ÖĞRETMEN ATAMA VE YERDEĞİŞTİRME YÖNETMELİK TASLAĞINI MEB'LE GÖRÜŞTÜK

“Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerini Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” ile ilgili Türk Eğitim-Sen'den yapılan açıklama

ÖĞRETMEN ATAMA VE YERDEĞİŞTİRME YÖNETMELİK TASLAĞINI MEB'LE GÖRÜŞTÜK

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından “Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerini Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” sendikamız genel merkezine ulaşmış, taslak hakkındaki görüşlerimiz Milli Eğitim Bakanlığına ulaşmıştır.  Akabinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından taslak yönetmelik hakkında bir toplantı düzenlenmiş düzenlenen toplantıya sendikamız adına Mevzuat ve Toplu Görüşmeler Sekreteri Yaşar ŞAHİNDOĞAN, Türk Eğitim Sen Genel Merkez vekili Av. Hatice AYTEKİN ve Av. Buğrahan BİLGİN katılmıştır.


Toplantıda taslak yönetmelik hakkında daha önce sunduğumuz görüşler doğrultusunda tarafımızca beyanda bulunulmuştur. Yaklaşık 7 saat süren toplantıda taslak yönetmelikte var olması istenilen değişiklikler hakkında;


-Milli Sporcular için ayrılan kontenjandan daha fazla başvuru olması durumunda atanacak adayların elektronik ortamda yapılacak kura usulüne göre belirlenmesi şeklinde tesis edilen düzenlemeye itiraz edilmiş ve kura yolu ile değil kariyer ve liyakat esasları gözetilerek seçim yapılması hususunda talepte bulunulmuş ve bakanlık yetkililerince bu görüşümüze olumlu bakılmıştır.


-İl içi  yer değiştirmek isteyen öğretmenlerin yer değiştirebilmesi için gerekli olan bulundukları eğitim kurumlarında çalışması gereken sürenin hesabında kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda fiilen öğretmen olarak görev yaptıkları süreler ile kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu dışında il içindeki diğer eğitim kurumlarında öğretmen ve yönetici olarak görev yaptığı süreler ile Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yaptıkları süreler dikkate alınması hususunda mutabık kalınmıştır.


-Özür durumuna bağlı yer değiştirmelerde il ve ilçe emrine atama yapılması hususunda da mutabık kalınmıştır.


-Öğrenim durumu özründen yer değiştirmek isteyenlerin ikinci defa farklı alanlardan yüksek lisans ya da doktora yapabilmesi noktasında mutabık kalınmıştır.


-Genel ve Özel Hayatı Etkileyen Nedenlere Bağlı Yer Değiştirmelerde yönetmelikte yer alan öğretmenin görev yaptığı yerde özel hayatında açıkça tehlike oluşturan olay nedeni ile Cumhuriyet Savcılığına yaptığı başvuru sonucunda soruşturma açılması halinde o ilin en üst mülki amirinin uygun görüşle teklifi doğrultusunda yer değiştirme isteğinde bulunabileceği yönündeki yönetmelik hükmü taslak yönetmelikte kaldırılmış, itirazlarımız neticesinde bu konunun yeniden yönetmelikte yer alması konusunda mutabık kalınmıştır.


Bazı görüşlerimize bakanlık yetkililerince kabul görmemiştir. Kabul edilmeyen hususlar ile ilgili istediğimiz yönde değişiklik yapılmadığı takdirde yargı yoluna başvuruda bulunacaktır.


Kamuoyu tarafından en çok merak edilen konu 632 sayılı KHK uyarınca kadroya geçen sözleşmeli öğretmenlerin, kadroya alınmaları neticesinde verilen tüm haklardan KPSS sınav puanlarına göre kadrolu atanan sözleşmeli öğretmenlerinde yararlandırılıp yararlandırılamayacağı hususudur.


Bakanlık yetkileri 06/05/2010 tarihinden önce sözleşmeli olarak görev yapmakta iken 06/05/2010 tarihinden sonra KPSS puanı ile kadroya geçen sözleşmeli öğretmeleri zorunlu hizmetten muaf tutacağını ancak, adaylıklarının kaldırılması hususunda yasal bir düzenleme yapılması gerektiğini söylemiş ve bu konuda Devlet Personel Başkanlığından görüş istenildiği, bu görüş doğrultusunda işlem tesis edileceğinden söz edilmiştir. Bütün ısrarlarımıza rağmen 632 sayılı KHK ile verilen hak, bu tarihten önce kadroya geçen öğretmenlere verilmemiştir.


Türk Eğitim Sen olarak,  sözleşmeli öğretmen istihdamını icat eden ve yıllardır bu statüde görev alan öğretmenlerin özlük haklarını açılan ve kazanılan davalar sonucunda mecburiyetten ötürü vermek zorunda kalan bakanlığın, yıllardır hakkını yediği bu öğretmenleri mağdur etmemesi için daha önce de yaptığımız gibi elimizden gelen tüm gayreti sarf edeceğimiz ve bundan sonra da her şarttan yanlarında bulunacağımız bilinmelidir. Eğer bu konu hakkında istenilen doğrultuda düzeleme yapılmaz ise Türk Eğitim Sen olarak sendikamız üyelerine hukuki destek verilecektir. Aynı statüde görev alan ve statüleri biri sınav sonucuna göre biri KHK ile değişen personele verilen hakların farklı olması Anayasanın Eşitlik ilkesine aykırılık arz etmektedir. Devlet Personel Başkanlığı yetkilileri ile Genel Başkanımız İsmail KONCUK görüşmüş, onlarda bu konuda kanuni düzenleme yapılmadan bir şey yapılamayacağını ifade etmişlerdir. Bu haksızlığı gidermek için Türk Eğitim Sen her türlü hukuki mücadeleyi sergileyecek, er veya geç bu hakkın alınmasını sağlayacaktır.


Ayrıca; 30 Eylül tarihi gündeme getirilmiş, bir çok öğretmenin birkaç gün eksiklik sebebi ile tayin isteklerini bir yıl ertelemek zorunda kaldıkları sendikamız tarafından söylenmiş, ancak, Bakanlık yetkilileri 31 Ağustos tarihini değiştirmeye yanaşmamıştır.

Türk Eğitim Sen olarak yaşanan problemlerin bundan sonra da yakından takipçisi olacak, gerek eylem gerekse hukuki yollarla eğitim çalışanlarının hak ve hukukunu en üst seviyede korumaya devam edeceğiz.

 Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2011, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER