MAL BİLDİRİMİNDE BULUNMAYI UNUTMAYIN

Devlet memurları, mal bildirimine konu mallarının olup olmadığına veya mallarında herhangi bir artma ya da azalma olup olmadığına bakmaksızın bu ayın sonuna kadar Mal Bildirimi verecek.

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNMAYI UNUTMAYIN
Devlet memurları, mal bildirimine konu mallarının olup olmadığına veya mallarında herhangi bir artma ya da azalma olup olmadığına bakmaksızın bu ayın sonuna kadar Mal Bildirimi verecek.
 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununda; “Devlet memurları, kendileriyle, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında, özel kanunda yazılı hükümler uyarınca, mal bildirimi verirler.” denilirken, “belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak” fiilinin kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektireceğine de hükmedilmiştir.
 
Şubat ayı sonuna kadar mal bildirimi vermek gerekiyor
 
Devlet memurları, sonu (0) ve (5) ile biten yıların en geç Şubat ayı sonuna kadar mal bildirimlerini yenilemek zorundadırlar.
 
Daha önce bildirimde bulunulmuş olsun ya da olmasın, var olan tüm malların (bildirim kapsamındaki) mal bildiriminde belirtilmesi gerekecek. Ayrıca, mal varlığı hiç olmayan memurlar da mal bildirimi verecek.
 
Hangi mallar bildirilecek?
 
Devlet memurları verecekleri mal bildiriminde kendilerine, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait;
 
**Taşınmaz malların tamamına (arsa ve yapı kooperatif hisseleri dahil)
 
**Para ve para hükmündeki kıymetli kağıtlar; hisse senedi ve tahviller; altın ve mücevherat; her türlü kara, deniz ve hava taşıt aracı; traktör, biçer-döver, harman makinası ve diğer ziraat makinaları; inşaat ve iş makinaları; hayvanlar; koleksiyon ve ev eşyaları ile diğer taşınır mallar; haklar; alacaklar; borçlar ve gelirlerin herhangi birinin değerinin, memurun aylık net maaşının 5 katından fazla olması durumunda bu taşınır mallara yer verirler.
 
Şubat ayı sonuna kadar mal bildirimi vermeyenler ceza alabilir

Mal bildirimi verilmesinin zorunlu olduğu sürelerde bildirimde bulunmayan Devlet memurları hakkında cezai işlemler başlatılmasının yanı sıra disiplin cezası verilmesi de söz konusu olabilecektir.
 
Şubat ayı sonuna kadar mal bildirimi vermeyen memurlara kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilebileceği gibi, bildirim yapmaları için yazılı ihtarda bulunulmasına rağmen 30 gün içerisinde mazeretsiz olarak bildirimde bulunmayan memurlar hakkında ise suç duyurusunda bulunulabilecektir.
 
Öte yandan, verecekleri mal bildirimlerindeki bilgilerin daha önce verdikleri bildirimlerle karşılaştırması sonucunda; gerçeğe aykırı bildirimde bulunulduğunun, haksız mal edinildiğinin, mal kaçırıldığının veya mal gizlediğinin anlaşılması durumunda, ilgili memur hakkında suç duyurusunda bulunulabilecektir.
Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2015, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER