AYM'DEN ADAY ÖĞRETMENLİK KARARI

Anayasa Mahkemesi, aday öğretmenler hakkında, 657'de yer alan aday memurlukla ilgili hükümlerin uygulanmayacağı yönündeki düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olmadığına karar verdi.

AYM'DEN ADAY ÖĞRETMENLİK KARARI
 Devlet memuriyetine aday öğretmen olarak başlayanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun aday memurluk hükümlerinin uygulanmaması Anayasaya aykırı bulunmadı. gazetekamu.com'da yer alan habere göre 19.11.2014 tarihli ve 6569 sayılı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda değişiklik de yapılmıştı.
 
Yapılan değişiklikle, Millî Eğitim Temel Kanununda yer alan ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun aday memurlukla ilgili hükümlerinin aday öğretmenler hakkında da uygulanmasına imkan veren hüküm, aday memurluk düzenlemelerinin aday öğretmenler hakkında uygulanmaması yönünde değiştirilmişti.
 
CHP Milletvekilleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun aday memurlukla ilgili hükümlerinin aday öğretmenler hakkında uygulanmamasına ilişkin düzenlemenin Anayasaya aykırı olduğu iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurarak iptalini istemişti.
 
Anayasa Mahkemesi iptal istemini reddetti
 
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 43 üncü maddesinin onbirinci fıkrasının değişiklik sonrası; "Bu maddenin uygulanmasına ilişkin olarak 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun aday memurluk ile ilgili hükümleri aday öğretmenler hakkında uygulanmaz."şeklinde olan hükmünde yer alan "aday öğretmenler hakkında uygulanmaz" ibaresinin iptali isteniyordu.
 
Aday öğretmenlerle ilgili söz konusu ibarenin iptali istemine ilişkin 10 Eylül 2015 tarihli Anayasa Mahkemesi Kararı, bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.
 
Kararda;
 
"Kanun koyucu, öğretmenlik hizmetinin Önemini gözeterek mesleki donanımı yüksek, nitelikli bir öğretmen kadrosuna sahip olunması amacıyla aday öğretmenler için diğer aday memurlardan farklı bir adaylık süreci öngörmüştür. Bu çerçevede, 1739 sayılı Kanun'un 43. maddesiyle aday öğretmenler için performans değerlendirme sistemi getirilmiş, performans kriterlerini yerine getirenlerin adaylık süreci sonunda sınava alınarak genel yetenek, genel kültür ve alan bilgisi düzeyleri ile muhakeme gücü ve ifade yeteneği gibi konularda değerlendirmeye tabi tutulması, üst üste iki defa sınavda başarılı olamayanların da memuriyetle ilişiğinin kesilmesi kural altına alınmıştır."
 
"Öğretmenlik hizmetinin mesleki bakımdan daha nitelikli kadrolarla ifa edilmesi amacıyla aday öğretmenlerin diğer aday memurluklara nazaran farklı bir adaylık sürecine tabi tutulması kanun koyucunun takdir yetkisi kapsamında olup 1739 sayılı Kanun'un 43. maddesinde aday öğretmenler için öngörülen kuralların uygulanmasına ilişkin olarak 657 sayılı Kanun'un aday memurlukla ilgili hükümlerinin uygulanmayacağına yönelik dava konusu kuralda hukuk devleti ilkesi ile çelişen bir yön bulunmamaktadır."
 
"Öte yandan, aday öğretmenler için öngörülen kuralların adil olup olmadığının belirlenmesinde, herhangi bir aday memurluk için öngörülen kurallarla yapılacak kıyaslamanın değil, o kuralların hukuk dünyasında meydana getirdiği etki ve sonuçlarının dikkate alınması gerekmektedir. Bu nedenle, aday öğretmenler için öngörülen kuralların, 657 sayılı Kanun'da aday memurlarla ilgili genel kurallarla karşılaştırılması suretiyle yapılan değerlendirme anayasal denetime esas oluşturmaz."
 
şeklinde değerlendirmelerde de bulunularak, sonuç bölümünde; 19.11.2014 tarihli ve 6569 sayılı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 24. maddesiyle değiştirilen, 14.6.1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu'nun 43. maddesinin onbirinci fıkrasında yer alan "aday öğretmenler hakkında uygulanmaz" ibaresinin Anayasaya aykırı olmadığına ve iptal talebinin REDDİNE OYBİRLİĞİYLE karar verildiği ifade edildi. 
Karar için tıklayınız ...

 
 
Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER