KPSS İLE SGK'YA YERLEŞENLERE ÖNEMLİ DUYURU

KPSS ile SGK'ya yerleşenlerin dikkatine

KPSS İLE SGK'YA YERLEŞENLERE ÖNEMLİ DUYURU
 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN 2013-1 KPSS SONUÇLARINA İLİŞKİN DUYURU

A- GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

Kurumumuz hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için merkez teşkilatımızda boş bulunan 2 adet Mütercim ile taşra teşkilatımızda boş bulunan 25 adet Avukat, 200 adet İcra Memuru, 26 adet Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve 947 adet Memur kadrosuna atama yapılabilmesi için boş kadroları gösterir kadro cetvelleri Devlet Personel Başkanlığına gönderilmiş olup, ÖSYM tarafından 04/07/2013 tarihinde KPSS 2013-1 yerleştirme sonuçları ilan edilmiştir.

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Kurumumuz taşra teşkilatına KPSS 2013-1 yerleştirme sonuçlarına göre yerleştirilmeleri uygun görülen adaylardan istenilen belgeler;

1- KPSS Atama Başvuru Formu ( Eksiksiz olarak doldurulup ekleri eklenecektir.) (Örnek-1)

2- Mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği. (aslı gösterilmek kaydıyla Kurumumuzca tasdik edilmiş sureti kabul edilir.) Yurtdışından mezun olanlar için Yüksek Öğretim Kurulundan alacağı Diploma Denklik Belgesi gereklidir. (Ortaokul ve/veya lisede hazırlık okumuş ya da yüksek lisans/doktora yapılmış ise tasdikli belgesi)

3- 2 adet vesikalık fotoğraf. (4,5 x 6 cm son altı ay içerisinde çekilmiş olacak.)

4- Askerlik durumu gösterir belge (Terhis belgesi, tecil veya muaf olduklarını gösterir belge.) Müracaat tarihi itibarıyla halen askerlik görevini yapanların asker dönüşü atamaları yapılacaktır. Ancak bunların askerde olduklarını beyan etmeleri ve asker dönüşü terhis belgesi ile Kuruma başvurmaları gerekmektedir.

5- Mal bildirim formu. (El yazısı ile eksiksiz olarak doldurulmuş, imzalı ve kapalı zarf içinde) (Örnek-2)

6- Mütercim kadrosuna atanacaklarda, Son 5 Yıl İçerisinde KPDS/YDS belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği. (aslı gösterilmek kaydıyla Kurumca da tasdik edilmiş sureti kabul edilir.)

7- Avukat kadrosuna atanacaklarda, avukatlık ruhsatnamesi ve varsa Avukatlık staj belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği (aslı gösterilmek kaydıyla Kurumca da tasdik edilmiş sureti kabul edilir.)

8- Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna atanabilmek için Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı bilgisayar işletmenliği sertifikası veya bitirdiği okul itibarıyla verilen ders müfredatında bilgisayarla ilgili ders aldığına dair belge ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen aynı mahiyetteki kursta başarılı olduğuna dair belge.

9- KPSS 2013-1 Sınav Sonuç Belgesi.

B- BELGELERİN TESLİMİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

1- Adayların iş talep formu ile atamaya esas belgeleri 26/07/2013 Cuma Saat 17:00 ‘a kadar Ziyabey Cad. No:6 06520 Balgat/ANKARA adresinde bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı 5. kat 522 ve 524 nolu odaya elden veya posta ile (postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.) teslim etmeleri gerekmektedir.

2- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin yerleştirilmeleri geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında, Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

3- Bu müracaatlarla ilgili olarak tüm duyurular www.sgk.gov.tr internet adresinden yayımlanmak suretiyle ilan edilecek olup, ilgililere bu durum tebliğ edilmiş sayılacaktır.

İlanen duyurulur.


Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2013, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER