Mahkeme, YÖK'ün "rotasyon" yetkisini Anayasaya aykırı buldu

Yüksek Öğretim Kurulu, 26.2.2009 tarihinde ağırlıklı olarak İstanbul, Ankara, Gazi, Ege, Hacettepe, Dokuz Eylül, Çukurova ve Akdeniz Üniversitelerinden olmak üzere toplam 27 tıp fakültesinden 263 alanda görev yapan öğretim üyesini, 13 tıp fakültesinin öğretim üyesi ihtiyacının karşılanması için 2009-2010 ders yılı sonuna kadar en az 1 yıl süreyle görevlendirilmesine karar vermişti.

Mahkeme, YÖK'ün "rotasyon" yetkisini Anayasaya aykırı buldu

TTB-Türk Tabipleri Birliği, bu işleme karşı dava açmıştı. Danıştay 8. Dairesi yürütmeyi durdurma ve iptal kararı vermiş, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu ise işlemin dayanağı olan Yasa hükmünün Anayasa aykırı olduğunu belirterek Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Anayasa Mahkemesi, 28 Nisan 2011 günü 2009/56 esas sayılı dosyada; başvurulan Yasa hükmünün Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE karar verdi.

2547 Sayılı Yasanın 41. maddesinin 1. fıkrasının birinci cümlesi ve iptal edilen ikinci cümlesi şu şekildedir;“MADDE 41 -Yükseköğretim Kurulunca: bu kanun kapsamındaki Devlet Yükseköğretim kurumlarının, çeşitli bilim ve sanat dallarındaki öğretim üyesi ihtiyaçları ve bu öğretim üyesi ihtiyaçlarının hangi yükseköğretim kurumlarından karşılanacağı, öğretim üyesi mevcutları dikkate alınarak tespit edilir ve ihtiyaçlar karşılanmak üzere ilgili üniversitelere bildirilir. Bu üniversitelerin rektörleri Yükseköğretim Kurulunca ihtiyaç listelerinin kendilerine intikal ettirilmesi tarihinden itibaren en çok iki hafta içinde ihtiyaçları karşılamak üzere hangi öğretim üyelerini görevlendirdiklerini Yükseköğretim Kuruluna bildirirler.

Anayasa Mahkemesinin gerekçeli karar henüz yayınlanmadı. Mahkeme’nin kısa kararında yasa maddesinin Anayasa’nın 130. maddesine aykırı olduğu belirtilmiştir. Danıştay İdari Dava Daireleri Anayasaya aykırılık itirazında bulunurken; “Anayasanın 130. maddesi üniversite öğretim üyelerine belirli hak ve yetkiler tanımıştır. Bilimsel özgürlük, serbestçe araştırmada ve yayında bulunabilme, öğrenim ve öğretimi özgürlük ve güvence içinde sürdürebilme hak ve yetkileri bunlara örnek olarak gösterilebilir. Belirtilen güvencelerin sağlanabilmesi, hukuki güvenliğin oluşturabilmesi için öğretim üyelerinin diğer üniversitelerde görevlendirilmesinde uygulanacak usul ve esasların yasada düzenlenmesi gerekirken, sadece yetkili makamı belirleyen, ancak yetkili makamca görevlendirmenin hangi kriterlere göre yapılacağını düzenlemeyen 41. maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesinin Anayasa’nın 130. maddesine ve Anayasanın 2. maddesinde ifadesini bulan Hukuk Devleti İlkesine aykırılık oluşturduğu” sonucuna varmıştır.


 

Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2011, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER