2015'de 700 bin İşsiz Öğretmenimiz Olacak

Türkiye’nin öğretmen yetiştirme ve atama politikalarında stratejik bir vizyonla değişime gitmesine ihtiyaç bulunduğunu ve Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in devrim niteliğinde kararlar vererek cesur adımlar atması gerektiğini söyleyen Demokrat Eğitimciler Sendikası (DES) Genel Başkanı Gürkan Avcı, “Ülkemizin eğitim fakültelerine ve öğretmen yetiştirme politikalarına daha çok önem vermesi gerekiyor. Sürdürülebilir kalkınmayı yakalamak, bilgi toplumu oluşturmak için başarılı, kaliteli ve dünya sır

2015'de 700 bin İşsiz Öğretmenimiz Olacak
Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmayı yakalamasında ve bilgi toplumu oluşturması noktasında başarılı, kaliteli ve Dünya sıralamalarına giren üniversitelere ihtiyacı bulunmaktadır. Özellikle ilk ve ortaöğrenimle ilgili sorunları bulunan Türkiye’nin eğitim fakültelerine ve öğretmen yetiştirme politikalarına daha çok önem vermesi gerekmektedir, şeklinde kaydeden DES Genel Başkanı Gürkan Avcı,  Eğitim fakültelerinin en önemli sorunları arasında özgün öğretmen yetiştirme sistemsizliği, öğretim görevlisi açığı, fiziksel ve altyapı olanaklarının yetersizliği, öğrenci sayısının fazla olması gibi hususların öne çıktığını görüyoruz. Enderun ve Köy Enstitüsü gibi zengin ve derin bir eğitim geleneği olan Türkiye’nin Dünya çapında tanınan eğitim fakülteleri kurmak için özgün stratejiler ve kestirme yol haritalarını analiz ederek zorlukları, riskleri ve maliyetleri biran önce ortaya koyması gerekmektedir, dedi.

 

Akademik Özgürlük ve Özerk Yönetişim Şart

Eğitim fakültelerinin akademik ve araştırma performanslarının yanı sıra nitelikli mezunlar çıkarma, üst düzey bilimsel dergilerde makale yayınlatma, öncü araştırmalar yapma, patent kazandırma ve inovasyon yaratma gibi ölçütleri başta olmak üzere akademik özgürlüğe, özerk yönetişime ve öğrenciler için iyi donanımlı tesislere, bol kaynak ve zengin bir eğitim ortamına büyük ihtiyaç duyduğunu söyleyen DES Genel Başkanı Gürkan Avcı, Ülkemizde her yıl artan öğrenci sayısına karşılık yeteri oranda akademik personel yetiştiremeyen ve yetişenlerin bir kısmını yurtdışındaki üniversitelere kaptıran fakültelerimizin ders verimliliği giderek düşmektedir. Akademisyenliğe girişte ve terfilerde yanlı davranılmaya devam edilmesi, düşük ücretler ve mesleki sorunlar akademisyenlerimizin moral ve üretimini düşürdüğü mevcut durumu Türkiye artık daha fazla taşıyamaz, dedi.

 

Dünya çapında tanınan üniversite ve fakültelerinin, Büyük Türkiye hedefinin temel taşları olacağını kaydeden DES Genel Başkanı Gürkan Avcı, bu amacı gerçekleştirmek için devletin, hükümetin, il ve bölgelerin, tüm toplumun maddi ve manevi destekleri yanı sıra fakültelerimizin de kendilerini sürekli iyileştirerek ve ileriye taşıyarak çaba sağlamasına ihtiyaç vardır, dedi.

 

YÖK ve MEB Kanunu Yenilenmeli

Yeni Anayasada, yeni ve muasır bir yükseköğretim yasasına ve milli eğitim kanunlarına muhakkak yer verilmesi gerektiğini de kaydeden DES Genel Başkanı Gürkan Avcı, Bir bölümü YÖK kaynaklı olmak üzere, eğitim programlarının amaca uygun olmayışı, ezbere yönelik öğrenme, çağdaş yöntem ve tekniklerin uygulanmayışı, derslerin öğretmen merkezli yürütülmesi, uygulama çalışmalarının yetersiz ve plansız bir şekilde yapılışı, öğrencilerin fakülte eğitimi boyunca aldıkları bilgilerin teoride kalması, fakültelerinin çağın ve ihtiyaçların gerisinde bulunmasına neden oluyor. Böylece fiziksel olanaklar ve öğretim elemanı bakımından yetersiz olan fakültelerden mezun olan öğretmenlerimizde meslek hayatlarında çeşitli sorunlarla karşılaşıyor ve başarısız olmaları kaçınılmaz oluyor, dedi.

 

Öğretmenlik Rasgele Olmamalı

Bazı eğitim fakültesinde bir tane bile kadrolu profesör bulunmadığını, birçok fakültenin dekanının farklı alanlardan geldiğini, bazı öğretim elemanlarının 48 saat derse girdiğini, idari personel yetersizliğinin devam ettiğini kaydeden DES Genel Başkanı Gürkan Avcı, öğretim elemanları öğretim görevi dışında araştırma yapmak, yayın, bilim ve teknoloji gelişimine katkıda bulunmak, toplum ihtiyaçlarına hizmet etmek gibi misyonlarını yerine getiremiyor. Öte yandan bu sağlıksız sistem içerisinde öğretmenlik mesleğine rast gele ya da zorunlu olarak girmiş, kişisel ve mesleki nitelikleri uygun olmayan öğretmelerin başarılı olmaları bekleniyor. Bu mümkün değildir, dedi.

 

Sınavlar Sağlıklı Değil

‘Sınav toplumu’ haline gelen ülkemizde öğretim kademelerine girişten, istihdama değin birçok kademede sınavların kullanılıyor olmasının da yanlış olduğunu söyleyen DES Genel Başkanı Gürkan Avcı, Ülkemizde sınavlarda başarılı olanlar, alanın gereklerine sahip kabul edilmektedir. Sınırlı bir  zaman aralığında ve bilişsel taban ağırlıklı olarak yapılan çoktan seçmeli sınavlarda pratik düşünüşte belirli bir hıza sahip olanlar avantajlı olmaktadır. Mevcut sistem bireylerin yaratıcılıkları, becerileri gibi özelliklerini dikkate almıyor. Öğretmen atamalarında da durum böyle. Öğretmen adayları öğretmenlik programının kapsamındaki dersleri uygulamaya yönelik ve  işlevsel bir yapıda görmüyor. Öğretmen atamalarında fakülteye giriş puanı, mezuniyet derecesi gibi ölçütlerin dikkate alınması kalite getirecektir. Aksi takdirde mevcut KPSS uygulaması, birçok konuyu fakülte eğitimleri boyunca görmeyen öğretmen adaylarını KPSS kurslarına yönlendirmeye devam edecektir. SBS, LYS ve KPSS ve diğer birçok sınavlar yüzünden çocuklarımız çocukluklarını, gençlerimiz gençliklerini yaşayamaz hale gelmiştir, dedi.

 

Tıkanıklık Giderilmeli

KPSS’de sadece bilişsel beceriler ölçülerek öğretmen atanmaktadır. Oysa öğretmenlik mesleği  duyuşsal özellikleri ağır basan bir meslek dalıdır. Duyuşsal özelliklerin, analiz, sentez ve değerlendirme becerilerinin ise fakülte yıllarında kazandırılması ve meslek öğretmen adaylarına sevdirilmesi gerekmektedir. Öğretmen adayları kendilerini öğretmenlik mesleğine değil, KPSS’na hazırlamaktadır, şeklinde konuşan DES Genel Başkanı Gürkan Avcı, Bu itibarla öğretmen yetiştirme sisteminde bir tıkanıklığa ve önemli bir bunalıma sürüklendiğimizi itiraf etmemiz gerekir. Özellikle Türkiye için öğretmen yetiştirmek çok önemli bir misyon olarak görülmelidir.  Ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel yönden ilerlemesinde, çok önemli bir görev üstlenmiş olan öğretmenlerimizin yetiştirilmesinde programlardan, görülen derslerin ve içeriklerinin belirlenmesine kadar, lisans ve lisansüstü programlarda görülen sorunların tespit ve çözümüne kadar çağdaş gelişmeler ve yönelimleri ortaya koymamız gerekmektedir, dedi.

Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2011, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
VEKİLLERDEN ÖĞRETMEN ATAMASINA DESTEK, GÜNCEL 11/08/11
VEKİLLERDEN ÖĞRETMEN ATAMASINA DESTEK, GÜNCEL 11/08/11 - 10 yıl Önce

VEKİLLERDEN ÖĞRETMEN ATAMASINA DESTEK, GÜNCEL 11/08/11Milletvekili Sn.Lütfü Türkkan’a ve Erdal AKSÜNGER'e TEŞEKKÜRLERMAİL ATTIM DESTEK VERDİLER, TELEFON İLE KONUŞTULARTEK YÜREK, ÇOK SES OLALIM; 229. 776 ÖĞRETMENİM HAYDİMerhabalar Çiğdem Hanım,Ben Kocaeli Milletvekili Sn.Lütfü Türkkan'ın danışmanı. Talebiniz ile ilgili sizinle iletişime geçmek istiyoruz.Telefon numaranızı istiyorum mümkünse. Saygılarımla, H.Elif ERDEM Milletvekili Danışmanı/Parliamentarian Supervisor TBMM / Grand National Assembly of Turkey Ankara-TÜRKİYE+90 312 490 57 98-99 (t)+90 312 490 69 59 (f) www.tbmm.gov.trSayın Çiğdem HANIM Göndermiş olduğunuz öğretmen atamaları ile ilgili mailinizi aldım.Ülkemizin birinci önceliği eğitim sorunu ve yetişmiş öğretmenlerinçalışma imkanı bulamamasıdır.Önceki Milli Eğitim Bakanı 55.000 kişi alınacak derken maalesef mevcut iktidar bunu yapmadı.Bu konu ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor.Çok yakın zamanda Milli Eğitim Bakanına öğretmen atanmaları ile ilgili soru önergesi vererek bu sorunu gündemde tutmaya çalışacağız. Bundan sonrada her hangi bir konuda her zaman iletişim kurabilirsiniz.İyi günler diliyorum. Kamil CANBAZİzmir Milletvekili Erdal AKSÜNGER'in Danışmanı0505 2121615 0312 4206174 - 75

SIRADAKİ HABER