EK DERS ÜCRETLERİ İLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR

Ek Ders Hakkında Tüm Bilgiler ve Detaylar

EK DERS ÜCRETLERİ  İLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR
1. Okul Yöneticileri (Müdür, Müdür Başyardımcısı, müdür yardımcıları aylık karşılığı 6 saat derse girmek zorunda mıdır? kamudanhaber'in haberine göre 
 
 
 
Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları haftada 6 saat ders okutmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülük öncelikle alanlarında, alanlarında ders bulunmayanlara ise ihtiyaç hâlinde ve istekleri üzerine alanları dışında ders görevi verilmek suretiyle yerine getirilir. (Md: 5)
 
 
 
2. Yönetici ve öğretmenlere alanları dışında aylık karşılığı veya zorunlu ek ders ücreti karşılığında resen ders görevi verilebilir mi?
 
 
 
İstekte bulunmayanlara alanları dışında kesinlikle ders görevi verilmeyecektir. (2007/19 S. Genelge: Md: 2)
 
 
 
3. Ticaret Meslek Liseleri, Çok Programlı Liseler, Adalet Meslek Liseleri, Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri Ders ve Ek Ders Ücretlerine İlişkin Kararın ekindeki Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Çizelgede nerede yer alacaktır?
 
 
 
Çizelgenin Lise ve dengi okullar bölümünde yer alacaklardır.
 
 
 
4. Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmenlerine haftada kaç saat aylık karşılığı, kaç saat ek ders ücreti verilir?
 
 
 
15 saat aylık karşılığı (6 saati zorunlu), 15 saat ek ders ücreti ödenebilir. (Md: 5-6)
 
 
 
5. Atölye ve laboratuvar öğretmenlerine haftada kaç saat aylık karşılığı kaç saat ek ders ücreti verilir?
 
 
 
20 saat aylık karşılığı, 24 saate kadar ek ders ücreti verilebilir. (Md: 5-6)
 
 
 
6. Aylık karşılığı okutmakla yükümlü oldukları dersleri tamamlayamayan yönetici ve öğretmenlere aylık karşılığı dersler nasıl tamamlattırılır?
 
 
 
Öncelikle kendi alanlarında, alanlarında ders bulunmayanlara ise ihtiyaç halinde ve istekleri üzerine alanları dışında ders görevi verilmek suretiyle yerine getirilir. (Md: 5)
 
 
 
7. Atölye ve laboratuvar öğretmenlerinden kendilerine bölüm, atölye ve laboratuvar şefiği görevi verilenlere; atölye ve laboratuvarlardaki çalışmaların planlanması, tezgâh, makine, araç-gerecin sağlanması, bakımı, onarımı ve öğretime hazır hale getirilmesi amacıyla “Planlama ve Bakım-Onarım Görevi” adıyla kaç saat ek ders ücreti verilir?
 
 
 
· Bölüm Şeflerine 10 saat,
 
· Atölye ve Laboratuvar Şeflerine ise 6 saat ek ders görevi verilebilir. (Md: 6)
 
 
 
8. Sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen olarak görev yapan öğretmenler ile sınıf/şube rehber öğretmenlerinin yaptığı “Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri” adıyla kaç saat ek ders ücreti ödenir?
 
 
 
Haftada 2 saat ek ders ücreti verilir. Ancak bu ücretin, sınıf sorumluluğu olmadan salt eğitsel kol görevine bağlı olarak ödenmesi mümkün bulunmamaktadır. (Md: 6)
 
 
 
9. Öğretmenlerin yüz yüze eğitim tanımı dışında kalan işletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamındaki görevleri ile hazırlık ve planlama, planlama ve bakım-onarım, öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri, sınav, belleticilik ve benzeri görevleri karşılığında alacakları ek ders ücretlerinin ödenmesinde, aylık karşılığı ders görevlerini doldurmuş olmaları şartı aranacak mıdır?
 
 
 
Yukarıdaki görevlerin fiilen yapılmasında ve buna bağlı olarak ek dersin ödenmesinde aylık karşılığı ders görevlerini doldurmuş olmaları şartı aranmayacaktır. (2007/19 S.Genelge: Md: 2)
 
 
 
10. Azami ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri dışında olmak üzere;
 
 
 
Ders yılı içinde; Herhangi bir nedenle dönem içinde derslerin yapılamadığı günler için düzenlenen Yetiştirme Kurslarında ve Programlarında, Tam Gün Tam Yıl Eğitim Uygulamasında, Açıköğretim kurumları öğrencilerinin yüz yüze eğitim uygulamalarında görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere haftada kaç saat ek ders ücreti ödenir?
 
 
 
Yönetici ve öğretmenlere fiilen derse girmeleri kaydıyla haftada 10 saate kadar ek ders ücreti ödenir. (Md: 8)
 
 
 
11. Yarıyıl ve yaz tatillerinde yapılan yüz yüze eğitim de dâhil olmak üzere,  yüz yüze yapılan öğretim dışındaki eğitimlere bağlı olarak ödenecek ek ders ücretlerinde aylık karşılığı ders görevini doldurmuş olma şartı aranacak mıdır?
 
 
 
Yarıyıl ve yaz tatillerinde ödenecek ek ders ücretlerinde aylık karşılığı ders görevini doldurma şartı aranmayacaktır. (2007/19 S.Genelge: Md: 2)
 
 
 
12. Azami ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri dışında olmak üzere;
 
 
 
Yarıyıl ve yaz tatilinde; Alanı atölye, laboratuvar öğretmenliği olan yönetici ve öğretmenlere Açıköğretim kurumları öğrencilerinin yüz yüze eğitim uygulamalarında görevlendirilmesi durumunda haftada kaç saat ek ders ücreti ödenir?
 
 
 
Yönetici ve öğretmenlerden, Alanı atölye, laboratuar ve kurs öğretmenliği olanlara haftada 44 saate, Diğerlerine haftada 30 saate kadar ek ders görevi verilebilir. (Md: 8)
 
 
 
13. Azami ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri dışında olmak üzere;
 
 
 
Cumartesi ve Pazar günleri;
 
 
Herhangi bir nedenle dönem içinde derslerin yapılamadığı günler için düzenlenen Yetiştirme Kurslarında ve Programlarında, Tam Gün Tam Yıl Eğitim Uygulamasında, Açıköğretim kurumları öğrencilerinin yüz yüze eğitim uygulamalarında görevlendirilen yöneticilerin tamamına anılan günler için 2'şer saat ek ders ücreti ödenebilir mi?
 
 
 
Yöneticilerden sadece birine fiilen görev yaptıkları günler için 2 saat ek ders ücreti ödenir. (Md: 8)
 
 
 
14. Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatilleri ile cumartesi ve pazar günleri yapılan yüz yüze eğitim ile diğer günlerde saat 18.00'dan sonra başlayan yüz yüze eğitim karşılığında ödenecek ek ders ücretleri hangi esaslara göre ödenecektir?
 
 
 
Gündüz öğretimi dışında kalan öğretim için öngörülen gösterge üzerinden ödenecektir. (2007/19 S.Genelge: Md: 1)
 
 
 
15. Öğretmen sayısının yetersiz olması durumda yüksek öğrenimli olmak şartıyla resmi görevlilere haftada kaç saat, resmi görevli olmayanlara haftada kaç saat ek ders görevi verilebilir?
 
 
 
· Resmi görevi olanlara haftada 8 saate,
 
· Resmi görevi bulunmayanlar ile emeklilere haftada 30 saate kadar ek ders görevi verilebilir. (Md: 9)
 
 
 
16. Örgün ve yaygın öğretim kurumlarındaki usta öğreticilere haftada kaç saat ek ders görevi verilebilir?
 
 
 
· Resmi görevi olanlara haftada 10 saate,
 
· Resmi görevi bulunmayanlar ile emeklilere haftada 40 saate kadar ek ders görevi verilebilir. (Md: 9)
 
 
 
17. Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ilgili mevzuat hükümlerine göre inceleme, araştırma, planlama, programlama, yönetim, denetim, eğitim ve öğretim gibi “Ders Niteliğinde Yönetim Görevi” adı altında; Tam Gün Tam Yıl Eğitim yapılan okul ve kurum müdür ve müdür başyardımcılarına bu eğitimin yapıldığı süre ile sınırlı olmak üzere haftada kaç saat ek ders ücreti ödenir?
 
 
 
Tam Gün Tam Yıl Eğitim Yapılan okul ve kurum müdür ve müdür başyardımcılarına bu eğitimin yapıldığı süre ile sınırlı olmak üzere haftada toplam 30 saate kadar ek ders ücreti ödenir. (Md:10)
 
 
18. Tam Gün Tam Yıl Eğitim yapılmayan örgün ve yaygın eğitim kurumlarında müdür ve müdür başyardımcılarına haftada kaç saat “Ders Niteliğinde Yönetim Görevi” adı altında ek ders ücreti ödenir?
 
 
 
* Müdür ve müdür başyardımcılarına haftada 20 saat,
 
* Müdür Yardımcılarına haftada 18 saat ek ders ücreti ödenir. (Md:10)
 
 
 
19. Yatılı ve pansiyonlu okulların müdür ve müdür başyardımcıları ile müdür yardımcılarına haftada kaç saat “Ders Niteliğinde Yönetim Görevi” adı altında ek ders ücreti ödenir?
 
 
 
* Müdür ve Müdür başyardımcılarına haftada 30 saat,
 
* Müdür Yardımcılarına haftada 22 saat ek ders ücreti ödenir. (Md:10)
 
 
 
20. Anadolu türü okulların müdür ve müdür başyardımcıları ile müdür yardımcılarına haftada kaç saat “Ders Niteliğinde Yönetim Görevi” adı altında ek ders ücreti ödenir?
 
 
 
* Müdür ve Müdür başyardımcılarına haftada 25 saat,
 
* Müdür Yardımcılarına haftada 20 saat ek ders ücreti ödenir. (Md:10)
 
 
 
21. Rehber öğretmenlere ders yılı süresi içinde haftada kaç saat ek ders ücreti ödenir?
 
 
Rehber öğretmenlere haftada 18 saat ek ders ücreti ödenir. (Md: 10)
 
 
 
22. Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli öğretmenlere “Hazırlık ve Planlama Görevi”adı altında haftada kaç saat ek ders ücreti ödenir?
 
 
 
Öğretmenlere aylık ve ücret karşılığı fiilen okuttukları 10 saat ders için bir saat ek ders ücreti ödenir. Bu haftada 3 saati geçemez. (Md: 11)
 
 
 
23. Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ilgili mevzuatı gereğince yapılan bekleme, sorumluluk, dışarıdan bitirme, final, ortalama yükseltme, seviye tespiti, meslekî formasyon, adaylık eğitimi, beceri sınavı ve beceri/proje yarışması sınavlarında görevlendirilen öğretmenlere, öğrencilerin sınava girmeleri kaydıyla, her bir sınav komisyon üyeliği ve her bir sınav gözcülüğü için kaç saat ek ders ücreti ödenir?
 
 
 
Her bir sınav komisyon üyeliği ve her bir sınav gözcülüğü için 5 saat ek ders ücreti ödenir. (Md: 12)
 
 
 
24. Herhangi bir sınav veya yarışma için görevlendirilen öğretmen (komisyon üyeliği, gözcülük vb) okula geldiği, soru-cevap anahtarı hazırladığı ve sınavla ilgili gerekli hazırlıkları yaptığı halde öğrenci sınava girmezse veya gelmezse ek ders ücreti alabilir mi?
 
 
 
Ek ders ücreti alamaz. (Md: 12)
 
 
 
 
25. Bir öğretim yılında bir kişiye en fazla kaç sınav komisyon üyeliği ve kaç sınav gözcülüğü görevi verilebilir?
 
 
 
Bir öğretim yılında bir kişiye en fazla 12 sınav komisyonu üyeliği, 
 
Bir öğretim yılında bir kişiye en fazla 15 sınav gözcülüğü görevi verilebilir. (Md: 12)
 
 
 
26. Bir sınavda aynı kişiye hem sınav komisyonu üyeliği, hem sınav gözcülüğü görevi verilebilir ve ek ders ücreti ödenebilir mi?
 
 
 
Öğretmen eksikliği nedeniyle görev verilebilir ancak verilmemesi esastır. Bunlardan sadece biri için ek ders ücreti ödenir. (Sadece sınav komisyonu üyeliği için veya sadece sınav gözcülüğü görevi için ücret ödenir.) (Md: 12)
 
 
 
27. Okul yöneticileri (Müdür, müdür başyardımcıları, müdür yardımcıları) için sınav görevi için ek ders ücreti ödenebilir mi?
 
 
 
Okul yöneticileri sınav ücreti alamaz ve ödenemez. (Md: 12)
 
 
 
28. Atölye ve laboratuvar dersleri için yapılan sınavlarda öğretmen yetersizliği nedeniyle sınav komisyonunun oluşturulamaması durumunda, bir öğretim yılında bir kişiye 12'den fazla sınav komisyon üyeliği verilebilir mi ve bunun için ücret ödenebilir mi?
 
 
 
Atölye ve laboratuvar dersleri için öğretmen yetersizliği nedeniyle 12'den fazla sınav komisyon üyeliği verilebilir ve ek ders ücreti ödenebilir. (Md: 12)
 
 
 
29. Yatılı ve pansiyonlu okullarda okul yöneticilerine belleticilik görevi verilebilir mi?
 
 
Yöneticilere belleticilik görevi verilemez. Sadece öğretmenlere verilebilir. (Md: 13)
 
 
 
30. Yatılı ve pansiyonlu okullarda belletici olarak görevlendirilen öğretmenlere her belleticilik görevi için kaç saat ek ders ücreti ödenir?
 
 
 
4 saat ek ders ücreti ödenir. (Md: 13)
 
 
 
31. Yatılı ve pansiyonlu okullarda belletici olarak görevlendirilen ve 24 saat nöbet tutan öğretmenlere kaç saat ek ders ücreti ödenir?
 
 
 
Her belleticilik görevi için ödenen 4 saate ilave olarak 2 saat daha ek ders ücreti ödenir. Yani toplam 6 saat ek ders ücreti ödenir. (Md: 13)
 
 
 
32. Yatılı ve pansiyonlu okullarda bir günde en fazla kaç belletici görevlendirilebilir ve bunlara bir ayda en fazla ne kadar ek ders ücreti ödenebilir?
 
 
 
Bir günde üçten fazla belletici görevlendirilemez ve bir ayda en fazla 48 saat ek ders ücreti ödenebilir. (Md: 13)
 
 
 
33. Yatılı ve pansiyonlu okullarda belletici öğretmen nasıl görevlendirilir?
 
 
 
Öncelikle yatılı ve pansiyonu bulunan okulda görevli öğretmenlerden, yeterli sayıda öğretmen olmaması durumunda aynı yerleşim birimindeki diğer eğitim kurumlarındaki öğretmenler arasından istekli olanlara öncelik verilerek okul müdürünün teklifi ve millî eğitim müdürünün onayı ile görevlendirilir. (2007/19 s.Gen. Md: 8)
 
 
 
34. Yatılı ve pansiyonlu okullarda kaç öğrenciye kadar kaç belletici görevlendirilmesi esastır?
 
 
 
50 öğrenciye kadar 1
 
50 - 100 öğrenciye kadar 2,
 
100 ve daha fazla öğrenci için 3 belletici görevlendirilmesi esastır.
 
 
 
35. Yatılı ve pansiyonlu okullarda öğretmen yetersizliği nedeniyle öğretmenlere resen belleticilik görevi verilebilir mi?
 
 
 
Verilebilir. (2007/19 s.Gen. Md: 8)
 
 
 
36. Yatılı ve pansiyonlu okullarda belleticilik görevi yapan öğretmenlerden aynı günlerde ders okutanlar, okuttukları dersin ek ders ücreti ödenmesini gerektirecek kapsamda olması durumda her iki görev için ayrı ayrı ek ders ücreti alabilecekler midir?
 
 
 
Evet. (2007/19 s.Gen. Md: 8)
 
 
 
37. Kız öğrenci pansiyonunda, erkek öğrenci pansiyonunda ve hem kız hem erkek öğrenci pansiyonunda belletici nasıl görevlendirilecektir?
 
 
 
Kız öğrenci pansiyonunda bayan öğretmen, Erkek öğrenci pansiyonunda erkek öğretmen, Kız/erkek (Karma) öğrenci pansiyonunda ise hem bayan hem erkek öğretmen belletici olarak görevlendirilecektir. (2007/19 s.Gen. Md: 8)
 
 
 
38. Yatılı ve pansiyonlu okullarda bayan belletici öğretmenlere istemeleri halinde hamilelik süresi içinde ve doğum sonrasında bir yıl süreyle nöbet görevi verilebilir mi?
 
 
 
Verilemez. (2007/19 s. Gen. Md: 8)
 
 
 
39. İşletmelerde meslek eğitimi (Koordinatörlük görevi) nasıl planlanır?
 
 
 
İşletmelerin okul ve kuruma uzaklığı, öğrenci sayısı gibi kıstaslar esas alınarak okul ve kurum müdürlüğünce hazırlanacak ve millî eğitim müdürlüğünce onaylanacak programlara göre planlanır.
 
 
 
40. İşletmelerde meslek eğitimi (koordinatörlük görevi) aylık karşılığı doldurmayan meslek dersleri, atölye ve laboratuvar öğretmenlerine aylık karşılığı olarak verilebilir mi?
 
 
 
İşletmelerde meslek eğitimi (koordinatörlük görevi) yüz yüze eğitimin dışında bir eğitim olduğundan öğretmen aylık karşılığı doldurmasa bile tamamen ek ders olarak değerlendirilecektir.
 
 
 
41. Okul yöneticilerine aylık karşılığı koordinatörlük görevi verilebilir mi?
 
 
 
Okul yöneticilerine aylık karşılığı koordinatörlük görevi verilemez. Ancak Kararın 6' ncı maddesinde belirtilen aylık karşılığı ders görevini tamamlayan; Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarına haftada 6 saate kadar fiilen koordinatörlük görevini yapmaları kaydıyla ek ders görevi verilebilir.
 
 
 
42. Norm dışında bulunan meslekdersleri, atölye ve laboratuar öğretmenlerine koordinatörlük görevi verilebilir mi?
 
 
 
Sadece norm içinde bulunan meslekdersleri, atölye ve laboratuar öğretmenlerine koordinatörlük görevi verilebilir. (Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliği 267'nci Madde)
 
 
 
43. Genel kültür branşındaki yönetici ve öğretmenlere koordinatörlük görevi verilebilir mi?
 
 
 
Verilemez. (Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliği 267'nci Madde)
 
 
 
44. Koordinatörlük görevi nasıl tespit edilir?
 
 
 
İşletmelerde meslek eğitimi ek ders görevi verilmesinde, işletmelerin kuruma uzaklığı, ulaşım durumu, işletme sayısı, işletmeler arası uzaklık ve işletmedeki öğrenci sayısı ile bunlarla ilgili iş ve işlemlerde harcanılacak zaman gibi ölçütler dikkate alınır.
 
 
 
Ayrıca işletmelerde meslek eğitimi ek ders görevine esas olacak haftalık ders yükünün belirlenmesinde; işletmelere öğrenci gönderilen alan/dallardaki sınıfların uygulamalı atölye ve laboratuvar dersleri haftalık ders saati sayısının bu sınıflardaki grup sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak sayı, ders yükü olarak kabul edilir.
 
 
 
Okulda/kurumda, “İşletmelerde Meslek Eğitimi” adı altında verilecek ek ders saati sayısı; bir alan/dalda işletmeye öğrenci gönderilen sınıf/sınıflardaki uygulamalı meslek dersleri toplam ders yükünün iki katını geçemez.
 
 
 
* İşletmelerde mesleki eğitime gönderilen sınıf/grup sayısı x 2 x 24 : Koordinatör öğretmen sayısı esas alınacaktır. (Bu hesaplama azami olan ve ders yükünün 2 katı esas alınan bir değerlendirmedir. )
 
 
 
Şu şekilde de koordinatörlük görevi tespit edilebilir:
 
 
 
* İşletmelerde mesleki eğitime gönderilen sınıf/grup sayısı x 1 x 24 : Koordinatör öğretmen sayısı
 
 
45. Koordinatörlük görevi ücreti; Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki ilçelerde 20 saat, diğer il ve ilçelerde 16 saat olarak mı verilecektir?
 
 
 
Hayır. Ders ve Ek Ders Ücretlerine İlişkin Kararın 6'ıncı maddesinde belirtildiği gibi okutabilecekleri azami ek ders görevleri kapsamında verilecektir. Örneğin: Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde veya diğer il/ilçelerde bir Ticaret Meslek Lisesi veya Çok Programlı Lisede meslek dersleri öğretmeni olarak görev yapan bir öğretmen Kararın 6'ıncı maddesinde de belirtildiği gibi Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri dahil en fazla 15 saat ek ders ücreti alabilecektir. (2007/19 s.Gen. Md: 10)
 
 
 
46. Yönetim görevine bağlı olarak okul yöneticilerine (Müdür, Müdür Başyardımcısı, Müdür Yardımcıları) işletmelerde mesleki eğitim adı altında (koordinatörlük görevi) ek ders ücreti verilebilir mi?
 
 
 
Verilemez. (2007/19 s.Gen. Md: 10)
 
 
 
47. Meslekî ve teknik örgün ve yaygın eğitim kurumlarında uygulamalı atölye ve laboratuvar dersleri ile İşletmelerde meslek eğitimi için aynı meslek alan/dalında en fazla kaç öğrenci ile grup oluşturulabilir?
 
 
 
* 9 uncu sınıflarda; 10 - 21 öğrenciye kadar 1, 21 - 31 öğrenciye kadar 2, 31 - 41 öğrenciye kadar 3, 41 ve daha fazla öğrenci için 4 grup,
 
 
 
* 10,11 ve 12 sınıflarda; 8 - 16 öğrenciye kadar 1, 16 - 24 öğrenciye kadar 2, 24 - 31 öğrenciye kadar 3, 31 ve daha fazla öğrenci için 4 grup oluşturulur. 4'ten fazla grup oluşturulamaz. (Norm Kadro Yönetmeliği Md: 15/d-1-2)
 
 
 
*12 öğrenci ile grup oluşturulabilir. (Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliği 267'nci Madde)
 
 
 
48. Bakanlıkça veya Valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler; fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresinde ek ders görevlerini yapmış sayılır mı ve bu durumda olanlara ek ders ücreti ödenebilir mi?
 
 
 
Bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere Bakanlıkça veya Valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler;ders/ek ders görevini yapmış sayılacaklarından bu tarihlerde kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir. Eğer kadrolarının bulundukları okulda sadece aylık karşılığı derse giriyorsa ve hiçbir ek dersi yoksa ek ders ücretinden yararlanamayacaklardır. (Md: 16) 
 
(2007/19 s.Gen. Md: 11)
 
 
 
49. İl düzeyinde millî ve mahallî bayramların kutlamaları için kurulan hazırlık komitelerinde görevlendirilenler ile söz konusu bayramların hazırlık çalışmalarına ve törenlerine öğrencilerle birlikte katılan yönetici ve öğretmenler, hazırlık çalışmalarına sınıf veya okul bütünlüğünde katılan öğrencilerin öğrenim gördüğü eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmenler ders, ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık görevlerini yapmış sayılır ve ek ders ücreti alabilirler mi?
 
 
 
Evet. İl düzeyinde millî ve mahallî bayramların kutlamaları için kurulan hazırlık komitelerinde görevlendirilenler ile söz konusu bayramların hazırlık çalışmalarına ve törenlerine öğrencilerle birlikte katılan yönetici ve öğretmenler, hazırlık çalışmalarına sınıf veya okul bütünlüğünde katılan öğrencilerin öğrenim gördüğü eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar. (Md: 16)
 
 
 
50. Ders dışı izcilik, beden eğitimi ve spor çalışmaları, halk oyunları ve güzel sanatlarla ilgili dallarda fiilen çalışma yaptıran öğretmenlere; aylık karşılığı ders, ek ders ve hazırlık ve planlama görevi saati sayısına bakılmaksızın, haftada azami kaç saat ek ders ücreti ödenir?
 
 
 
Ders dışı izcilik, beden eğitimi ve spor çalışmaları, halk oyunları ve güzel sanatlarla ilgili dallarda fiilen çalışma yaptıran öğretmenlere; aylık karşılığı ders, ek ders ve hazırlık ve planlama görevi saati sayısına bakılmaksızın, her bir saat çalışma karşılığında gündüz ücreti üzerinden, haftada azamî 6 saati geçmemek üzere, her bir ders saati başına 1 saat ek ders ücreti ödenir. Ancak, bir ders yılında bu kapsamda ödenecek toplam ek ders saati sayısı, okulun bir ders yılındaki toplam ders saati sayısının %5'ini geçemez. Yöneticilere bu kapsamda ek ders görevi verilemez. (Md: 17)
 
 
 
51. Diploma denklik işlemlerini yürüten Yabancı dil öğretmenlerine aslî görevlerinin dışında sonuçlandırdıkları her 5 denklik işlemi için kaç saat ek ders ücreti ödenir?
 
 
 
Her 5 denklik işlemi için bir saat ek ders ücreti ödenir. (Md: 19)
 
 
 
52. İlgili mevzuatına göre okul/kurumlarda kurulan kurul/komisyon üyeliği için ek ders ücreti ödenebilir mi?
 
 
 
Bu görevin yarıyıl ve yaz tatilinde fiilen yapılması ve devam etmesi durumunda her gün için 3 saat ek ders ücreti ödenir. . (Md: 19)
 
 
 
53. Okul/kurum müdürleri okulundaki kadrolu öğretmenlerin derslerini dengeli olarak dağıttıktan sonra aylık karşılığı derslerini doldurmayanlar ile dağıtılamayan alan derslerini en geç kaç gün içinde Millî Eğitim Müdürlüğüne yazılı olarak bildirmek zorundadır?
 
 
 
15 gün içinde. (Md: 20)
 
 
 
54. Bir okulda aylık karşılığı ders ve ek ders görevi saatlerini dolduramayan öğretmen/öğretmenler varken dışarıdan resmi veya resmi olmayan yüksek öğrenimli birisine ek ders ücreti karşılığında ders verilebilir mi?
 
 
 
Verilemez. (Md: 20)
 
 
 
55. Okul Müdürleri, hangi okul mezunlarının, hangi derece ve türdeki okul/kurumlarda hangi dersleri alanları içinde (Aylık karşılığı) okutabileceklerini hangi esaslara göre belirler?
 
 
 
Talim ve Terbiye Kurulu Kararlarına göre belirler. (Md: 22)
 
 
 
56. Okul kurumlarda ek ders ücreti ödemelerinden kimler sorumludur?
 
 
 
Okuldaki Harcama Yetkilisi, ödeme emri belgesini düzenleyen gerçekleştirme görevlisi, belgeyi düzenleyen ve onaylayan diğer gerçekleştirme görevlileri müteselsilen sorumludur. (Md: 25)
 
 
 
57. Aslî görevlerini aksatmamak ve bulundukları okul kurumda aylık karşılığı ders görevlerini tamamlamak kaydıyla yönetici ve öğretmenler Bakanlığımıza bağı okul ve kurumlarda, diğer kurumlara bağlı okullar ile yüksek öğretim kurumlarında ek ders görevi alabilirler mi? Kaç saat ek ders ücreti alabilirler?
 
 
 
Aylık karşılığı ders görevlerini tamamlamak kaydıyla Başka okul ve kurumlarda 10 saate kadar ek ders ücreti alabilirler. (Md: 26)
Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2014, 00:00
YORUM EKLE
YORUMLAR
Nejat Tolga KAYAN
Nejat Tolga KAYAN - 8 yıl Önce

Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği 07/09/2013 tarihinde kalktı.

recep şehirlioğlu
recep şehirlioğlu - 7 yıl Önce

Yönetici ve öğretmenlerden, Alanı atölye, laboratuar ve kurs öğretmenliği olanlara haftada 44 saate, Diğerlerine haftada 30 saate kadar ek ders görevi verilebilir. (Md: 8) denms ama 2007/19 sayılı genelgede md.8 e bakınca belletmen öğretmenlik çıkıyor. bilen varsa bu bu yönetmeliğin doğru adını ve maddesını soyleyebılırmi LÜTFFENNN...

SIRADAKİ HABER