Bakanlık Başlattı! 600 Milyon Lira Cepte Kaldı

Tebligatlar elektronik ortamdan gönderilmesi zorunlu hale getirilmesiyle birlikte 1 Ocak 2019' yılından beri toplam 47 milyon 664 bin 194 tebligat, bu şekilde iletildi.

Bakanlık Başlattı! 600 Milyon Lira Cepte Kaldı

Adalet Bakanlığınca uygulanmaya başlanan elektronik tebligatla bugüne kadar 600 milyon lira tasarruf yapıldı.

1 Ocak 2019'yılından itibaren tebligat çıkarmaya yetkili mercilerin, aralarında kamu kurumlarının, noterler, avukatlar, bilirkişilerin de olduğu gerçek ve tüzel kişilere tebligatları elektronik ortamda göndermesini zorunlu hale getiren uygulamaya geçildi.

Zorunluluk dışında kalan gerçek ve tüzel kişiler elektronik tebligatı, "talepleri halinde" kullanmaları öngörüldü. Tebligatların elektronik ortamdan anlık iletilmesinin sağlanmasıyla yargılamalar kısa zamanda tamamlanması hedeflendi.

668 ton kağıt tasarrufu sağlandı

Uygulama kapsamında bugüne kadar 47 milyon 664 bin 194 tebligat elektronik ortamdan iletildi. Fiziki tebligat yerine maliyeti daha az olan elektronik tebligatla tasarrufa geçildi. Elektronik tebligat uygulamasıyla bugüne kadar 600 milyon lira tasarruf sağlandı.

Tebligatların elektronik ortamdan gönderilmesiyle 1668 ton kağıt tasarrufu elde edildi, 28 bin 360 ağaç korundu.

Elektronik tebligat süreci

Elektronik tebligat adresi almak için başvurular PTT'ye yapılırken, oluşturulan elektronik tebligat adresleri Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine (UETS) kaydediliyor.

Elektronik tebligat adresi, adres sahibine teslim edilmek üzere ilgili kurum, kuruluş veya birliğe PTT tarafından gönderiliyor. Teslim işlemi gerçekleştiği bilgisinin iletilmesinden sonra bu adres, tebligat çıkarmaya yetkili makam ve mercilerin kullanımına sunuluyor.

Bu makam ve merciler, elektronik tebligat mesajını hazırlayarak, UETS'ye teslim ediyor, UETS, elektronik tebligat mesajını zaman damgasıyla ilişkilendirerek muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştırıyor.

Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. günün sonunda yapılmış sayılıyor.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER