MİLLİ ANAYASA PANELİ

Türk Eğitim-Sen Konya Şubesi, Milli Anayasa Paneli düzenledi...

MİLLİ ANAYASA PANELİ
Sayın, Bakanım ,
Sayın Genel Başkanım ,
Çok değerli M.H.P İl,  Selçuklu,  Karatay, Meram ilçe başkanlarım. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mevzunları Derneği Başkanım, İdealist Hukukçular Derneği başkanım, Hilal Eğitim Vakıfı başkanım, Muhterem hocalarım, Sendika başkanlarım, Ocak başkanım, Vakıf başkanlarım, Sivil toplum örgütleri başkan ve yöneticileri, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, değerli hazırun, sevgili öğrenci arkadaşlarım,
Geçekleştirmiş olduğumuz Milli Birlik Meselemiz adlı Anayasa Paneline hepiniz hoş geldiniz.
Değerli misafirler 
Her Anayasanın metni Siyasi metindir. Bir rengi vardır, tarihi tecrübesini ve kültürel kimliğini tarihte var olma iradesini korumak, geliştirmek isteyen Türk milletinin Anayasası renksiz olmaz, çünkü; ‘ bir neslin kaderini bir önceki nesil tayin eder.’
“ Öyleyse ne kadar geriye bakabilirseniz o kadar ileriyi görürsünüz. Bu gün ile geçmişin arasında bir kavga başlatacak olursak geleceği kaybetme tehlikesine düşeriz.
1982 Anayasası düzinelerle değişikliğe uğradı. Ama şimdi sözü edilen değişiklik doğrudan doğruya Devletin temelleriyle meşrutiyetle egemenliği ile ilgilidir.
Değiştirilmek istenen 1982 Anayasası değil 1924 Anayasası’dır. Hatta değiştirilmek istenen 1071 ‘de tesis edilen egemenliktir.
Milli olmayan devlet imparatorluktur. İmparatorluklar, 20. Asrın ilk yarısında sona ermesine rağmen bu gün dünya konjöktörüne bakıldığı zaman ölmediği suret değiştirerek adı konmadan belkide bayrağı dalgalanmadan yeniden kurulmuştur. Bu bağlamda kendimizi tanımlamak gerekir.Bunu yaparken tarihin derinliklerini iyi irdelemek lazım.
Sonuç olarak karşımıza çıkan öze dönüş düşüncesindeki ana tema ise“ Ne Mutlu Türküm Diyene “sözünün  toparlayıcı bir ad olduğu gerçeğidir.
Bu vesile ile hepinizi saygı ve sevgi ile selamlar,
Panelimizin Türk Milletinin hayrına olmasını Cenab-ı Allahtan niyaz ederim.
 
                                                                                              Sadi ERİŞ
                                                                       Türkiye Kamu Sen Konya İl temsilciliği
Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2012, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER