. maddede düzenlendiğini ve buna göre öğretmenlerin hafta sonu çalışma için çağrılmasının hukuki olmadığını ifade ettiler. Ayrıca böyle bir uygulamanın, gerekçesi ne olursa olsun, keyfiyetin ve angaryanın önünü açacağı için bizler açısından kabul edilemez olduğunun altı çizildi. Ekli yazının da MEB’e iletildiği görüşmede, sorunun kısa sürede çözülmesi için çeşitli yöntemler olduğu ve Bakanlığın mutlaka bu yolları kullanması gerektiği ifade edildi. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü konuyu yeniden değerlendireceklerini ve bununla ilgili bilgilendirme yapacaklarını söyledi.

Eğitim Sen tarafından MEB'e iletilen yazı

Sayı: 2018/800/

Konu:2018 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Programı hk.     28.05.2018                                                                                                                                                  

                             

                                                MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

                            ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE

                                                                                                                    ANKARA

           

            Genel Müdürlüğünüz 14.05.2018 gün ve 9461989 sayılı yazıyla İl Milli Eğitim Müdürlüklerine 2018 Haziran Dönemi çalışma programını göndermiştir. Bu programa göre 9-22 Haziran 2018 tarihleri arasında yapılacağı öngörülen 2018 Haziran Dönemi mesleki çalışmaların 9-10 Haziran tarihlerindeki kısmı hafta sonu tatiline denk gelmektedir.   657 sayılı yasanın 99. maddesinde Cumartesi ve Pazar günlerinin tatil olarak düzenlendiği, özel kanunlar veya özel kanunlara dayanılarak çıkarılacak tüzük ve yönetmelikle farklı çalışma sürelerinin tespit olunabileceği kurala bağlanmıştır. Bu kural uyarınca öğretmenlerin mesleki çalışmalarının hafta sonu tatilinde yapılmasına olanak sağlayacak bir hukuksal dayanak bulunmamaktadır.  Anılan yasanın 176. maddesinde hafta sonu yapılan eğitim-öğretim faaliyetleri nedeniyle ek ders ücretlerinin zamlı ödeneceği belirtilmiştir.  16 Aralık 2006 gün ve 26378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 01.12.2006 gün ve 2006/1350 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Bakanlar Kurulu kararının 6/3 maddesinde ise öğretmenler ilgili mevzuatına öğretim yılı başında ve sonunda yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde iki haftayı geçmemek üzere 15 saat ücret ödeneceği belirtilmektedir. Bu durumda her ne kadar öğretmenler mesleki çalışmalarının 9-10 Haziran tarihlerine denk gelen kısmı için zamlı ek ders ücreti ödenmesi gerekmekte ise de anılan hüküm nedeniyle en fazla haftada 15 saat ek ders ücreti alabilecektir.

            Bu bağlamda 9-10 Haziran tarihlerindeki mesleki çalışmalar öğretmenlerin Anayasa'nın 50. maddesinde güvence altına alınan dinlenme hakkını ihlal etmekte ve ek ders ücreti yönünden zarara uğratmakta, onları hukuka aykırı çalıştırmaya maruz bırakmaktadır. Angaryayı yasaklayan Anayasa'nın 18.maddesine açıkça aykırı olan bu program çalışma barışını bozduğu gibi ek ders ücreti açısından da öğretmenlerin hakkını çiğneyerek hukuki ihtilaflara neden olabilecektir. Bu nedenle Genel Müdürlüğünüz 2018 Haziran Dönemi çalışma programının tarihlerini yeniden değerlendirmeli ve bu değerlendirme çerçevesinde programın hafta içi saatleri artırarak sorunu çözmelidir.

FERAY AYTEKİN AYDOĞAN

                                                                                             GENEL BAŞKAN

         

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER