MEB yönetici atamaları için MEBSİS'te düzenleme yapılmalı

Öncelikle belirtelim öğretmenlerin yöneticilik başvurularında Ek-2 MEBBİS’te kullanılmakla yetinilmelidir.

MEB yönetici atamaları için MEBSİS'te düzenleme yapılmalı

Ayrıca Ek-1 ve Ek-2 doldurtmanın gereği yoktur. Sistem zaten hesaplamaktadır durumu. Doldurtmak da anlamsızdır zaten. Örneğin Ek-2 de kurucu müdürlüğe verilen puan ifadesi vardır. Kurucu müdürlük sadece kurucu müdür olunan kurum için verilmektedir oysa ki kişinin 25 tercih hakkı vardır. Bu sorun MEBBİS’te zaten çözümlenmişti. (A,B,C) seçenekleri ile.

Ek-2’ de son maddeler;

TOPLAM PUAN

SINAV PUANI

Bu bölüm sadece sınava dayalı atamalarda dikkate alınacaktır.

ATAMAYA ESAS TOPLAM PUAN

Şeklindedir.

Buraya Ek-4 puanının da eklenmesi gerekirdi. Atamaya esas puan Ek-4 dahil puandır. Her kurum için de değişiklik gösterebilir.

Bu maddenin Ek-2’ye eklenmesi gerekir.

Ayrıca yukarıda da belirttiğimiz gibi bu formata uygun olan MEBBİS’te doldurulan formun esas alınması yerinde olacaktır.

MEBBİS’te gerekli düzenleme kısa sürede yapılmalıdır. MEBBİS’te yapılacak düzenleme ile kıdem süreleri ve puanları da manuel girilmemeli sistem tarafından hesaplanmalıdır.

Aksi durumun uygulamaları görülmüş ve bir çok yönetici mağdur olmuştur.

Örneğin; Bir kurucu müdürün kurucu müdürlüğü o okulda görev yaptığı (2-3 yıl) süre olarak hesaplanmış ve başvurusu reddedilmiştir. Ataması yapılmamıştır. Bu durum hem başvuru sahibinin hem de ilçe komisyonunun gözünden kaçabilmiştir.

Aynı şekilde İl Çevre Müdüründen aldığı bir ödülü kabul edilir düşüncesi ile eklemiştir. Bu belge İlçe Komisyonundan da geçmiş fakat il komisyonuna haklı olarak takılmıştır. Başvurusu tamamen reddedilmiş ve mağdur olmuştur. Eğer belge İl Komisyonundan da geçmiş olsa idi bu kez de mağdur olan başkaları olabilirdi haksız ek puan aldığı için…

Bu nedenle sistemin tamamen MEBBİS üzerinden çalışması yerinde olacaktır. Böylece her atamada her öğretmenin 3er adet olmak üzere; Ek-1, Ek-2, Ek-4, Hizmet Belgesi, Ödüller, Diplomalar, Uzmanlık Belgesi… sureti çıkarmalarına gerek kalmayacak tasarruf sağlanacaktır. Eğer bir şüphe söz konusu ise bu bilgi ve belgelerin girişi bir komisyon tarafından tekrar kontrol edilmelidir.

Ek-4’te;

“Okul öncesi eğitim kurumu yöneticiliklerine atanmak isteyenlerden, alanı; okul öncesi veya çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmeni olanlara”

hükmü vardır.

Burada bir çelişki söz konusudur. Yönetmeliğin 7.maddesine eklenen hükme göre Bundan Sonra o okulda okutabileceği ders bulunması değil, o kuruma öğretmen olarak atanabilmesi esas alınacaktır. Oysa ki Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Okul Öncesi Öğretmenliği branşındaki öğretmenler öğretmen olabilmekte iken, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenleri öğretmen olarak atanamamaktadırlar.

Çünkü; Bakanlık 2008'de bu alanlardaki tüm öğretmenlerin branşlarını zorunlu olarak değiştirmiştir. Bu nedenle Okul Öncesine atamalarda Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenlerine ek puan verilmesi söz konusu olmayacaktır.

Ek-4’le ilgisi olmasa da aynı anlamda yapılan bazı değişikliklere de değinelim:

Geçmişte Lisede görev yapan Tarih ve Coğrafya öğretmeni İlköğretime Sosyal Bilgiler Öğretmeni olarak atanabilmekte iken bu branşta da değişikliğe gidilmiş ve zorunlu alan belirlemesi yapılmıştır.

Fizik,Kimya,Biyoloji-Fen Bilgisi

Matematik-İlköğretim Matematik

Türk Edebiyatı-Türkçe

Bu öğretmenlerin İlköğretim ve Ortaöğretime öğretmen olarak geçişleri (alan değişikliği hariç) nasıl ki sonlandırıldı ise bu yönetmelikle yönetici olarak geçişleri de sonlandırılmıştır.

Bu kurumda sadece 6 saat derse tabii olacak bu öğretmenlerin (yöneticilerin) geçişlerinin engellenmesi de tartışılabilir niteliktedir… Çünkü hali hazırda yıllardır İlköğretimde yönetici olduğu halde bu yıl rotasyonla Ortaöğretime gitmek zorunda kalacaklar vardır. Yada tam tersi…

Saygılarımla…

Maksut BALMUK

Eğitim Yöneticisi

 

Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2011, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER