'ÖĞRETMENE NÖBET TUTTURMAK HUKUKSUZLUKTUR'

Aktif Eğitimciler Sendikası Yozgat İl Temsilcisi Ekrem Kayaaslan, öğretmenlik mesleğinin son yıllarda hem maddi hem manevi açıdan ciddi bir itibar kaybına uğradığını belirtti.

'ÖĞRETMENE NÖBET TUTTURMAK HUKUKSUZLUKTUR'
Kayaaslan, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmene nöbet tutturma uygulamasının hukuksuz olduğunu söyledi.
 
İl Temsilcisi Kayaaslan, düzenlediği basın toplantısında, bakanlığın öğretmene nöbet tutturma uygulamasının yanlış ve hukuka aykırı olduğunu ifade etti.
 
Kayaaslan, "Öğretmene tutturulan nöbet ne hukuk ilkelerine, öğretmenlik mesleğinin gereklerine uygun olmadığı gibi karşılığında öğretmene bir ödeme de yapılmamaktadır. Hukuk sistemimizde öğretmenlerin nöbet görevlerini düzenleyen ortak yasal bir düzenleme mevcut değildir. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun öğretmenlik başlıklı 43. maddesi 'Öğretmenlik, devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir.' hükmünü içermektedir. Buradan da anlaşılacağı üzere öğretmenin asli görevi eğitim ve öğretimdir." dedi.
 
Öğretmenin güvenliği sağlamaya yönelik nöbet tutmasının mesleki açıdan uygun olmadığına dikkat çeken Kayaaslan, “Öğretmen bir güvenlik görevlisi değildir. Hiçbir öğretmen, öğretmenlik mesleğine yönelik bilgi ve donanımın kazandırıldığı okullarda ya da programlarda, nöbet görevi ile ilgili hiçbir eğitim almamaktadır. Bu tablo ortada iken, okullarda ihtiyaç duyulduğunda konuyu temel bir hukuki çerçeveye oturtmak yerine yönetmelik gibi geçici ve yüzeysel düzenlemelere gidilmiştir. Millî Eğitim Bakanlığı nöbet hizmetleri özel talimatının hem yasallığı hem de uygulanabilirliği tartışmalıdır. Hukuki dayanaktan yoksun, mesleğe aykırı nöbet uygulaması, mevcut şekliyle öğretmene dayatılan bir angarya ve zorla fazladan çalıştırmadır. Diğer bütün mesleklerde, nöbet karşılığında ek ödeme yapılmaktadır. Ancak öğretmene fazladan iş yükü getiren bu külfet karşılığında hiçbir ek ücret ödenmemektedir." diye konuştu.
 
"EĞİTİM ÇALIŞANLARI OKULLARIN GÜVENLİĞİNDEN SORUMLU OLMAK İSTEMİYOR"
 
Öğretmenlerin okullarda tuttukları nöbetlerle ilgili eğitim çalışanlarına yönelik yapılan ankette, eğitim çalışanlarının nöbet sistemini istemediklerini vurgulayan Kayaaslan, ”Nöbet görevi karşılığında ek ders ücreti ödenmeli midir? Sorusunu 2 bin 586 eğitim çalışanından 2 bin 410 kişi 'Evet' derken, 176 katılımcı 'Hayır' cevabını vermiştir. Eğitim çalışanlarının yüzde 93’ü nöbet görevi karşılığında ek ders ücreti ödenmesi yönünde görüş bildirdi. Nöbet görevi öğretmenler için angarya mıdır? Sorusunu 2 bin 547 eğitim çalışanı cevapladı. Katılımcıların 2 bin 160’ı 'Evet' derken, 387 katılımcı 'Hayır' cevabını verdi. Eğitim çalışanlarının yüzde 85’i nöbet görevinin öğretmenler için bir angarya olduğu ve asli görevinin dışında iş verildiği yönünde görüş bildirmiştir. Aktif Eğitim-Sen olarak hukuki temelden yoksun, öğretmenlik mesleğinin esaslarına aykırı, keyfi uygulanan ve karşılıksız emek sömürüsü anlamına gelen nöbet uygulamasına karşı çıkıyoruz. Bu uygulamayı bütün okullarımızda protesto ediyor, hükümeti ve MEB’i biran evvel bu konuda hukuki, hakkaniyetli, öğretmene yakışır bir düzenleme yapmaya çağırıyoruz." şeklinde konuştu.
Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER