ANAYASA MAHKEMESİNE AÇIK ÇAĞRI ....

ANAYASA MAHKEMESİNE AÇIK ÇAĞRI ....

EYUDER (Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği) Yönetim Kurulu Olarak aşağıdaki görüşlerin  Anayasa Mahkemesi ve Türk Kamuoyu ile paylaşılması uygun görülmüştür:

Kamuoyuna daha çok dershaneler yasası olarak bilinen ancak bünyesinde dershaneler dışında birçok haksız  ve adaletsiz maddeleri  barındıran 01.03.2014 tarih ve 6528 Sayılı MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN,   14 Mart 2014 Tarih ve 2894 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanunun yürürlüğe girmesiyle çok sayıda eğitim çalışanı haksız uygulama, kazanılmış haklarda geriye gitme veya kazanılmış haklarının ellerinden alınması  gibi uygulamalara maruz kalmışlardır.

Yasanın bazı maddelerinin yürürlüğünün durdurulması ve iptali için TBMM’de grubu bulunan partilerden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) anayasa Mahkemesine başvurmuş ve Anayasa Mahkemesi de bu başvurunun şekil yönünden eksikliklerinin giderilmesinden sonra 22 Mayıs 2014 tarihli oturumunda söz konusu dosyanın esastan görüşülmesine karar vermiştir.

Anayasa Mahkemesi kararlarının geçmişe dönük uygulanamamasının yarattığı gayri hukuki ve gayri vicdani sonuçları  başta TBMM Başkanlığı ve üyeleri  olmak üzere Anayasa Hukukçuları ve konunun diğer muhataplarının dikkatine sunmayı vicdani bir sorumluluk olarak  kabul etmekle  birlikte;

Anayasa Mahkemesinin esastan görüşülmesine karar verdiği Kanun maddelerinden birisi de  “Bütçe ve Personele İlişkin Geçici Hükümler” başlığı altında  düzenlenen 25. Maddesi’nin 8. Fıkrasıdır. Bu fıkra“(8) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla halen Okul ve Kurum Müdürü, Müdür Başyardımcısı ve Yardımcısı olarak görev yapanlardan görev süresi dört yıl ve daha fazla olanların görevi, 2013-2014 ders yılının bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer. Görev süreleri dört yıldan daha az olanların görevi ise bu sürenin tamamlanmasını takip eden ilk ders yılının bitimi itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın sona erer.” Şeklindedir.

              2013-2014 Öğretim yılının 13 Haziran 2014 tarihinde sona ereceği göz önüne alındığında  sayıları 40 bin ile 70 bin arasında telaffuz edilen bu yönetmelik hükmünden etkilenecek okul yöneticilerinin haksız bir uygulamaya maruz kalmaması için Anayasa Mahkemesinin söz konusu Kanunun esastan görüşmesini 13 Haziran 2014 tarihinden önce sonuçlandırması hem hukuki hem de vicdani bakımdan  büyük önem taşıdığı aşikardır.

              13 Haziran 2014 tarihinden sonra verilecek “muhtemel” bir “yürütmenin durdurulması kararı” hem Kamu Vicdanını yaralayıp hem de Anayasa Mahkemesi’nin itibarını zedeleyecektir. Öte yandan 13 Haziran 2014 tarihinden sonra verilecek bir “yürütmenin durdurulması isteminin reddi”kararı ise “Anayasa Mahkemesinin zevahiri kurtarmak adına red kararı verdiği” tartışmalarını gündeme getirecektir.

Tüm bu nedenlerle  Anayasa Mahkemesinin vereceği her karara saygılı olduğumuzu ve Yüce Türk Adaletine olan güvenimizi vurgulayarak 01.03.2014 tarih ve 6528 Sayılı MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN’un bazı maddelerinin  yürürlüğünün durdurulması ve iptalinin istemiyle açılan davanın esastan görüşülerek karara bağlanmasının 12 Haziran 2014 tarihine kadar tamamlanması yönündeki çağrımızı ve beklentimizi EYUDER Yönetim Kurulu ve üyeleri olarak Türkiye Kamuoyu ve tüm eğitim çalışanlarının huzurlarında Anayasa Mahkememizin Sayın Başkanı ve üyeleri ile saygıyla paylaşıyoruz.

EYUDER Türkiye Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları

Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER