ÖZEL SEKTÖRDE GEÇİRDİKLERİ HİZMETLER ÖĞRETMENLERİ NASIL ETKİLİYOR?

ÖZEL SEKTÖRDE GEÇİRDİKLERİ HİZMETLER ÖĞRETMENLERİ NASIL ETKİLİYOR?
Devlet memurlarının özel sektörde geçirmiş oldukları hizmetlerin özlük haklarına etkisi; memuriyetteki unvanlarına, hizmet sınıflarına, eğitim durumlarına ve hizmet sürelerine göre farklılık göstermektedir.
 
Öğretmen unvanlı kadrolarda görev yapan Devlet memurlarından, memuriyet dışında özel sektör hizmeti bulunanlar için de özlük hakları bakımından bu hizmetlerin bazı etkileri olmaktadır.
 
 
 
Özel sektörde geçirdikleri sürelerin öğretmen kadrosundaki memurlara etkilerinden bazılarına aşağıda değinilecektir.
 
Öğretmenin kazanılmış hak aylığına etkisi
 
Öğretmen olarak Milli Eğitim Bakanlığı emrinde görev yapanların özel okullarda öğretmen veya yönetici olarak geçirmiş oldukları sürelerin (en çok 18 yılın) 2/3’ü memuriyette geçmiş sayılmaktadır. Bu süreler, her yılı için bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı için de bir derece yükselmesi verilmek suretiyle ilgili öğretmenin kazanılmış hak aylık seviyesine eklenmektedir.
 
Bunun dışında kalan özel sektör hizmetleri ise öğretmenlerin kazanılmış hak aylığını etkilememektedir.
 
Öğretmenin memuriyet kıdem süresine etkisi
 
Öğretmenler için memuriyette geçmiş sayılan özel sektör hizmet süreleri, kıdem yılı sürelerine de eklenmektedir.
 
Öğretmenin aylıksız izin kullanmasına etkisi
 
Hizmet süresi bakımından 5 yılı tamamlayan öğretmen, istemesi halinde toplam 1 yıla kadar (memuriyeti süresince en fazla iki defada kullanmak şartıyla) kadar aylıksız izin verilebiliyor.
 
Öğretmenin 5 yıllık hizmet süresinin hesabına;
 
-Memuriyette geçirdiği sürelerin tamamı,
 
-Kamu kurum ve kuruluşlarında memuriyet dışındaki statülerde (işçi, sözleşmeli, 4/B, 4/C gibi hizmet süreleri dahil) geçirdiği sürelerin tamamı,
 
-Özel okullarda öğretmen veya yönetici olarak geçirdiği sürelerin (en çok 18 yılın) 2/3’ü,
 
-Askerde geçirdiği sürenin tamamı
 
dahil edilir.
 
Öğretmenin torba kadroya atanmasına etkisi
 
Öğretmenin ilk dört derecelerdeki öğretmen kadrolarına atanabilmesi, kazanılmış hak aylık derecesinin de atanacağı derecede olması halinde mümkün olabilmektedir. Ancak, öğretmenin Milli Eğitim Bakanlığında veya başka bir kurumda Genel İdare Hizmetleri Sınıfına dahil unvanların 1, 2, 3 veya 4 üncü derecelerdeki kadrolarına atanmasında, kazanılmış hak aylık derecesi ile atanacağı kadronun derecesinin aynı olması zorunluluğu bulunmamaktadır.
 
Öğretmen kadrosunda olanlar, GİH Sınıfındaki unvanlardan kadrosu ilk dört derecelerde bulunanlara, bu kadrolara atanmak için gerekli diğer niteliklere ve hizmet süresi şartına sahip olmaları durumunda, atamayı yapacak kurumun takdiri ile daha alt derecelerden atanabilirler.
 
Bu kapsamda yapılacak atamalarda hizmet süresi şartı hesaplanırken, öğretmenin kamu kurum ve kuruluşlarında geçirdiği (hangi statüde olursa olsun) sürelerin tamamı ile yükseköğrenim gördükten sonra özel sektörde veya serbest olarak geçirdikleri sürelerin 3/4’ü (altı yılı geçmemek üzere) dikkate alınmaktadır. Öğretmenin; müsteşar, müsteşar yardımcısı, genel müdür ve başkan kadrolarına atamasında ise yükseköğrenim sonrası memuriyet dışında geçirdiği sürelerin tamamı hesaplamaya dahil edilmektedir.
Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2017, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER