ŞEF KİMDİR?

ŞEF KİMDİR?
Yönetim Kadrosunda Bulunan Şefleri doğru okumak!
Son zamanlarda MEB teşkilatında münhal bulunan şube müdürlüğü kadrolarına şef eğitim yöneticilerinin öncelikli olarak görevlendirileceği ile başlayan tartışma şef kadrolarının diğer kadrolarda görev yapan eğitim çalışanlarınca yeterince tanınmadığı ortaya çıkmıştır. Şef kadrosu ile ilgili çeşitli kulaktan dolma bilgiler birçok kişiyi yanlış bilgilendirmelere sevk etmektedir. Yanlış söylemlerin başında; “Şefler yardımcı hizmetler sınıfından gelmedir, nasıl idareci olur.”  “Şef sınıf ortamını bilmeden eğitime nasıl katkı sağlar.”  “Şeflerin vasfı nedir.” Gibi yazılara, forum ve haber sitelerinde sıkça rastlanmaktayız. Bu tür eksik bilgilenmelerin önüne geçmek için Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası olarak, nasıl ki diğer kadrolar için yanlış anlamalara mahal vermemek için mücadele ediyorsak, şef kadroları için de elbette mücadelemizin vermemiz gerek.  Şefleri tanımak için öncelikle kanun çerçevesinde şekillenen,  karar ve yönetmeliklere bakalım şefleri hangi basamak ve hangi derecede göstermektedir.
  • Yönetici Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği,
  • MEB Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği,
  •  Bakanlar Kurulu Kararı.
Yönetici Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği;
Yönetim kademelerinde geçmiş sayılan diğer görevler
MADDE 25 – (Değişik : 09.08.2011/28020 RG) (1) Öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olmak kaydıyla ve bu Yönetmelikteki yönetim kademelerine atamayla sınırlı olmak üzere;

b) Kamu kurum ve kuruluşlarında genel idare hizmetleri sınıfında tesis müdürü, şube müdür yardımcısı, şef, eğitim ateşe yardımcısı; ikili anlaşmalar çerçevesinde Bakanlıkça açılan ya da yönetici ve öğretmenleri Bakanlıkça görevlendirilen yurt dışındaki eğitim kurumlarında müdür olarak geçirilen süreler dördüncü kademe yöneticiliğinde,geçmiş sayılır. Denilmektedir.
MEB Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği;
MADDE 5- (Değişik:12.12.2008/27078 RG) (1) Görevde yükselmeye tabi görev grupları ve kadrolar:
a) Yönetim Hizmetleri Grubu;
1) Şube müdürü (Merkez ve taşra teşkilatı),
2) Tesis müdürü,
3) Şef, koruma ve güvenlik şefi.
MADDE 7- (Değişik : 23.7.2010/27650 RG) (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki görevlere görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır.
a) Şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak.
2) Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı, APK uzmanı, şef, tesis müdürü, öğretmen, mimar, mühendis, raportör ve sivil savunma uzmanı kadrolarından birinde veya bu kadrolarda toplam en az üç yıl görev yapmış olmak.
Bakanlar Kurulu KararıKarar Sayısı : 2006/10344(Karar Yürürlükte)
            Ekli “Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Personel Başkanlığının görüşüne dayanan Maliye Bakanlığının 10/4/2006 tarihli ve 5760 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/4/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır
II SAYILI CETVEL
Özel Hizmet Tazminatı (A)
ÜST YÖNETİM VE GENEL İDARE HİZMETLERİ
GRUP-16..........................................................................     :60
1          Mütercim, Araştırmacı, Raportör, Uzman (Diğer),………………………..:1-4
2          Folklor Araştırmacısı……………………………………………………….: 2, 3, 4
3          Amir ve Şef....................................................................................................:3, 4
4          Şube Müdürü, Müdür, Sayman (Muhasip ve Muhasebeci kadrosunda
            olanlar dahil), Başkan ve bunların yardımcıları............................................:5, 6, 7
Görüldüğü gibi Şef eğitim çalışanları, Yönetmelikler ve Bakanlar Kurulu Kararıyla yönetici oldukları açıkça belirtilmiştir. Bunun sağa sola çekilmesi hiçbir kadroya fayda getirmez. Bu yönetici kadronun aynı zamanda MEB teşkilat kademelerinde sistemin kolon görevini yürüttüğü herkesçe bilinmektedir. Ayrıca mevzuata en hakim kadroların başında gelmektedir. Bir yönetmeliğin hazırlanmasından tutun, her türlü mevzuatın hazır hale gelmesinde şef eğitim çalışanlarının çalışmalarıyla şekillenmektedir. Çıkıp ta şeften nasıl yönetici olur, sınıfta ne anlar demek haksızlık olur. Biliyoruz ki devlet kademelerin bir çalışma yapıyorsanız bilgi sizin en önemli silahınızdır. Zaten yapılanma şeflerin eliyle gerçekleşiyorsa tereddütler neden? Bugün birçok kurum şefleri sınavsız uzman yapmakta veya çok önemli görevlere getirmektedir. Diğer kurumlar bazında yine en büyük mağduriyeti MEB Şefleri yaşamaktadır. Daha önce bir üst kadroyla maaş farkları çok olmazken, bugün şefler yerinde saymış üst kadroyla arasında makas farkı giderek açılmış, maaş farkı 1000 TL gibi bir uçurumu meydana getirmiştir. Şeflerin aldığı risk ve sorumluluk maaşı maalesef aynı orantıda tutmuyor. İtibar konusunda ciddi sıkıntılar çeken MEB’in talihsiz yöneticileri bununla kalmayıp birde  diğer yanlış bilgilerle boğuşmakta. Bu kadrolarımızı çok fazla ihmal etmeden gerekli düzenlemeleri yetkililerin yapması zorunlu bir hal almıştır.
   Sendikamız olarak diğer kadrolar sahip çıktığımız gibi şef kadrolarına da sahip çıkmak temel görevlerimiz arasındadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Ahmet YILDIZ
Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası Genel Başkanı
Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2012, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
Alican
Alican - 8 yıl Önce

MEB'de GİHS olarak Şube Müdür Yardımcısı adında bir kadro mu var? Yoksa biz mi bilmiyoruz. Ya etmeyen be kardeşim kafanıza göre teoriler üretip yeni kadro unvanları ortaya atıyorsunuz. 190 sayılı Kanun ve eki cetvellere bakın ve kurumsal personel unvan kodları arasında okul müdürü,okul müdür yardımcısı ve şube müdür yardımcısı var mı? Öğrenin de öyle iş yapmaya kalkışın lütfen.

şef
şef - 8 yıl Önce

Yorumları neden yayınlamıyorsunuz?

SAFFET
SAFFET - 7 yıl Önce

Eğitim ve Bilim Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Sayın Ahmet YILDIZ a teşekkür ederim. Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Yöneticileri Rotasyonunda Şefleri yöneticilikten çıkarmıştır.

SIRADAKİ HABER