MEB NORM FAZLASI ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİNİ AÇIKLADI

MEB Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Atama taleplerinin alınması ve atama takvimi açıklandı.

MEB NORM FAZLASI ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİNİ AÇIKLADI
 MEB İhtiyaç Fazlası (norm fazlası) Öğretmenlerin Atama Duyurusu ve takvimi Milli Eğitim Bakanlığı Norm Fazlası öğretmenlerin belirlenmesi çalışmaları 11 KAsım 2015 'de bitirmişti. Şimdi Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Atama taleplerinin alınması ve atama takvimi açıklandı.
 
BAŞVURU VE ATAMA İŞLEMLERİYLE İLGİLİ HUSUSLAR 
 
1- İlçe emrindeki ve eğitim kurumlarındaki İhtiyaç (norm kadro) fazlası olan öğretmenlerin, 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 53. maddesi doğrultusunda; aşağıda belirtilen atama takvime göre başvuruları alınacak ve atamaları gerçekleştirilecektir. 2- Atamalar, ekli takvimde de görüldüğü üzere, tek aşamalı olarak yapılacaktır. İlçe emrindeki ve eğitim kurumlarındaki ihtiyaç fazlası öğretmenlerin başvuru ve atamaları, tercihleri ve hizmet puanı üstünlüğüne göre aynı ilçe içerisindeki alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına yapılacaktır. İhtiyaç fazlası öğretmenler, sadece aynı ilçe içerisindeki eğitim kurumlarına tercihte bulunulacağından ilçe dışına tercih yapılmaması gerekmektedir. 3- Atama değerlendirmeleri hizmet puanı esasına göre yapılacağından, başvuruların son günü esas alınarak hizmet puanlarının İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından MEBBİS'ten hesaplatılması, başvuru formuna işlenmesi ve Hizmet Puan Kartının başvuru formuna eklendikten sonra Müdürlüğümüze iletilmesi gerekmektedir. 4- İhtiyaç (norm kadro) fazlası konumundaki öğretmenler "EK-1 Başvuru Formu"nu kullanarak, ilan edilen eğitim kurumlarından en fazla 20 tercihte bulunabileceklerdir. Açık norm kalması halinde re’sen atama yapılabileceğinden öğretmenlerimizin bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. 5- Norm açığı olarak ilan edilen eğitim kurumlarına yargı kararı, soruşturma, atama iptali, bakanlık ataması,....vs. nedenlerle atama yapılması durumunda bu eğitim kurumlarına atama yapılmayacaktır. 6- Norm kadro fazlası öğretmenlerin tespiti, Eğitim Kurumu Müdürlükleri ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından yapılacaktır. Norm kadro fazlası olarak tespit edilen öğretmenlere Eğitim Kurumu ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerince gerekli tebligatın imza karşılığı yapılması sağlanacaktır. 7- Atama işlemleri, İlçe emrindeki ve eğitim kurumlarındaki ihtiyaç (norm kadro) fazlası öğretmenleri kapsadığından normun içinde olan (atama kararnamesinde norm kadro fazlası olarak yazanlar hariç) öğretmenlerin başvurularının gönderilmemesi, b u k o n u d a g e r e k l i h a s s a s i y e t i n g ö s t e r i l m e s i g e r e k m e k t e d i r . 8- Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinin Talim ve Terbiye Kurulu Kararına uygun olarak tercihte bulunmaları gerekmektedir. 9- Fen Lisesine atamalar, MEB. Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde belirtilen hükümlere göre yapılacağından, başvuru yapacakların Yönetmelikte belirtilen kriterlere uygun olarak başvuruda bulunması gerekmektedir. 10- Zorunlu Hizmetini yapan ihtiyaç fazlası öğretmenler, sadece zorunlu hizmet alanındaki eğitim kurumlarını tercih edebilecektir. Bu kurala uymayanların tercihleri dikkate alınmayacaktır. 11- Öğretmen ihtiyacı bulunan ekli listedeki eğitim kurumları, ilçeniz tarafından kontrol edildikten sonra (çelişki görüldüğü takdirde Şubemiz ile irtibata geçilerek) ilçe emrindeki ve eğitim kurumlarındaki ihtiyaç (norm kadro) fazlası öğretmenlere duyurulacaktır. 12- Eğitim- Öğretime yeni açılan eğitim kurumları (il genelinde duyuruya çıkılması gerektiğinden) ile Samsun Rotary Kulübü Bilim ve Sanat Merkezine atama yapılamayacağından tercih edilmeyecektir. 13- Aylıksız izinli olan ihtiyaç (norm kadro) fazlası öğretmenler, atanmaları halinde aylıksız izinlerini kesip göreve başlayacaklarını beyan ettikleri takdirde başvuru yapabilecektir. 14- Başvuru belgelerinin titizlikle incelenmesi, yukarıda belirtilen kriterlere uygun başvuruda bulunmayanların tercih formlarının Müdürlüğümüze gönderilmemesi, bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir. 15- Gerçek dışı beyanla tercihte bulunanların atamaları yapılmayacak, yapılsa dahi iptal edilecektir. Sorumluluk öncelikle tercihte bulunacak öğretmenlerin, sonra da başvuruların kontrol/onay yetkisine sahip okul ve ilçe yöneticilerinindir. 16- Atamalarla ilgili iş ve işlemlerin takvim doğrultusunda, tam, doğru ve zamanında gerçekleşmesinden eğitim kurumu müdürlükleri ve ilçe milli eğitim müdürlükleri sorumlu olacaklardır. 17- İl içinde soruşturma sonucu görev yeri değiştirilen öğretmenler, 3 yıl geçmeden daha önce görev yaptıkları eğitim kurumuna veya ilçeye atanmak üzere yer değiştirme isteğinde bulunamayacaktır. 18- Atanmak üzere başvuruda bulunan ihtiyaç (norm kadro) fazlası öğretmenlerin bilgileri (adı soyadı, branşı, görev yeri,vs.) ve tercihleri, ekli ilgili Excel tablosuna (formatı bozulmadan) işlenecektir. 19- Atama sonuçları, Valilik Onayından çıktıktan sonra, Müdürlüğümüzün web sitesinde yayımlanacağından takibinin internet üzerinden yapılması (öğretmenlerin , sonuçları öğrenmek için Müdürlüğümüzü sürekli telefonlarla aramaması, ya da bizzat Müdürlüğümüze gelmemeleri / yönlendirilmemesi) gerekmektedir. 20- Atamalar gerçekleştikten sonra iptal edilmeyecektir. 21- Ataması gerçekleşen ilçe emrindeki ve eğitim kurumlarındaki ihtiyaç (norm kadro) fazlası öğretmenlerin görevlerinden ayrılma ve göreve başlama işlemlerinin, 7201 Sayılı Tebligat Kanununa göre yapılarak MEBBİS kayıtlarına işlenmesi gerekmektedir. 22- Yukarıda belirtilen açıklamalarda yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ilgili hükümleri esas alınacaktır.

BAŞVURU VE ATAMALARA İLİŞKİN TAKVİM -

Eğitim kurumunda ve ilçe emrinde ihtiyaç (norm kadro) fazlası pozisyonda bulunan öğretmenlerin, aynı ilçe içerisindeki alanları itibariyle öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri ve hizmet puanı üstünlüğüne göre atanmaları. 

Öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumları ile başvuru ve atama kriterlerinin duyurulması,
 Tebliğ/Tebellüğ 13 Kasım – 17 Kasım 2015 mesai bitimine kadar   Başvuru 13 – 17 Kasım 2015 saat 15.00' e kadar 
 
Eğitim Kurumu Müdürlükleri tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen "Başvuru Formları"nın İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Teslim Edilmesi.
 18 Kasım 2015 saat 10.00’ a kadar  
 
 Atama 20 Kasım 2015'ten sonra  (MEBBİS’ te oluşacak aksaklıklar nedeniyle bu tarihte değişiklik yapılabilecektir.)  
 
 Göreve Başlama 7201 Sayılı Tebligat Kanununa göre hareket edilecektir.
 
Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER