SENDİKALAR KANUNU' NA GÖRE NÖBET EYLEMİ

SENDİKALAR KANUNU' NA GÖRE NÖBET EYLEMİ
Nöbet eylemini çeşitli yönlerden incelemeye devam ediyorum. Yazılarım, öğretmenlerin lehinde idarecilerin aleyhinde görünüyormuş ancak hiç kimse düşünmüyor ki herhangi bir idareci, eyleme engel olduğunda ne denli büyük bir suç işlemiş oluyor. Dolayısıyla nöbet eylemine dair haber dosyalarım idareciler nezninde de aydınlatıcıdır.
 
Daha önceki yazılarımda nöbet eylemini ILO Sözleşmeleri ve Türk Ceza Kanunu’ na göre incelemiştim. Şimdiki çalışmamda ise nöbeti 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’ na yani kamuoyunun Sendikalar Kanunu olarak bildiği metne göre masaya yatıracağım. Yasalara dayanarak hazırladığım diğer yazıların çok uzun olması nedeniyle bu defa yazıyı kısa tutmayı düşünüyorum. Bam teline dokunan hükümleri cımbızla söküp çıkardım. Bakalım 4688 ne diyor?
 
Kanunun amacının tanımlandığı daha ilk maddesinde sendika veya konfederasyonların ‘‘kamu görevlilerinin ortak ekonomik, sosyal ve meslekî hak ve menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi için oluşturdukları’’ demokratik toplum örgütleri olduğu belirtiliyor. Devamında sendikaların faaliyetleri maddeye eklenerek sendikal mücadele yasal statüye yükseltilerek resmiyet kazanıyor. Nöbete ücret anayasal anlamda öğretmene verilmesi gereken bir hak ise bunun önüne geçmek de 4688/1’ i çiğnemek demektir.
 
‘‘Sendika Üyelerinin ve Yöneticilerinin Güvencesi’’ başlıklı 18. maddesinde ‘‘Kamu görevlileri, iş saatleri dışında veya işverenin izni ile iş saatleri içinde sendika veya konfederasyonların bu kanunda belirtilen faaliyetlerine katılmalarından dolayı farklı bir işleme tabi tutulamaz ve görevlerine son verilemez.’’ deniliyor. Bu durumda nöbet eyleminden dolayı idarelerin eli kolu bağlanmış oluyor.
 
Sendikal çalışma ve eylemler her şeyden önce Sendikalar Kanunu’ na göre yapılır. Kanunun neredeyse tamamında sendikanın ve sendikal mücadelenin tanımı vardır. Bu hususta iş kolunda faaliyet gösteren sendikaya yasal statü ve izin verilmiştir. Sendikalara verilen izin aynı zamanda sendikalı personele de verilen izin anlamına gelir. Nasıl ki sendika yasal güvence altındaysa sendikalı personelin yasal koruması vardır. Haliyle sendika ve sendikalı personelin yapacağı eylem, basın açıklaması, grev, yürüyüş, miting, imza kampanyası, dilekçe kampanyası ile özlük/ekonomik hakları kazanmak adına yapılan tüm girişimler yasaldır. Nöbet de sendikal bir eylemdir, sonuna kadar yasaldır! Dolayısıyla nöbet kırıcılığa soyunmak, her şeyden önce 4688 Sayılı Sendikalar Kanunu’ na aykırı davranmaktır!
 
 
Yücel ÖNDER
Türk Eğitim-Sen
Esenler İlçe Başkanı
Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER