TORBA YASADA ÖĞRETMENLER VE ROTASYON

Torba Yasada Öğretmenleri İlgilendiren Maddeler ve Rotasyon İlişkisi

TORBA YASADA ÖĞRETMENLER VE ROTASYON

Meclis Genel Kurulunda 15 Temmuz 2014 itibarı ile Torba Yasa görüşülmeye başladı. Meclis Genel Kurulu Görüşmelerini Meclis Gündeminde de belirtildiği gibi 639 Sıra Sayılı Plan ve Bütçe Komisyonu Raporuna göre yapacak.

Plan ve Bütçe Komisyon raporunda Öğretmenleri ilgilendiren bir çok madde mevcut bazıları;

Öğretmenlere 3600 ek gösterge, yıpranma zammı, öğretmen atama sayıları, özellikle şu madde:

MADDE 98- 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 43 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Bakanlıkça ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi” ibaresi “Bakanlıkça ve/veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi”, altıncı fıkrasında yer alan “yazılı ve sözlü sınava” ibaresi “yazılı ve/veya sözlü sınava” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Öğretmenlerin hizmet sürelerine ve/veya isteğe bağlı il içi veya il dışı yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.”

Kırmızı renkli yazdığımız yer Öğretmene Rotasyonun habercisi olabilir mi?

1-042.jpg

mebpersonel.com

Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2014, 00:00
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER